Revolte met domeinnamen berust op jokken en geheimzinnigheid

UnifiedRoot zet het werk voort van UNIDT, de handel in nieuwe topdomeinen zoals .Schiphol en .Nike die naast de huidige .com en .nl domeinen etc. moeten komen. UNIDT ging aan een reeks discutabele ontwikkelingen ten onder. Maar UnifiedRoot heeft niets, echt niet van doen met UNIDT, beweren de heren van UnifiedRoot. Is dat waar?

Tot nu toe in deze serie:

Op het moment van verschijnen van het eerste artikel had het kritisch beschreven bedrijf in kwestie, UNIDT, zojuist haar belangrijkste bezittingen overgedragen aan UnifiedRoot. UNIDT verdween van de aardbodem met alles en iedereen die aan deze chaos verbonden waren. UnifiedRoot ontstond juist op dat moment. We zochten uit welke verbanden er nog zijn tussen UNIDT en UnifiedRoot en hoe UnifiedRoot is georganiseerd.

News.CNN en homo.sex

UnifiedRoot heeft hetzelfde doel als UNIDT: domeinnamen verkopen met de naam van organisaties als achtervoegsel in plaats van .com en .nl. Je krijgt dan genoemde namen of news.CNN, homo.sex en bakkers.winkel. Letterlijk: you name it.

De fantasie even laten werken is genoeg om te komen tot een enorme hoeveelheid mogelijkheden die de talen bieden voor deze geheel nieuwe domeinstructuur voor internet. En dat hiermee hele grote sommen geld zijn gemoeid. UnifiedRoot biedt haar achtervoegsels aan voor 1.000 dollar ineens en 250 dollar per jaar.

Op de vrije markt zouden gewilde achtervoegsels een fortuin kunnen opbrengen. Wie zich herinnert hoeveel honderden miljoenen dollar gemoeid waren met de handel in domeinnamen in het afgelopen decennium, begrijpt het belang hiervan. Gouden bergen liggen in het verschiet. En Nederlanders willen die aanboren. De goudzoekers zijn niet de geringste. We stuitten al op Rabobank en KPMG Meyburg. De eerste nam tijdig de benen, partners van de laatste doen nog mee. Of toch niet?

KPMG, de betrouwbare bron

Voor generieke achtervoegsels zijn talloze mogelijkheden. Daarvan is er een aantal buitengewoon lucratief in theorie, vooral voor namen als .sex en .shop en .music en .airline etc. Dit soort domeinen zijn niet te registreren bij UnifiedRoot. Die hebben betrokkenen zelf ingenomen, want deze namen vormen hun goud. Je kunt niet zien op de genoemde registratiepagina welke partijen de achtervoegsels registreerden zoals bij de normale domeinregistratie wel kan. Wel is duidelijk dat namen als KLM en ING zich onder de vele namen van beursfondsen bevinden die nog voorhanden zijn.

Uit betrouwbare bron is bekend dat belastingadviseurs van KPMG Meyburg, André Boekhoudt en Gerrit te Spenke, snel in het oog hadden wat de betekenis was van deze operatie. Ze hebben zeker zo'n 15 achtervoegsels geregistreerd via UNIDT. Ze zijn nu beiden, op persoonlijke titel, aandeelhouder in UnifiedRoot. De andere aandeelhouders zijn Rob van de Voort en Rene Rijntjes.

De belastingadviseurs van KPMG verrichtten naar zeggen van betrokkenen ook al diensten voor UNIDT. Eén van hen, André Boekhoudt, ontkent elke betrokkenheid bij UNIDT en bij Public Root. Leest u de weergave van het gesprek met Boekhoudt.

