Russell Brand-onderzoek door Britse media

Hoe journalisten over beschuldigingen van seksueel geweld moeten berichten

Onthullende beschuldigingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ in de media leiden direct tot een publieke veroordeling voor altijd, terwijl een rechter nog niet eens gesproken heeft. Dit vereist de grootste zorgvuldigheid van journalisten, zeker in Engeland dat strenge perswetten kent.

De beschuldigingen van verkrachting, aanranding en emotioneel misbruik door cabaretier en acteur Russell Brand waren voor veel lezers en kijkers een schokkende primeur. Maar voor de journalisten van The Times, Sunday Times en Channel 4's Dispatches was de publicatie van hun rapport het resultaat van vier jaar verslaggeving, onderzoek en factchecking.

De claims hadden betrekking op vier vermeende slachtoffers uit de periode 2006-2013, toen Brand op het hoogtepunt van zijn roem was. Vooruitlopend op de openbaarmaking  van de Channel 4-documentaire en de Sunday Times-publicatie, plaatste Brand een video waarin hij de beschuldigingen ontkende en verklaarde dat al zijn eerdere relaties met wederzijdse instemming waren.

MSM’

Brand, die ruim 6,5 miljoen volgers heeft verzameld met zijn video’s over welzijn, politiek en complottheorieën, bekritiseerde de ‘mainstream media’ (msm) en beweerde dat hij het slachtoffer was van een ‘gecoördineerde aanval’ van degenen die hem het zwijgen op wilden leggen. Hij eindigde met de vraag of er “een andere agenda in het spel was”.

Sommige verdedigers van Brand hebben dit verhaal aangevuld, wat impliceert dat de timing van het rapport verband hield met zijn kritiek op de reguliere media. In een reactie op de video van Brand schreef X-ceo Elon Musk: “Natuurlijk. Ze houden niet van concurrentie.”

Maar beschuldigingen van ernstige strafbare feiten kunnen niet zomaar zonder ernstige gevolgen worden gepubliceerd. Britse redacties moeten uiterst zorgvuldig zijn in hun berichtgeving om te voorkomen dat ze de Defamation Act 2013 overtreden.

Laster is een gesproken of geschreven verklaring die vals blijkt te zijn en schadelijk is voor de reputatie van degene over wie gesproken of geschreven wordt. Om een ??aanklacht wegens smaad in te dienen, moet een eiser bewijzen dat hij “ernstige schade” heeft geleden aan zijn reputatie, beroep en/of zaken als gevolg van een publicatie. Deze kan worden uitgesproken (laster) of schriftelijk gepubliceerd of uitgezonden (smaad).

Hoeveel bewijs is er nodig?

De “bewijslast” is (in Engeland) verschillend in strafrechtbanken en civiele rechtbanken. Een jury in een strafzaak moet de verdachte zonder “redelijke twijfel” schuldig verklaren. In een civiele zaak, zoals smaad, is de bewijslast lichter. De rechter zal beslissen over de ‘waarschijnlijkheidsbalans’ – zij zal al het bewijsmateriaal afwegen en beslissen wie de waarheid spreekt.

Van het handjevol verdedigingsmechanismen dat beschikbaar is, kunnen uitgevers of personen die beschuldigd worden van laster ‘waarheid’ en ‘algemeen belang’ gebruiken.

Een rechter hoort bewijsmateriaal van beide kanten en beslist of de beschuldigingen “wezenlijk waar” zijn. Als de gedaagde de verdediging “openbaar belang” hanteert, zal de rechtbank onderzoeken of de informatie op verantwoorde wijze is onderzocht en gepresenteerd en of de uitgever redelijkerwijs van mening was dat publicatie in het algemeen belang was.

Een uitgever kan zijn berichtgeving zelf presenteren als bewijs van een waarheidsverdediging. Toen acteur Johnny Depp The Sun aanklaagde , die een verhaal publiceerde waarin hij hem een ??“vrouwenklopper” noemde, deden de advocaten van News Group Newspapers precies dat.

Ze produceerden een hele reeks bewijsmateriaal, waaronder 38 getuigenverklaringen, video-opnamen, live getuigenverklaringen, medisch bewijsmateriaal, foto's, digitaal bewijsmateriaal en sms-berichten. Depp verloor de zaak, maar won twee jaar later in de VS een aanklacht wegens smaad tegen zijn voormalige partner Amber Heard, waarover een jury besliste.

Hoe onderzoeken kranten beschuldigingen?

Beschuldigingen over Brand waren naar verluidt een ‘publiek geheim’. Maar geruchten en roddels zijn niet genoeg om een ??lasterzaak voor de rechtbank te verdedigen, en het lijkt erop dat geen enkel medium meende dat het genoeg bewijsmateriaal had om te publiceren.

