Digitaal onderwijs voor de toekomst, niet voor Schnitzlers verleden

Wederom bewijst Schnitzler dat hij niet kan lezen. Want ik heb toch heel duidelijk aangegeven dat ook de wereld zoals deze zich nu ontwikkelt met een prominente rol voor het digitale zijn eigen voor- en nadelen kent. (Dus Schnitzler lees nog even: voor- EN nadelen). Net zoals de wereld waar we nu in leven en waarin we geleefd hebben eigen voor- en nadelen kent.

Mijn bezwaar tegen het boek van Spitzer is dat hij stelt dat je door digitale media dommer wordt en dat je dus ervoor moet zorgen dat je je kinderen daar zover mogelijk vanaf moet houden want anders worden ze  daar dik, dom, agressief, eenzaam en depressief van. (Staat zo letterlijk in zijn boek, en gebaseerd op een heel fundamentalistische levensvisie, zoals ook uit het eind van dat boek blijkt).  Maar als je dat advies als ouder opvolgt dan bewijs je je kinderen daar geen dienst mee, want dan zet je ze op een forse achterstand, omdat de wereld waar zij later in terecht komen een wereld is met nog een prominentere rol van digitale media dan de wereld van vandaag.

 Dus ja, natuurlijk moet je je ook bewust zijn van de nadelen en daar alert op zijn, maar dat is echt iets compleet anders dan Spitzer in zijn boek zegt en ook compleet anders dan Schnitzler impliceert als hij in zijn columns met regelmaat naar Spitzer refereert.

Ik ken inderdaad het rapport van het SCP uit 2002 “van huis uit digitaal”. En het is wederom triest van Schnitzler dat hij daarheen verwijst en dat blijkbaar voor de situatie in 2013 geldig vindt (en mij dan ouderwets noemt). Wat was de situatie in 2002 en waar ging het rapport over?
De centrale vraag toen was of de school een rol moest spelen om kinderen met een computer te kunnen laten omgaan. En het antwoord was toen dat veel kinderen thuis al met een computer aan de slag waren en dat dit iets was wat je ook makkelijk kan leren.  Daar sloeg ook de zin op “computervaardigheden nauwelijks marktwaarde hebben en snel genoeg geleerd  zijn”.
(Even terzijde: ik denk dat  tegenwoordig op scholen nogal wat niet-digitale zaken geleerd worden die nauwelijks marktwaarde hebben en snel genoeg geleerd kunnen worden. Dus waarom doen we die eigenlijk nog, indachtig dit  door Schitzler omarmde rapport uit 2002?).

Heel andere vaardigheden nodig

Wat ‘computervaardigheden’ in het rapport uit 2002 waren, verschilt sterk van wat tegenwoordig vaardigheden zijn die voortkomen uit de ontwikkeling van de digitale technologie en internet.  Als je die in 2013 zou definiëren als “nauwelijks marktwaarde en snel genoeg geleerd zijn”  dan ben je alleen lachwekkend.
Denk aan het kunnen programmeren/bouwen van apps,  of het kunnen aanleggen van complexe netwerken, of het oplossen van technische problemen of het ontwerpen van een serious game, of het goed gebruiken van CAD/CAM of het werken met augmented reality, etc..  En in mindere mate, maar toch ook nog,  het kunnen maken van complexe digitale presentaties, het gebruiken van digitale mindmaps, het kunnen monteren van digitale video,  het digitaal kunnen maken of bewerken van muziek.
Allemaal zaken, beste mijnheer Schnitzler, die we gewoon buiten de school moeten houden, want die hebben nauwelijks marktwaarde en zijn snel genoeg geleerd?

In mijn vorige reactie heb ik aangegeven dat er vele leervormen bestaan waar meer vanuit het kind zelf wordt gewerkt dan vanuit een van bovenaf in jaargroepen opgelegd instructiemodel.  Ik noemde het Montessorionderwijs, Dalton, Jenaplan, Sterrenschool en ook specifiek de school Laterna Magica.  Op die laatste school heb ik geruime tijd rondgelopen en met leerlingen en leerkrachten gesproken. Alleen al vanwege het onderwijs op deze school zou ik naar IJburg willen verhuizen.  Ik heb daar gezien wat die kinderen deden. Hoe enthousiast ze bezig waren, en zonder ordeproblemen.  Erg uitgaande van de nieuwsgierigheid van de kinderen zelf, terwijl de leerkrachten vooral een stimulerende en begeleidende rol speelden.
Juist omdat de wereld zo anders is dan 50 jaar geleden moet er op school meer nadruk gelegd worden op andere aspecten dan vroeger. Creativiteit, originaliteit, samenwerking (ook zeker over grenzen heen), flexibiliteit, goed gebruik maken van nieuwe technologie zijn aspecten die belangrijker zijn dan vroeger.  Ken Robinson heeft daar een inmiddels legendarische  fantastische TED-lezing over gegeven: Changing the paradigm of education.

