Niet de technologie maar het onderwijssysteem

Vanuit het onderwijsveld wordt met gemengde gevoelens gereageerd op het initiatief van Maurice de Hond voor de 'iPad school'. Zijn reactie op de criticasters is gemakzuchtig.

Die criticasters wijzen enerzijds op de al bestaande initiatieven - zo nieuw is het idee niet -  en anderzijds geven ze kritiek op het primaat van de technologie.

Deze criticasters hebben volgens De Hond - en Jaap van Till in zijn reactie - geen recht van spreken omdat ze technofoob en digibeet zijn. Was dat maar waar! De redding is dan nabij. Wat extra ICT-trainingen en wat iPads en het probleem zou zijn opgelost.

Maar alle ICT-investeringen in het onderwijs ten spijt, heeft dat niet tot grote vernieuwingen geleid. Het vraagstuk is dus niet zozeer technologie, maar de visie, structuur en organisatorische principes van het onderwijs.

Bruggen bieden 

Waag Society is met het Creative Learning Lab sinds 1994 betrokken bij innovatie van het onderwijs. We werken aan nieuwe leermethodes zoals het online leeradventure Demi Dubbel, mobiele lesprogramma's als Frequentie 1550 en Mobile Math en de recent bekroonde Digitale Nieuwscollage waarbij we iPads en digitaal bord samen inzetten.

Waag Society slaat de brug tussen techniek, onderwijs en creatieve en maatschappelijke vakken met bijvoorbeeld de Fabschool waar met digitale printtechnieken en fabricage wordt gewerkt. 

Zijn we effectief met die innovaties? We hebben onderzoek laten doen met controlegroepen naar de effecten van serious gaming en mobiel leren. De uitkomst is bemoedigend. Leerlingen zijn niet alleen beter gemotiveerd, ze hebben ook betere leerresultaten.

Komt dat doordat jongeren met coole gadgets mogen spelen die aansluiten bij hun belevingswereld? Zeker. Dat is absoluut motiverend. Alleen zijn het niet zozeer de gadgets zelf, maar het andere leerproces dat door nieuwe media mogelijk wordt.

Nieuwe leervormen

Er is expliciet gekozen voor leervormen waar dialoog, samenwerken, exploreren, fysiek ervaren en verhalende technieken centraal staan. Dat staat op gespannen voet met de indeling in roosters en vakken die nu dominant is.

Het komt voort uit een radicaal andere kijk op wat leren inhoudt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kennis beklijft als ze past bij de vragen die we hebben. Dat is contrair aan het onderwijsmodel zoals we dat kennen en dat onvoldoende motiveert.

Docenten vertrouwen er niet op dat leerlingen zelf vragen hebben. We leren hen af om vragen te stellen. Leerlingen worden getraind om kennis die officieel is vastgesteld te herhalen. In de marge is ruimte voor wat creativiteit. Docenten zijn primair bezig om ongemotiveerde leerlingen door de onderwijsinhoud te sleuren. 

Ik ben het met Maurice de Hond eens dat het huidige schoolsysteem weinig tot geen ruimte biedt aan docenten om met nieuwe technieken te werken. Zij zouden bij uitstek de tijd moeten hebben om te experimenteren en te ontdekken. Dat zou het goede voorbeeld zijn.

Natuurlijk kunnen nieuwe media en internet helpen. Ze bieden meer ruimte voor explorerend leren. Slimme stof op school kan intrinsieke nieuwsgierigheid stimuleren. Locatiemedia helpen het klaslokaal open te breken en de stad en het land te gebruiken als context voor leren.

Niet de iPad

Maar nieuwe media kunnen net zo goed de verkeerde leerhouding bijbrengen. Door bijvoorbeeld beloningsstructuren uit games over te nemen, die juist intrinsieke interesse ondermijnt. Of door het onderwijs nog anoniemer te maken en leerlingen te reduceren tot een nummer in een volgsysteem.

Niet de iPad zorgt voor het revitaliseren van het onderwijs, maar het centraal zetten van de eigenheid en persoonlijkheid van leerlingen. Een school moet de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontwikkeling faciliteren door dialoog centraal te stellen, door het schoolgebouw te verlaten, door te leren met en van ouderen en op zoek te gaan naar de eigen vragen en betrokkenheid bij de wereld.

Een radicale breuk met de bestaande scholensystemen. Alle initiatieven die nieuwe wegen bewandelen juich ik dan ook van harte toe. 

 

Lees meer

Niet de technologie maar het onderwijssysteem

Gepubliceerd

2 mei 2012

Netkwesties forum

Netkwesties en de bezoekers stellen je mening op prijs. Deze wordt hier direct gepubliceerd.
Maurice de Hond
2 mei 2012
Op een punt van de reactie van Marleen Stikker wil ik wel reageren, omdat ik denk dat daar iets over het hoofd wordt gezien: En dat betreft de zin: Maar alle ICT-investeringen in het onderwijs ten spijt, heeft dat niet tot grote vernieuwingen geleid. Het vraagstuk is dus niet zozeer technologie, maar de visie, structuur en organisatorische principes van het onderwijs.

Tussen 1985 en 1995 verspreidde de PC zich ruim onder het bedrijfsleven. Ook toen werd met regelmaat gezegd dat die verspreiding ervan nog niet geleid had tot....... (vul maar in: kostenbesparing, vernieuwing, etc).
Wat echter wel tot de grote doorbraak leidde was een volgende technologosiche ontwikkeling "internet". Toen gebeurde er op grootschalige wijze dingen, die tien jaar ervoor al wat aangekondigd, maar in de werkelijkheid niet echt gebeurde.

