Jaap-Henk  Hoepman

Jaap-Henk Hoepman


Jaap-Henk Hoepman is senior scientist security en privacy bij TNO en Universitair Hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zijn onderzoek naar nieuwe cryptografische protocollen is veelal gebaseerd op problemen in de praktijk. Speerpunten van onderzoek zijn RFID, NFC en sensoren, en het ontwerpen van veilige en privacy vriendelijke protocollen voor Internet of Things dat daaruit wordt opgebouwd. Daarnaast doet hij onderzoek naar privacy- en identity management.

Hij spreekt regelmatig over deze onderwerpen op nationale en internationale congressen, en publiceert hierover in (inter)nationale tijdschriften. Soms treed hij op als deskundige in de media, en schrijft hij artikelen voor de populair wetenschappelijke pers.

Jaap-Henk is geïnteresseerd in het publieke debat over de effecten van veiligheidsmaatregelen op de maatschappij, en de effectiviteit van deze maatregelen. Hij schrijft daar ondermeer over op zijn boeiende Weblog.


Als hobby's maakt hij zijn eigen muziek, ontwerpt hij visuals, en beoefent hij Okinawaanse Goju Ryu karate-do.

Bij de Radboud Universiteit

Bij LinkedIn

Artikelen van Jaap-Henk Hoepman

21 mrt 2018
Betere en beperktere Inlichtingenwet nodig

Overgrote deel Netkwesties-experts stemt tegen huidige Wiv

26 feb 2018
Zonder vastlegging in openbare blockchain

Baas zijn over je online identiteit

5 apr 2017
Beroep op bedrijfsgeheim door concerns ondergeschikt

Verplicht uitleg van beslissingen door slimme algoritmen

14 mei 2016
Bedrijf mag weghalen wat het wil

Wij hebben recht op Facebook censuur

Netkwesties © 1999/2018. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1