Vervolgens krijgen we de volgende bronnen toegespeeld die op het tegendeel wijzen:

·  Organigram voor UNIDT in diverse varianten opgesteld door KPMG Meijburg. Van Veluw en Bor - die Boekhoudt niet zegt te kennen - zijn met hun eigen bedrijven de aandeelhouders in dit UNIDT-model. Dat stoelt op een uitgebreide constructie met buitenlandse verkooporganisaties in Singapore, Turkije en de VS. UNIDT IP doet de operationele zaken, UNIDT treasury de geldstromen. Belastingen moesten, met 'voorzichtig' manoeuvreren in Singapore worden betaald, het meest gunstige regime.

·  E-mail uitwisseling hierover met onder meer Willem Jan Spohr (betrokken bij Public-Root). KPMG neemt in de uitingen nadrukkelijk ook de relatie mee met Public-Root die de technologie voor zijn rekening neemt.

·  Boekhoudt van KPMG werkt mee aan een poging van UNIDT om de aandelen Public-Root te laten parkeren bij UNIDT. Van Veluw suggereert inbreng bij KPMG voor de oprichting van een stichting om Public Root te gaan beheren.

Kortom, een stapel bewijzen die de niet-betrokkenheid van Boekhoudt weerspreken. In een tweede gesprek leggen we hem dit voor. Uiteindelijk geeft Boekhoudt wel toe dat hij Marty Van Veluw, de stuwende kracht achter UNIDT, heeft gekend: "Ik heb wel eens een belastingklus voor hem gedaan, maar bij UNIDT heb ik hem absoluut niet bijgestaan."

Er is weinig waar van de beweringen. Boekhoudt leed in eerste instantie aan ernstig geheugenverlies. Hij is nu tegelijkertijd klant, adviseur en aandeelhouder bij UnifiedRoot en was voorheen klant en belangrijk adviseur met grote invloed bij voorganger UNIDT en diens baas Marty van Veluw.

Boekhoudt zegt in het tweede gesprek dat hij absoluut niet ontkend heeft betrokken te zijn bij UNIDT, maar dat hij ontkende 'bij de organisatie' te zijn betrokken. Ook dat klopt niet. Letterlijk zei hij zelfs: "Met alles wat daarvoor is gebeurd, heb ik niets mee te maken."

'Grootste domeinzwendel ooit'

Boekhoudt zegt dat zijn registratie van domeinen bij UNIDT voortkomt uit zijn wens om een grote 'sportportal' op internet te bouwen met de door hem verkregen domeinnamen. Maar handel in domeinnamen heeft hij uiteraard volstrekt niet op het oog: "Ik houd van sport, vooral basketbal. Dus heb ik .basketball en .baseball geregistreerd en nog een aantal sporten. Nee, .voetbal niet, die was al weg."

KPMG heeft de achtervoegsels .belasting en .tax bemachtigd, maar volgens Boekhoudt heeft KPMG die weten te registreren. Advocaat Erik Verhelst in Arnhem, die optreedt namens Henk Smit, een betrokkene bij Public-Root, overweegt juridische stappen tegen onder meer KPMG. Volgens Verhelst is Smit, die financier was van Public-Root ten tijde van de samenwerking met UNIDT, op malicieuze wijze zeker 800 registraties van achtervoegsels ontnomen bij de overgang van bestanden tussen betrokken partijen.

Het gaat, zo blijkt uit correspondentie tussen Smit en UnifiedRoot om onder de namen .world, .city, .town en .avenue. Maar daarbij hoorde ook, beweert Smit, het domein .tax. Dat zou nu echter op naam staan van KPMG. Smit beweert via advocaat Verhelst dat ook .tax is gepikt. Met het ophouden van bestaan van UNIDT is de databank met geregistreerde domeinen in handen gekomen van UnifiedRoot. Deze stelde de bedrijven die registreerden daarvan op de hoogte en zegt dat geen enkele naam onvrijwillig van eigenaar is veranderd.

"Dit is, voor zover ik kan nagaan, de grootste zwendel in domeinnamen ooit", meent Verhelst. Hij wil voor zijn cliënt rechtszaken beginnen tegen Public Root en betrokkenen en, zo mogelijk, ook tegen verantwoordelijke personen van UNIDT. De huidige rol van UnifiedRoot moet Verhelst nog uitzoeken. Dat doen we alvast voor een stukje in dit artikel. Of Smit enig recht van spreken heeft is niet vast te stellen. De registraties waren schimmig en de juridische bodem van UNIDT onzeker.