Manfred Spitzer-school

De essentie is gewoon hoe je tegenover kinderen  staat, of eigenlijk meer hoe je tegenover andere mensen staat.  Met vertrouwen in mensen of wantrouwen. Ook daar is een prima TED-lezing van Jerry Michalski bij TEDxCopenhagen 2012:  What if we trusted you?
Kinderen zijn in essentie nieuwsgierig en leergierig.  Door ze te stimuleren en enthousiasmeren komen ze (vanzelfsprekend binnen bepaalde randvoorwaarden)  heel ver.  Door bij het onderwijs ook gebruik te maken van een stuk gereedschap waarmee zoveel kan als een tablet (met vele  goedkope tools waar je allerlei zaken op verschillende manieren kan vastleggen en weer aan anderen doorgeven) versterk je dit alleen maar verder.
Ik vind het prima als Schnitzler zijn kinderen naar een heel andere school stuurt. Laten we het noemen de Manfred Spitzer-school. En school die digitale media volledig negeert en uitgaat van een soort “one size fits all”- aanpak gebaseerd op kinderen van dezelfde leeftijd.  Er zullen ongetwijfeld ook andere mensen zijn die hun kind naar zo een school willen sturen.
Maar ik zal mijn dochtertje daar absoluut niet naar toe sturen. (mede trouwens gebaseerd op de ervaring die ik met scholen in het verleden had bij mijn stuk oudere kinderen). Ik weet dat er veel mensen zijn,  vooral de mensen die thuis actief kunnen waarnemen hoe hun jonge kinderen al met digitale media aan de slag zijn, die hun kind naar een school willen sturen die gaat werken langs de weg die ik propageer. Omdat ze wel vinden dat op de school van hun kind digitale vaardigheden en digitale ontwikkelingen een integraal deel van het onderwijs moeten uitmaken. En die daarmee denken dat hun kind beter voorbereid wordt op de wereld van morgen dan als hij naar de school gaat die Schnitzler als zijn ideaal ziet.
En met het vormgeven van die school ben ik nu hard bezig samen met vele andere enthousiaste mensen, die iets tot stand willen brengen. Dat doe ik verder liever dan mijn tijd te verdoen met mensen die overal alleen maar het negatieve in willen zien, met een grote hang naar het verleden, zoals Schnitzler ook in zijn andere stukken voor De Volkskrant voortdurend bewijst. 

 

Digitaal onderwijs voor de toekomst, niet voor Schnitzlers verleden

Gepubliceerd

12 jul 2013

Netkwesties forum

Netkwesties en de bezoekers stellen je mening op prijs. Deze wordt hier direct gepubliceerd.
Hans Theeboom
14 jul 2013
Hierbij het gevraagde antwoord namens O4Nt.

Bijna anderhalf jaar geleden is gekozen om de IPad als middel te kiezen om ons concept vorm te geven, op dat moment, maar in onze ogen op dit moment nog steeds is het de meest geschikte tablet voor het basis onderwijs.
Mocht het over drie jaar anders zijn dan zullen we niet aarzelen over te stappen naar iets anders.

"Maurice de Hond geeft de inhoud ..... " is echt onzinnig.
1. Het onderwijs concept beschrijft dat de tablet slechts een middel is en er dus ook veel gebruik gemaakt gaat worden van allerlei concrete materialen die nu ook in scholen te vinden zijn.
2. Er wordt niet alleen gebruikt gemaakt van apps, maar ook van webbased applicaties. De iPad heeft namelijk een browser.

Wat de censuur betreft: dat leidt in elk geval tot stabiele applicaties. Dat is bij Android zeker niet het geval. Overigens is Apple niet het enige grote bedrijf dat de markt zijn wil op legt. Microsoft en Google kunnen er ook wat van.

Waarom geen open platform: we willen graag dat de scholen die ons concept gaan uitvoeren ervaringen met elkaar uitwisselen. Dat gaat beter als we voor een gezamenlijke standaard kiezen.

U vergeet overigens kennelijk dat de afgelopen 50 jaar de onderwijsinhoud werd vorm gegeven door de uitgeverijen. Daar horen we nooit iemand over.
Peter Zwitser
12 jul 2013
Dank voor je reactie.
Maar dan geef je dus de volledige controle uit handen aan een bedrijf dat al regelmatig forse censuur heeft toegepast. Kun je dan niet beter even wachten op, of werken aan, betere alternatieven?
Is er echt zoveel haast, dat je dan censuur maar op de koop toe moet nemen?
Je zou ook wat tijd en energie in html5/css/JavaScript kunnen stoppen. Daarmee zijn inmiddels ook uitstekende apps te maken, en die zijn niet afhankelijk van één platform. Die, mits goed gemaakt, draaien op iOS, Windows, Android, OSX, Linux, Firefox OS, OpenWebOS, Sailfish OS, Tizen, BSD, noem maar op.
We hebben het met Windows gezien: je begint met 'n gesloten systeem, en later is het vrijwel onmogelijk daar nog vanaf te komen.
Nog los van het feit dat een Amerikaans bedrijf verplicht is inzage te geven in alle bij dat bedrijf opgeslagen gegevens.
R. Hoogeveen
12 jul 2013
Het gaat om een onderwijsconcept.
Als je gebruik wil maken van een tablet dan kun je op dit moment bijna niet om de iPad van Apple heen.

Ios is een veilig en stabiel systeem. De tools om interactieve boeken te maken is gratis en werkt op elk ios device.
Daarnaast zijn er al veel goede educatieve apps voor de iPad.

Android OS is veel te gefragmenteerd en moet nog volwassen worden.


Windows 8 RT is nog maar kort op de markt en heeft moeite om te concurreren met Ios en Android.

Peter Zwitser
12 jul 2013
Ik vind het ongelooflijk knap hoe Maurice de Hond in werkelijk élke reactie waar dan ook stomweg op geen enkele manier ingaat op de censuur van Apple.
Maurice de Hond geeft de inhoud van het onderwijs volledig uit handen aan Apple, een bedrijf dat regelmatig censureert. Waarom niet voor een opener systeem gekozen?
Waarom reageert De Hond hier nooit op? Ik begin toch langzamerhand te twijfelen aan de integriteit van De Hond. Dit is toch 'n simpele vraag? Dit begint onderhand meer op reclame voor één specifiek bedrijf te lijken dan het op een integere manier integreren van ict in onderwijs.

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1