Enerzijds vindt ik de ICT-investeringen in het onderwijs tot dusveree zowel verkeerd gericht en te kleinschalig. En anderzijds vind ik dat de iPad /tablet een volledig andere situatie schept dan de PC tot dusverre deed.
Een nieuwe grote sprong voorwaarts.
Niet alleen kunnen kinderen veel jonger al relatief makkelijk aan de slag met deze technologie (zie bij voorbeeld het artikel van Het Parool van vanavond), maar ook geeft de massale ontwikkeling van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke apps, die ook nog vele malen goedkoper zijn dan de software op de PC, het geheel een totaal andere dimensie.

Het is mijn overtuiging (en als je in de wereld goed rondkijkt zie je daar de eerste tekenen al van) dat we als we over 10 jaar terugkijken we zullen stellen dat sinds het massaal verspreiden van de iPad/tablets ICT investeringen in het onderwijs wel een fors rendement en vernieuwingen heeft geleid.


Maurice de Hond
2 mei 2012
Beste Peter,

De sleutelzin bij Marleens stuk is: Niet de iPad zorgt voor het revitaliseren van het onderwijs, maar het centraal zetten van de eigenheid en persoonlijkheid van leerlingen.

Daar ben ik volledig mee eens en als je leest wat onze aanpak is op www.o4nt.nl dan zie je dat dit ook ons uitgangspunt is.
Maar blijkbaar is dat, zoals Marleen ook al zegt, slaagt het onderwijs er tot nu toe niet goed in dat te realiseren.

Wat wij stellen en volgens mij ook door Marleen wordt bevestigd dat als je de iPad integreert in je aanpak op school je beter in staat bent die doelstelling te realiseren.

Criticasters en simplisten proberen onze schoolaanpak weg te zetten of het alleen gaat om het gebruik van de iPad of dat de leerlingen bij ons de hele dag achter de iPad zitten. Dat is complete onzin.
Maar bij de opzet van de school en de invulling van de aanpak in de richting van de leerlingen om precies dat te realiseren wat Marleen Stikker stelt is de iPad een belangrijk hulpmiddel.

Dus in Marleens stuk lees ik dus absoluut niet dat ze zich niet zo kan vinden in onze opstelling. Hooguit kan jij (en sommige anderen het lezen) in kritiek op een VERMEENDE aanpak van ons.

Al heel lang proberen al veel mensen, ook Marleen Stikker, vernieuwingsslagen in het onderwijs tot stand te brengen. Helaas is daar nog niet zoveel van terecht gekomen.
Ik juich alle nieuwe initiaiteve toe, zoals de Sterrenschool en ook die van Marleen.
Maar laten we ons zelf niet in een positie brengen dat we elkaar de maat gaan nemen met als uiteindelijk resultaat dat diverse vernieuwingspoginen worden gefrustreerd.

Zoals ik al vaak gezegd heb (en lees maar het artikel in Het Parool van vandaag over de ukkies met de iPad thus: mijn dochter bereid zich o.a. met de iPad voor op de school. Ik vraag van de toekomstige school van mijn dochter dat zij zich voorbereid op haar.
Peter Olsthoorn
2 mei 2012
Boeiende discussie:

A schrijft zich niet zo te kunnen vinden in de opstelling van B en C.

B schrijft vervolgens het daar volledig mee eens te zijn

C zegt dat het betoog van A precies aansluit op wat hij zei.
Maurice de Hond
2 mei 2012
Ik ben het volledig eens met Marleen Stikken. Ons voorstel en onze aanpak sluit daar ook prima op aan.

Ik weet dat Marleen (en Jaap) en nog veel anderen al heel lang bezig zijn met het proberen bestaande instituties te laten zien hoe de wereld aan het veranderen is en hoe je daarop zal inspelen. Ik doe dat trouwens ook al heel lang (lees o.a. mijn boek "Dankzij de snelheid van het licht" uit 1995).
Maar ondanks alle kwaliteiten van het werk van Marleen en De Waag is zeker bij het onderwijs nog weinig veranderd in de richting die Marleen beschrijft.

Met de aanpak die wij nu gekozen hebben is er een grote kans dat in 2013 scholen gaan komen die gaan opereren langs de lijnen die wij op www.o4nt.nl hebben uiteengezet en behoorlijk in het verlengde ligt van wat Marleen beschrijft.

Dat is beter dan nog jarenlang vanaf de kant te vertellen hoe het beter kan of elkaar onderling de maat te nemen.
Het zou in ieder geval veel te laat zijn voor mijn dochtertje die volgend jaar naar school gaat en zich net zoals heel veel andere kinderen thuis op een andere wereld aan het voorbereiden zijn dan veel scholen dat nu doen.
Jaap van Till
2 mei 2012
Mijn theoretisch kader over mismatch bij input en output sluit volgens mij als een bus aan op de kern van wat Marleen schreef:
"Docenten vertrouwen er niet op dat leerlingen zelf vragen hebben. We leren hen af om vragen te stellen. Leerlingen worden getraind om kennis die officieel is vastgesteld te herhalen. In de marge is ruimte voor wat creativiteit. Docenten zijn primair bezig om ongemotiveerde leerlingen door de onderwijsinhoud te sleuren" Dat is precies de verouderde lesfabriek tussen input en output die ik bedoelde.
In 1972 (kan je nagaan en er is nog steeds nks echt an verbeterd) is de kern hiervan al fraai beschreven in het boekje wat (met scanfouten) online staat op:
http://blogs.oregonstate.edu/smedcohort/files/2009/07/Teaching-as-a-Subversive-Activity-Postman.pdf
Mooiste stukje : als ziekenhuizen zo werkten als scholen :-)

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1