Niets van doen met UNIDT

We spraken telefonisch ook met Eric Seeboldt, algemeen directeur van UnifiedRoot. Hij ontkent ook maar iets te maken te hebben met Public-Root en Xennt: "De namen heb ik horen vallen. Public-Root ken ik niet. Xennt heb ik nooit ontmoet. Het is ook niet relevant."

Seeboldt ontkent ook elke betrokkenheid van personen van UNIDT bij UnifiedRoot. Maar tenminste één persoon, Jody Newman, was als adviseur betrokken bij UNIDT - en woordvoerder in ons vorige artikel - en verleent ook UnifiedRoot de nodige hand- en spandiensten. Seeboldt bekent dit later: "Met hem is er af en toe contact."

Maar Seeboldt heeft nog meer geheugenverlies. Er is nog tenminste één persoon die werkte voor UNIDT die een aantal diensten heeft verricht voor UnifiedRoot: Mehmed Bahadir, een belangrijke Turkse adviseur. Dat zei André Boekhoudt in het eerste vraaggesprek. Behadir verricht technisch werk voor UnifiedRoot. Hij probeert de infrastructuur te bouwen die UNIDT nog van Public-Root dacht te betrekken. UnifiedRoot wil de touwtjes zelf in handen hebben.

De ontkenning van het werk van UNIDT-mensen voor UnfiedRoot uit de mond van zijn directeur Seeboldt vindt aandeelhouder en medeoprichter Boekhoudt vreemd. Dus vragen we nog een keer, via de woordvoeder nu, bij Seeboldt hoe het zit.

Seeboldt blijft echter bij zijn eerdere uitspraak: "De door u genoemde heer Behadir werkt niet voor UnifiedRoot." Of nu Seeboldt dan wel Boekhoudt in deze de waarheid geweld aan doet, is verder van weinig belang. Er is kennelijk veel te verbergen.

Van Veluw, de belangrijkste man bij UNIDT, ontkent nog maar iets meer met deze UnifiedRoot organisatie te maken te hebben. Volgens Martijn Burger, die in de rechtszaak van Xennt en Public-Root de aangeklaagde was, is Van Veluw via een bedrijf op afstand wel degelijk bij de zaak betrokken: "Hij is regelmatig op bezoek in Turkije bij zijn vrienden onder wie Mehmed Bahadir en is ook regelmatig voor overleg gespot bij UnifiedRoot op kantoor". Marty heeft samen met Xennt een slimme constructie op poten gezet middels de zogenaamde settlement agreement, heeft de assets van UNIDT aan UnifiedRoot verkocht en trekt nu achter de schermen aan de touwtjes."

Burger vervolgt: "Jody Newman, John Hall (Mad Dog), Mehmed Bahadir, Frank van der Loos, André Boekhoudt zijn nog steeds betrokken en dan zou Marty van Veluw dat niet zijn?"

Directeur Seeboldt van UnifiedRoot: "Zoals al eerder aangegeven heeft de heer van Veluw zijn bedrijf Unidt aan UnifiedRoot verkocht. De heer van Veluw is niet verbonden aan UnifiedRoot."

Niet 'verbonden', maar wel 'betrokken'? Er komt geen antwoord meer. Alle deuren gaan dicht.

Privé-investeerders

Wie precies de aandelen bezitten van UnifiedRoot is niet geheel duidelijk. Op de site staan de namen genoemd van privé-personen: Gerrit te Spenke, André Boekhoudt, Rob van de Voort en René Rijntjes. Ze willen niets kwijt over de precieze structuur.

