'36 procent groei domeinen komende drie jaar'

Meer socialemediagebruik remt de groei in Nederlandse domeinnamen niet, komt althans naar voren uit een grote enquête. Groei zit vooral bij particulieren, ofschoon 'registrars' die juist ontkennen.
Wat vinden de experts?

Dat staat in de publicatie van het onderzoek 'Trends in Internetgebruik en Nederlandse domeinnamenmarkt' van Heliview, openbaargemaakt door de Stichting Domeinregistatie (SIDN).

Je zou denken dat de grote toename van het facebooken en steeds meer marketing op Facebook, alsmede snel groeiend gebruik van, en marketing met apps en mobiel internet, ertoe leiden dat de eigen websites van bedrijven aan belang inboeten. En daarmee ook de gevaar dreigt voor de groei van het nl-domein.

Dat zal niet gebeuren, leiden de onderzoekers af uit antwoorden. "Sociale media vormen juist een stimulans voor het beginnen van eigen websites en registratie van nieuwe domeinnamen", concluderen Heliview en SIDN. Dat stellen ze vast op grond van een enquête gehouden door Heliview in Breda onder 2800 consumenten en, alsmede 600 vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen waaronder partijen die domeinen registreren ('registrars'). Het was een 'stevig' onderzoek volgens de opdrachtgever, met telefonische interviews gedurende een half jaar.

Gewoon meer internet

De reden voor de verwachte groei is eenvoudig: meer gebruik van sociale media, apps en mobiel internet betekenen simpelweg een groei van het gebruik van internet. Meer internet betekent ook meer domeinnamen.

Sociale media doen de vraag naar campagne- en actiesites toenemen. Blijven 'hangen' bij de sociale media is de intentie niet. Bedrijven oogsten klanten toch liever op het eigen domein. Van de bedrijven verwacht 15 procent minder gebruik van webdomeinen, 40 procent voorziet groei. Vooral grote organisaties gaan meer domeinen vastleggen vooral als ze meer sociale media gebruiken, bijvoorbeeld voor acties.

Ook groeit van app-gebruik, straks ook in Windows 8. Dit heeft eerder een positief dan negatief effect op gebruik van websites, want de nieuwe toepassingen maken weer gebruik van websites voor hun handel. Logischerwijs zullen websites vaker vanuit apps worden benaderd.

Echter, gebruikers geven wel aan dat ze op mobiele apparatuur veel minder links naar websites gebruiken dan met internetten op de pc. De onderzoekers hadden anders verwacht.

Tegenspraak over particuliere domeinen

Geïnterviewde consumenten geven aan dat ze de intentie hebben om vaker domeinnamen te gaan registreren. Nu heeft 21 procent dat gedaan. Daarnaast heeft 74 procent geen domeinnaam en heeft er geen behoefte aan. Dan resteert er 5 procent die wel een domeinnaam zou willen hebben. Sterker nog: zij zeggen ook die te zullen aanschaffen. Maar of ze dat werkelijk zullen doen is de vraag, het is slechts een enquête.

Zo'n 2 procent van de consumenten zegt de domeinnaam te willen opgeven, omdat die niet nodig is. Van de particulieren heeft 57 procent op hun domeinnaam een website, en/of 47 procent heeft dat domein voor e-mail in gebruik. Zo'n 12 procent van de particuliere .nl is niet in gebruik.

Echter, 'registrars' zeggen in het onderzoek juist dat de vraag naar domeinnamen door particulieren zal afnemen. Ze zien bijvoorbeeld een vermindering van het bloggen op een eigen websites door particulieren.

SIDN volgt de consumenten zelf in dit onderzoek en verwacht 3 procent groei van particuliere domeinen in 2012, ofwel met zo'n 200.000 stuks.

Zo'n tweederde van de consumenten vindt het belangrijk dat de domeinnaam ook inhoudelijk relevant is voor de website. Zo'n 10 procent vindt dat helemaal niet belangrijk en denkt dus meer in termen van een 'merk'.

Gemiddeld 27 domeinen per bedrijf

In de afgelopen drie jaar is het aantal .nl domeinen ruim verdubbeld. Organisaties gingen van gemiddeld 13 naar gemiddeld 27 domeinnamen in beheer. De komende drie jaar verwacht SIDN een veel geringere toename, tot totaal 32 per organisatie.

