Privacyschending bestaat niet

Wat een uitdagende uitspraak van het CDA over overdreven privacyaandacht. Niet meer over zeuren dus. Zullen we Defensie anders ook maar afschaffen? Of kentekenherkenning inzetten om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen?

De vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie sprak over opname van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie in het Wetboek van Strafvordering. De ‘automatic numberplate recognition’ (ANPR) valt bij de meerderheid van de Tweede Kamer in goede aarde omdat het misdaad kan helpen bestrijden.

De PVV merkte overigens op dat de Koninklijke Marechaussee in de grenzone met Duitsland en België nu reeds het camerasysteem @migoboras  gebruikt om kentekens te volgen en illegale migratie en verblijf te bestrijden. De partij wil dat @migoboras breder wordt ingezet en de bewaartermijnen voor data worden uitgebreid.

Het CDA gaat mee met het voorstel. Verder uit het voorlopig verslag van het debat: “De leden van de CDA-fractie vragen in hoeverre discussies over maatregelen inzake de (aantasting van de) persoonlijke levenssfeer niet eerder een meer theoretisch en principieel karakter hebben, dan dat er in de praktijk daadwerkelijk (ernstige) problemen optreden ten gevolge van het opslaan en raadplegen van persoonlijke gegevens.

Kan de regering hierop ingaan? Kan de regering voorbeelden en aantallen geven van mensen die door cameratoezicht in het algemeen en kentekenherkenning in het bijzonder echt last hebben gekregen van aantasting van hun privacy, dan wel daarin ernstig zijn geschaad en hoe dit aantal zich verhoudt tot het totaal aantal mensen op wie zulk toezicht is toegepast?”

Keurige en relevante vragen van het CDA, met als ondertoon: laten we ophouden met het zeuren over privacy als we meer boeven kunnen pakken. Immers, de bekende gevallen van schending zijn gering. De schade is minimaal, zo klinkt door in de vragen.

Daar zit wel wat in. In de boeken die ik de afgelopen jaren las die waarschuwen tegen oprukkende privacyschending komen steeds weer dezelfde voorbeelden naar voren. Valt het dus wel mee met de opbouw van een staat waarin aan de ene kant de overheid en aan de andere kant de marketing ons ongebreideld volgen?

(ikbegrijp deze vraag hier niet zo goed. Vervallen?)Privacybescherming gaat over het voorkomen van ellende. De partijen die dat wegwuiven, zoals VVD, PVV en CDA, zijn toevallig wel de grootste steunpilaren van het leger. Ook preventie, net als privacybeleid. Kun je dus het leger ook afschaffen als je uitgaat van het aantal (mogelijke) aanvallen op Nederland door buitenlandse mogendheden?

Overal verkeerscamera's

Maar je kunt het ook omdraaien en ongebreideld camera’s gaan inzetten voor de goede zaak. Zo maakte het CBS gisteren bekend dat het Nederlandse verkeer in 2013 650 levens kostte. Daar kraaide geen Peter R, of DWDD of Pauw & Witteman naar, want verkeersdoden veroorzaken geen sensati, en velen van ons zijn potentiële daders.

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1