Om erachter te komen onder welke voorwaarden de activa van UNIDT bij UnifiedRoot zijn terechtgekomen verwijst Seeboldt naar de aandeelhouders. Boekhoudt zegt van niets te weten. Hij komt later met een suggestie. Collega-investeerder Rijntjes weet ervan. Ettelijke telefoontjes naar hem stuitten steeds op afwezigheid. Het moeten afpoeieren van Netkwesties brengt de secretaresse van Rijntjes ook in verlegenheid.

De Kamer van Koophandel van Amsterdam kent UnifiedRoot Holding B.V. aan de Parnassusweg (op een steenworp van de rechtbank) vanaf 17 november 2005. Als bestuurders staan behalve Eventius Henricus Maria Seeboldt te Weesp ook de dames Shee Ping Lee-Cheung in Dongen en Anita Elizabeth Weggemans in Den Helder genoemd.

Wie dat zijn wordt niet duidelijk. Weggemans blijft onbereikbaar. Lee-Cheung bereiken we wel. Als we haar vragen naar haar rol in UnifiedRoot zegt ze zelf geen antwoord te kunnen geven. Bij een later telefoontje wil ze het toestel overgeven aan een man die uitleg zal verstrekken. Als hij hoort dat het Netkwesties is, weigert hij om aan de lijn te komen.

Dan maar via de woordvoerder die Seeboldt het volgende laat antwoorden: "De dames Cheung en Weggemans zijn statutair verbonden aan UnifiedRoot. Details over hun werkbetrekkingen, verleden en persoonlijke deskundigheid maakt UnifiedRoot verder geen details bekend."[SIC]

De vorm, een foutieve formulering, zegt nog meer over de inhoud. UnifiedRoot voelt langzamerhand dat de zorgvuldige pogingen om een betrouwbare bodem onder haar bestaan op te bouwen uiteindelijk resulteren in drijfzand.

Imagobouwwerk

Vanwaar toch die krampachtige, en zelfs leugenachtige houding van betrokkenen? Dat heeft als belangrijkste reden de wens van UnifiedRoot (UR) om een goed imago op te bouwen nadat het met UNIDT zo deerlijk mis liep. Immers, louter op basis van vertrouwen bij het bedrijfsleven, vooral bij internetaanbieders (isp's) heeft UnifiedRoot een kans om een zich een plek te veroveren. En dan kan het goud gaan stromen.

Een belangrijke stap in de imagocampagne van UR was de benoeming van John Hall, president van Linux International in de adviesraad van UnifiedRoot. Het doel hiervan is de alternatieve routering van internet net zo'n imago te verschaffen als Linux, namelijk als de uitdager van de zittende macht. En dat is de domeinhandel zoals de Icann die internationaal controleert

De Core Principles van UnifiedRoot is een fraaie verklaring over integriteit, nodig om in de markt het vertrouwen te herstellen dat een deuk opliep door de dubieuze zaken rond UNIDT waarover we eerder schreven.

Ook heeft UnifiedRoot Pleon in Amsterdam, onderdeel van Europa's grootste P.R.-bureau, aangesteld met als doel heldere informatie te verstrekken aan de pers. Zo kwamen we in contact met Erik Seeboldt, directeur van UnifiedRoot. Hij komt snel op een aspect van de opbouw van het imago van zijn club: het geld dat UnifiedRoot verzamelt met de verkoop van domeinnamen komt voor circa 30 procent in een goed doel-fonds dat internetprojecten ondersteunt.

"Dat fonds is al behoorlijk gevuld en we besteden het geld al", zegt Eric Seeboldt. Waaraan? "Aan Linux-projecten en aan projecten om landen toegang te geven tot de nieuwe domeinnamen."

Die goede doelen lijken vooral uit te monden in ondersteuning van UnifiedRoot zelf. Seeboldt ontkent: "Dit is belangrijk voor veel mensen, dat ze toegang krijgen tot ons netwerk. Dit is ook in het belang van bijvoorbeeld ontwikkelingslanden die nieuwe mogelijkheden krijgen met domeinnamen."