De Sunday Times zei dat verslaggevers sinds 2019 aan het onderzoek werkten. Als onderdeel van elk onderzoek van deze aard hebben mediaregulatoren in hun praktijkcodes richtlijnen opgesteld over hoe ethische journalistiek moet worden bedreven.

De praktijkcode van de Independent Press Standards Organization (IPSO) – waar The Times en Sunday Times bij aangesloten zijn – zegt dat journalisten een “audit trail” van verzameld bewijsmateriaal moeten bijhouden. De Ofcom-uitzendcode kent een soortgelijke bepaling.

De journalisten in het Brand-onderzoek hebben naar verluidt ‘honderden’ bronnen geïnterviewd, waaronder vrienden en familieleden van de vermeende slachtoffers, cabaretiers, tv- en filmbestuurders, taxichauffeurs en therapeuten. Ze gaven lange interviews en informatie om de beschuldigingen te staven.

Diepgaand onderzoek behelst ondertekende getuigenverklaringen, beëdigde verklaringen, sms-en WhatsApp-berichten, medisch bewijsmateriaal, therapienotities, telefoongesprekken, foto's, e-mails en andere communicatie. Alles moet worden geverifieerd en nauwgezet worden geregistreerd. Dat vereiste in dit geval jaren werk.

Beoogde publicaties worden uitgebreid onderzocht door lasteradvocaten. Ze hameren erop dat elk woord juridisch klopt, en vergewissen zich van het bewijsmateriaal om zich in de rechtbank te kunnen verdedigen. Het is echter aan de redactie of dat advies wordt opgevolgd.

Om de waarheid of het algemeen belang te verdedigen, moet de nieuwsorganisatie het slechtoffer doorgaans de kans bieden om te reageren, in de wet bekend als het recht op wederhoor. Brand werd benaderd en aanvankelijk weigerden zijn advocaten commentaar te geven. Later publiceerde hij zijn YouTube-ontkenning.

Wat zijn de gevolgen van een smaadzaak?

Een rechtszaak wegens smaad kan kostbaar zijn: de schadevergoeding kan oplopen tot 350.000 pond en de gerechtskosten lopen in de miljoenen. Dit is de reden dat de meeste gevallen van smaad buiten de rechtbank worden afgehandeld.

Maar het zijn niet alleen de financiële kosten die redacteuren behoedzaam maken. Journalisten hebben een professionele verantwoordelijkheid om accuraat te zijn, en als ze met succes worden aangeklaagd wegens smaad, kan dit de reputatie van een vertrouwd mediamerk en de carrière van een journalist schaden.

Redacteuren lopen misschien anderhalve kilometer weg van moeilijke verhalen uit angst voor de rechter te worden gebracht, vooral als het onderwerp rijk en beroemd is. Dit werd duidelijk in de nasleep van het Jimmy Savile-schandaal, dat pas na zijn dood werd gerapporteerd – je kunt de doden volgens de wet niet in diskrediet brengen.

Bespreking van de kwestie door Times-redacteuren

Waarom zijn de aanklagers van Brand anoniem?

In reactie op de berichten hebben veel commentatoren op sociale media zelf potentieel lasterlijke uitspraken gedaan over Brand en zijn aanklagers. Vergeet niet dat individuen ook kunnen worden aangeklaagd wegens smaad.

Sommige opmerkingen over de slachtoffers staan ??bol van vrouwenhaat en misvattingen over slachtoffers van seksueel geweld , waarbij ze worden beschuldigd van liegen en wordt afgevraagd waarom ze anoniem zijn gebleven.

In Engeland wordt de identiteit van slachtoffers en vermeende slachtoffers van seksueel geweld wettelijk beschermd. Ze krijgen levenslange anonimiteit vanaf het moment dat ze de aanval aan iemand anders bekendmaken, zelfs als ze geen aangifte doen bij de politie. Het is illegaal om hun naam of andere identificerende gegevens te publiceren, tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en schriftelijk afstand doen van hun anonimiteit.

Verslaggevers publiceren niet alleen de beschuldigingen van anonieme slachtoffers. De klager zal niet anoniem zijn voor de melder, hij zal de ware identiteit van de persoon kennen en zal onder druk staan ??om een ??gedetailleerd en nauwgezet onderzoek uit te voeren om zijn beweringen te verifiëren.

Uiteindelijk is het te riskant om iemand alleen op zijn woord te geloven. Als je wilt weten of je een krant of televisiereportage kunt vertrouwen, houd dan rekening met de hoeveelheid werk die in het verhaal is gestoken – en de hoge inzet voor de uitgever.

De geschiedenis van succesvolle smaadzaken laat echter zien dat deze hoge normen niet altijd worden nageleefd.

*) Polly Rippon is docent journalistiek aan de  Universiteit van Sheffield, freelance journalist en voormalig p.r.-functionaris

**) Dit artikel is een vertaling van een origineel artikel uit de The Conversation.

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1