Bij grote bedrijven, met meer dan 500 werknemers, wordt zelfs een afname van het aantal domeinen verwacht. Bij organisaties met meer domeinnamen is immers momenteel een derde gedeelte van de domeinen niet in gebruik maar louter geparkeerd 'voor het geval dat' of als verdediging. Vooral in de industrie en detailhandel liggen veel domeinen op de plank.

Naar verwachting zal het gebruik van parking pages afnemen, domeinen die geen website bevatten en worden geregistreerd om reclame te maken, of juist om het kapen te voorkomen dan wel louter voor e-mail adressering. Tweederde van de partijen die domeinen registreren ziet er weinig toekomst meer in. De afgelopen jaren nam deze vorm van registratie al sterk af.

Veel registrars

Nederland telt relatief erg veel partijen die domeinen registreren, immers een activiteit waarmee het makkelijk geld verdienen is. Er zijn hoge marges te behalen tussen de inkoopprijs van een kleine 4 euro per jaar en de heffing die vaak het veelvoudige bedraagt. Meestal komt een kwart van de inkomsten van deze bedrijven uit domeinhandel.

Zo'n 1.800 tot 2.200 partijen zijn er actief - SIDN weet het dus niet precies - met gemiddeld 11 werknemers en 2.000 klanten van wie een derde gedeelte particulier.

Registrars hebben gemiddeld 16.000 namen in beheer en verwachten gemiddeld 36 procent groei voor de komende drie jaar. Nederland telt 46.000 particulieren die domeinnamen registreerden en 82.000 zakelijke partijen

Mobiel gebruik opvallend

Eind 2012 heeft de helft van de Nederlanders een smartphone en 20 procent van de huishoudens een tablet om te internetten. Meer mobiel internet betekent nog steeds geen afname van het traditioneel surfen op het World wide web.

Van de smartphones wordt 76 procent gebruikt om te internetten op het web, van de tablets 80 procent. Via zoeken, bookmarks en domeinen intikken is ook mobiel het websitebezoek intensief. Waardevermindering van websites ligt niet in de verwachting.

Zo'n tweederde van de gebruikers van smartphones en tablets gebruikt nog e-mail op hun apparaat. Zo'n 40 tot 45 procent gebruikt sociale media op deze apparatuur. Dus ruim de helft doet dat niet.

Ook (YouTube) video kijken op tablets doet de meerderheid niet: 40 procent wel. Verrassend is dat bijna 40 procent ook zegt er boeken op te lezen.

Mobieltjes en tablets worden relatief vaak gebruik om muziek te beluisteren, door 37 procent. Dat betekent echter nog altijd dat bijna tweederde geen muziek beluistert op de slimme telefoon of tablet.

En nog een beperkt gebruik: een kwart van de smartphone-gebruikers speelt er spelletjes op, en minder dan een derde doet dat op de tablet. Iets minder dan 20 procent leest een krant op deze apparaten.

Het meest opvallende: maar 15 procent zegt aan 'messaging' te doen op de smartphone. Dit doet twijfels rijzen over de waarde van dit onderzoek. Te meer daar er ook een categorie voor mobieltjes 'Pingen/Whatsapp' wordt genoemd met een percentage van slechts 0,4 procent gebruik. Terwijl iedereen spreekt van een enorme toename van het 'pingen' en 'whatsappen'.

 

Gepubliceerd

24 jun 2012

Wat vinden de experts?

25 jun 2012
Fred Eisner

Geen harde resultaten

Harde conclusies zijn hieruit nauwelijks te trekken. Terecht staat in het artikel: het is maar een enquête.

Er worden ook wel wat zaken gemiddeld die erg ver (qua score) uiteen liggen, en wat conclusies getrokken die door henzelf in twijfel worden  getrokken (met name met betrekking tot smartphonegebruik) waardoor de conclusies ook weer minder sterk worden.

Zowel aan de aanbodkant (internetcontent, wijze van aanbieden en ontsluiten) als aan de vraagkant (gebruikers, wijze van zoeken en communiceren) lijkt nog veel onzeker.

Groei lijkt wel zeker, ook in domeinnamen, maar waar en hoe precies?

 

Netkwesties forum

Netkwesties en de bezoekers stellen je mening op prijs. Deze wordt hier direct gepubliceerd.
Martin
25 jun 2012
Leuk artikel! Kleine opmerking, SIDN staat voor 'Stichting Internet Domeinregistratie Nederland', niet 'Stichting Domeinregistratie'.

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1