Turkse connecties

De Turkse connectie van UNIDT was opvallend, maar kwam in het slop door de verwikkelingen van UNIDT met Public-Root. De Turken kwamen met kritiek en kraakten harde noten, wellicht ook in de vorm van een claim. Mehmed Bahadir was tijdelijk directeur van UNIDT Balkan. Hij was ook de link naar de Turkse regering die met UNIDT al afspraken maakte om de nieuwe domeinnaamstructuur te ondersteunen. Dat was nodig om de nieuwe domeinnamen bereikbaar te maken.

De centrale vraag voor UnifiedRoot is. net als bij UNIDT, hoe de nieuwe structuur op internet bereikbaar kan worden. Seeboldt: "Mensen moeten in hun pc een aanpassing doen in de instellingen voor DNS. Ze kunnen dan via onze server de adressen op internet bereiken en ook de adressen die bij ons geregistreerd staan. Je kunt ook een .exe bestand laten installeren."

UnifiedRoot werkt nu aan dat exe-bestand dat computergebruikers straks moeten installeren om de nieuwe domeinnamen te kunnen bereiken. Hoe UnifiedRoot hiervoor ooit voldoende gebruik meent te kunnen bereiken, is een raadsel.

Seeboldt: "We willen de gebruiker niet in paniek brengen met dingen die hij niet begrijpt. We willen niet dat er gekke dingen in zijn hoofd komen. Je kunt allerlei gekke dingen bedenken om dit te regelen maar het is niet goed als er argwaan in het hoofd van de gebruikers komt. Er moet een open, transparante structuur komen die internationaal wordt ondersteund."

Dus is UnifiedRoot 'druk in gesprek' met internetaanbieders die, net als Tiscali, de nieuwe naamstructuur voor internet willen ondersteunen. Ook programmeert UnifiedRoot nog aan de eigen structuur. Immers, met Public Root, die dit voor UNIDT zou leveren, is geen enkel contact meer.

Iedereen kan het

Hendrik Rood is een belangrijke deskundige op het terrein van domeinnamen in Nederland. Hij schrijft er aan de TU Delft een proefschrift over. Bij UNIDT, Public Root en/of UnifiedRoot is hij niet betrokken, maar hij volgt de berichtgeving wel op de voet. Over de technische kant zegt hij:

"In principe kan iedereen 13 root-servers (het technische maximum qua benoemde root-servers) verspreid over de wereld neerzetten en zichzelf 'root' noemen. Essentieel is dat je mensen moet overhalen op die set servers te gaan resolven, bereikbaar maken.

Eindgebruikers kunnen dat in principe eenvoudig in hun computer programmeren met het invullen van twee IP-adressen in van alternatieve roots en 'presto'. Dat vlot echter niet zo en is al vele malen geprobeerd.

Een variant is om internetaanbieders (ISP's) over te halen. Ook dat vlot niet zo, want de meesten gebruiken toch maar liever de Icann Root servers. Alleen zie ik met enige regelmaat Tiscali opduiken. Is dat meedoen aan UNIDT en UnifiedRoot een wilde actie van een systeembeheerder of is dat het echte bedrijfsbeleid dat ook door marketing en de algemene directie wordt ondersteund?

We stelden bij Tiscali een hele serie vragen over hun redenen om mee te doen met deze initiatieven en de uitwerking ervan in de praktijk. Op negen vragen kwam één algemeen antwoord terug van Gianluca Nonnis van de communicatieafdeling van Italië:

"The agreement underscored Tiscali's commitment to embrace technological developments that simplify, improve and expand the opportunities offered by Internet. We applied to this deal the standard assessment procedure we apply to all the contracts and partnerships, including the possibility to terminate the contract with a 3 month notice. As a usual Tiscali policy in terms of new partnerships, we tested their services, we studied the results, we did our evaluations and, in this case, we decided to close the partnership."

Seeboldt: "Tiscali en een aantal van de grootste Turkse ISP's maken gebruik van UnifiedRoot's naming system. Verdere details van deze overeenkomst maakt UnifiedRoot niet bekend."

