Jaap-Henk Hoepman


Jaap-Henk Hoepman is universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit én de Rijksunversiteit Groningen.

Zijn onderzoek naar nieuwe cryptografische protocollen is veelal gebaseerd op problemen in de praktijk. Speerpunten van onderzoek zijn RFID, NFC en sensoren, en het ontwerpen van veilige en privacy vriendelijke protocollen voor Internet of Things dat daaruit wordt opgebouwd. Daarnaast doet hij onderzoek naar privacy- en identity management.

Hij spreekt regelmatig over deze onderwerpen op nationale en internationale congressen, en publiceert hierover in (inter)nationale tijdschriften. Soms treed hij op als deskundige in de media, en schrijft hij artikelen voor de populair wetenschappelijke pers.

Jaap-Henk is geïnteresseerd in het publieke debat over de effecten van veiligheidsmaatregelen op de maatschappij, en de effectiviteit van deze maatregelen. Hij schrijft daar ondermeer over op zijn boeiende Weblog.

Als hobby's maakt hij zijn eigen muziek, ontwerpt hij visuals, en beoefent hij Okinawaanse Goju Ryu karate-do.

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1