Jaap-Henk Hoepman


Jaap-Henk Hoepman is universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit én de Rijksunversiteit Groningen.

Zijn onderzoek naar nieuwe cryptografische protocollen is veelal gebaseerd op problemen in de praktijk. Speerpunten van onderzoek zijn RFID, NFC en sensoren, en het ontwerpen van veilige en privacy vriendelijke protocollen voor Internet of Things dat daaruit wordt opgebouwd. Daarnaast doet hij onderzoek naar privacy- en identity management.

Hij spreekt regelmatig over deze onderwerpen op nationale en internationale congressen, en publiceert hierover in (inter)nationale tijdschriften. Soms treed hij op als deskundige in de media, en schrijft hij artikelen voor de populair wetenschappelijke pers.

Jaap-Henk is geïnteresseerd in het publieke debat over de effecten van veiligheidsmaatregelen op de maatschappij, en de effectiviteit van deze maatregelen. Hij schrijft daar ondermeer over op zijn boeiende Weblog.

Als hobby's maakt hij zijn eigen muziek, ontwerpt hij visuals, en beoefent hij Okinawaanse Goju Ryu karate-do.

Artikelen van Jaap-Henk Hoepman

Namelijk voor de grote groep Nederlanders die minder talig en internationaal georiënteerd is

Meer Nederlands en minder Engels op universiteiten is juist een mooi staaltje van inclusief denken

17 jan 2024 Het plan voor meer Nederlandstalige opleidingen aan Nederlandse universiteiten vind ik een goed plan. Beschuldiging van ‘provincialisme’ zoals van Caroline de Gruyter in NRC zijn onterecht.
Beter contextueel dan gepersonaliseerd adverteren

Persgroep schendt privacy van bezoekers krantensites

05 mei 2019 Persgroep Nederland, uitgever van onder meer Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw en regionale kranten, overtreedt de privacywet met het plaatsen van onlinemedia cookiemuren.
Liever een wijze dan een slimme stad

Big Brown Data

25 mrt 2019 Sjef kon het nog steeds niet geloven. Het was begonnen als een grap. Een melig idee. Analyse van rioolwater, om de gezondheid van de wijk te verbeteren, maar ook op individueel niveau tot inzicht en interventies te komen. Gebaseerd op het oeroude principe dat de drol de gezondheid van de mens weerspiegelt.
Betere en beperktere Inlichtingenwet nodig

Overgrote deel Netkwesties-experts stemt tegen huidige Wiv

21 mrt 2018 Het forum van Netkwesties telt veel deskundigen met technische en/of juridische kennis van de werking van het internet. Een verrassend groot deel vindt de aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) niet goed. Ze stemmen tegen in het referendum, met fundamentele bezwaren.
Zonder vastlegging in openbare blockchain

Baas zijn over je online identiteit

26 feb 2018 'Self-sovereign identity' is het zoveelste buzzword aan het blockchain-firmament. Het betekent zoveel als 'baas over je eigen identiteit zijn'. En velen noemen dit de meest veelbelovende toepassing van blockchaintechnologie. Ook de Dutch Blockchain Coalition heeft digitale identiteiten met stip als eerste actielijn gebombardeerd. Toch ben ik uitermate kritisch.
Beroep op bedrijfsgeheim door concerns ondergeschikt

Verplicht uitleg van beslissingen door slimme algoritmen

05 apr 2017 Je kunt algoritmen zo ontwerpen dat ze aangeven hoe ze tot een beslissing zijn gekomen. Dat zou eigenlijk wettelijk verplicht moeten zijn.
2016
14 mei 2016
Bedrijf mag weghalen wat het wil
Wij hebben recht op Facebook censuur
2012
2011
2010
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0