'Oplichters of idealisten'

De grote vraag is of de huidige structuur van domeinnamen deze nieuwe structuur zal toelaten. De namen en IP-nummers moeten worden gelinkt, zoals Rood al uitlegde, anders werkt het niet. De internationale domeinnamenorganisatie Icann, gevestigd in Marina del Rey, Californië, laat weten niet ingenomen te zijn met UnifiedRoot en Public Root, maar geen actie te zullen ondernemen:

"De Icann werkt volgens een coöperatief model, op basis van consensus processen. Dat is cruciaal in de handhaving en voortgang van het internet adressysteem. De Icann oefent geen controle uit over alternatieve initiatieven. We willen geen macht uitoefenen, dus stappen niet zomaar naar de rechter. We vragen partijen met ons te overleggen."

Dat is een vredelievende boodschap die er in de praktijk op neerkomt dat de Icann de alternatieve root-makers vraagt om zich te conformeren aan haar procedures. En dat is juist tegen de wens van de revolutionairen die het anders willen doen en de Icann willen omzeilen.

Deskundig in deze is ook Ripe NCC. Dat is de uitgever van IP-nummerblokken voor Europa en omstreken, gevestigd in Amsterdam. Alle computers die rechtstreeks aan het internet hangen hebben zo'n IP-nummer nodig. Internetaanbieders halen hier voor hun klanten hun nummerblokken op.

Werken met nummers is omslachtig en daarom bestaan er domeinnamen. Voordat communicatie kan plaatsvinden, moeten deze namen vertaald worden in de bijhorende nummers. Dit gebeurt met behulp van een wereldwijde gedistribueerde database, het DNS. Deze DNS-structuur van het internet wordt gecontroleerd door de Icann. Hoe dit DNS root-systeem werkt is op eenvoudige wijze uiteengezet door Daniel Karrenberg van Ripe, met antwoorden op belangrijke vragen toegevoegd. Hoe dat DNS werkt zette hij eerder uiteen.

We gingen te rade bij Karrenberg over UnifiedRoot. "Naamgeving op internet werkt alleen als de domeinnamen eenduidig zijn en iedereen de aan de naam gekoppelde informatie, zoals bijhorende IP nummers, kan opvragen. Er zijn 13 operators die samen enkele honderden root-servers draaien om dat systeem op uniforme wijze in de lucht te houden. Geen enkel alternatief dat we hebben gezien houdt hier voldoende rekening mee, ook UNIDT en UnifiedRoot niet. Wat ons betreft zijn dit zinloze initiatieven.

Karrenberg vindt het principe van nieuwe topdomeinen met allerhande namen wel aardig verzonnen, maar is bepaald niet onder de indruk van de personen die zich daarmee inlaten: "Zolang dit niet wereldwijd is geregeld en bedrijven krijgen dit tegen betaling toch aangeboden is er sprake van windhandel. Degenen die de nieuwe topdomeinen toch presenteren als een stabiel en levensvatbaar alternatief zijn idealisten of oplichters."

Karrenberg heeft ook geprobeerd om bij Tiscali na te gaan wat het bedrijf behelst om met UNIDT en later UnifiedRoot in zee te gaan. Hij heeft, evenmin als Netkwesties, een afdoend antwoord mogen ontvangen.

Overigens word het nog een stukje ingewikkelder na het vonnis van de rechtbank Amsterdam inzake Public-Root. Deze beroept zich op een exclusieve overeenkomst voor de nieuwe domeinnamen met UNIDT. Met de overgang van bezittingen van UNIDT naar UnifiedRoot, zegt Public-Root, zijn contractuele afspraken geschonden. Zo is de overeenkomst met Tiscali niet rechtsgeldig volgens Public-Root. Het wachten is nu op een volgende rechtszaak.

[Peter Olsthoorn, 24 maart 2006]

Gepubliceerd

24 mrt 2006

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1