Hirsch Ballin verwerpt argumenten zaak tegen bewaarplicht

De minister van Justitie is het uiteraard niet eens met de redenen van 43 organisaties en providers om naar het Europese Hof te stappen met een verzoek de richtlijn over de bewaarplicht internet- en telecomdata onrechtmatig te verklaren
Dit staat in het antwoord van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie op vragen van D66-kamerlid Alexander Pechtold over de brief van 43 organisaties en internetproviders aan het Europese Hof van Justitie om de Dataretentie Richtlijn te vernietigen. Ze zijn tegen de 'bewaarplicht' van telecom- en internetdata van gebruikers door providers. Volgens de ondertekenaars van de brief is de richtlijn dataretentie onrechtmatig vanwege schending van de mensenrechten en druist de richtlijn in tegen een aantal artikelen in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) zoals over de eerbiediging van privé- familie- en gezinsleven (artikel 8), de vrijheid van meningsuiting (artikel 10) en de bescherming van eigendom (artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag). Hirsch Ballin: "Het betreft hier geen absolute rechten maar rechten die aan beperkingen kunnen worden onderworpen, onder meer in het belang van het voorkomen van strafbare feiten. In de richtlijn dataretentie wordt aangegeven dat de goedkeuring van een instrument betreffende de bewaring van gegevens overeenkomstig de vereisten van artikel 8 van het EVRM een noodzakelijke maatregel is." Hirsch Ballin zegt al eerder uitgebreid op de bezwaren te zijn ingegaan. Hij deelt die niet. Bovendien wijst hij op een niet onbelangrijke nuance: "Niet zozeer de bewaring als zodanig als wel het gebruik van de gegevens is van belang voor de beoordeling van de aantasting van de persoonlijke levenssfeer. De bevraging van deze gegevens door de opsporingsinstanties is in Nederland met strikte waarborgen omkleed."

Gepubliceerd

5 mei 2008
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0