Egbert  Dommering

Egbert Dommering

Prof. mr. Egbert Dommering (1943) is sinds 1988 hoogleraar informatierecht (0,4 fte) aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989 tot 2004 was hij bij deze universiteit directeur van het Instituut voor Informatierecht (Ivir)

In deze periode bleef hij werkzaam in Den Haag als advocaat bij Buruma & Maris, en in Amsterdam bij Stibbe (vanaf 1995) en bij Brinkhof (vanaf 2005). Als advocaat was hij in deze periode bij vele van de spraakmakende procedures in het onderzoeksgebied van het Instituut betrokken.

Zijn belangrijkste publicaties (met anderen) zijn Verbinding en Ontvlechting in de Communicatie. Een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de elektronische communicatie (1990), Handboek Telecommunicatierecht (1999), Informatierecht, fundamentele rechten voor de informatiemaatschappij (2000), Coding Regulation (2006), European Media Law (2008) en Gevangen in de waarneming (afscheidsrede 2008).

Een selectie uit de talloze artikelen en annotaties die hij over meer dan twintig jaar over deze onderwerpen schreef, is in 2008 verschenen bij Otto Cramwinckel onder de titel De achtervolging op Prometheus.

Na zijn emeritaat zal hij de leerstoel 'Theorie van het Informatierecht' bij het Instituut voor Informatierecht bekleden en verbonden blijven aan het kantoorBrinkhof.
Tevens is hij lid van de nationale Adviescommissie Auteursrecht en lid van de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Egbert Dommering was vanaf de start van Netkwesties eind 2000 columnist.

Bij het Ivir

Bij Brinkhof

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1