Beschuldiging van schenden harde afspraken

KPN en Xs4all op ramkoers

De Ondernemingsraad van Xs4all wil de optie onderzoeken om zelfstandig te blijven binnen KPN. Die wil dat niet, want vindt het besluit tot integratie van Xs4all in KPN voldoende onderbouwd is. Nu ligt er een 60 pagina’s negatief advies van de OR.

Wat KPN betreft ligt louter de ‘businesscase’ van integratie op tafel. Daarnaar mocht de OR onderzoek laten doen. Dat is gedaan door Finext in Den Haag dat vaker voor internet- en telecombedrijven werkt. De OR van Xs4all beweert: ‘In het verkennende onderzoek zijn direct ernstige gebreken gevonden in de businesscase.’

Dit rapport is niet beschikbaar vanwege vertrouwelijke bedrijfsgegevens. OR-voorzitter Daan Willems zegt dat er ‘wel twintig punten’ zijn waarop KPN het huiswerk volgens Finext – dat eerder ook voor KPN werkte - niet goed gemaakt zou hebben. De belangrijkste daarvan is dat een substantieel deel van de 250.000 klanten zich niet geroepen voelt om over te gaan naar KPN. Dit tast de omzet en winstgevendheid aan. Te meer daar de Xs4all-klanten niet voetstoots zullen kiezen voor het duurste KPN-abonnement met extra service, zoals KPN wil.

Ook staat een groot deel van de werkgelegenheid van de nu 250 werknemers van Xs4all op langere termijn op het spel. Niet op de laatste plaats is de integratie volgens Xs4all en Finext strategisch niet slim: privacy en veiligheid winnen aan belang bij de keuze van consumenten en Xs4all staat er op die punten goed voor qua marketing. KPN kan dit imago volgens Xs4all en Finext niet zomaar overnemen met een ‘extra’ optie voor KPN-klanten. DE toeloop van nieuwe klanten zal ook stagneren volgens Finext.

Bureau Stratix heeft eind mei een alternatieve businesscase aangeleverd waarin Xs4all wél blijft bestaan, genaamd 'Xs4all in zijn kracht'. KPN heeft hier geen oren naar.

‘Afspraken geschonden’

Volgens de OR heeft KPN een onafhankelijk financieel onderzoek geweigerd, alsmede onderzoek naar de beste strategische richting: opgaan in KPN of zelfstandig blijven. Willems: ‘Dit belemmert de OR om inhoudelijk te adviseren. Wij vinden dit zeer teleurstellend, maar tekenend voor de situatie waarin wij ons bevinden.’

De OR van Xs4all beweert dat KPN met de adviesaanvraag van juni 2019, met louter de optie 'hoe' Xs4all te integreren in KPN, zich niet aan de afspraken heeft gehouden. KPN had ook moeten vragen 'of' Xs4all moet worden geïntegreerd: ‘In maart zijn hele duidelijke afspraken gemaakt dat OR ook om advies moet worden gevraagd over de vraag of Xs4all moet worden geïntegreerd. Dat staat zwart op wit en was voor ons de reden om een dreigende rechtszaak in te trekken’, aldus Willems.

Maar zwart-op-wit bewijs van die afspraken verschaft Willems niet. Volgens KPN-kringen bestaat deze afspraak ook niet en schudt Xs4all die nu uit de mouw. Hoe dan ook staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. KPN geeft alleen een kort bericht af:

‘Zaterdag 31 Augustus 2019 heeft de ondernemingsraad van Xs4all een negatief advies uitgebracht op de adviesaanvraag van het management van Xs4all om in lijn met de strategie de activiteiten van Xs4all in KPN te integreren.

 Het management betreurt het advies van de OR op de adviesaanvraag en gaat het advies goed bestuderen. Vervolgens zal zij zorgvuldig een besluit voorbereiden. Het management van Xs4all hecht er veel waarde aan om het proces met de ondernemingsraad zorgvuldig te doorlopen, in het belang van medewerkers en de klanten van Xs4all.

KPN zal klanten van Xs4all pas over te laten gaan als KPN een vergelijkbaar of betere dienstverlening kan bieden. Dat zal naar verwachting in de loop van 2020 zijn.’

Dit betekent in elk geval dat er meer tijd wordt genomen om tot integratie over te gaan en deze niet binnenkort al plaatsgrijpt, noch klanten ‘tot eind 2020’ nog virtueel Xs4all-klant zouden blijven bij KPN zoals het eerder beweerde. Een onderzoek door de Ondernemingskamer op verzoek van de OR van Xs4all ligt nu voor de hand.

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1