Bart van der Sloot

Bart van der Sloot heeft recht en filosofie gestudeerd in Nederland en Italië en rondde het Honoursprogramma van de Radboud Universiteit af. Hij werkt momenteel bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society van de Tilburg University en is wetenschappelijk directeur van het Privacy & Identity Lab.

Hij specialiseert zich in privacy en big data. Ook publiceert hij regelmatig over de aansprakelijkheid van internet intermediairs, gegevensbescherming en internetregulering. Actuele kernpunten zijn de onlangs ingevoerde AVG, internationale datastromen, met name tussen Europa en de Verenigde Staten, en datalekken.

Voorheen werkte Bart bij het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, en bij de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid (WRR) aan een rapport over de regulering van Big Data in verband met veiligheid en privacy.

Bart heeft een uitgebreide publicatielijst met een veelheid aan onderwerpen. Hij gaf al zo’n 100 lezingen en presentaties gegeven en is redacteur European Data Protection Law Review en redactielid van European Human Rights Cases.

Hij is ook coördinator van het Amsterdam Platform for Privacy Research (APPR), met zo’n 70 medewerkers aan de Universiteit van Amsterdam die zich richten privacygerelateerde aspecten  vanuit verschillende invalshoeken en organiseerde mee de Amsterdam Privacy Conference van 2012 en 2015, en zal dat ook doen voor de Amsterdam Privacy Conference 2018.

 

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1