Egbert Dommering

Egbert Dommering

Prof. mr. Egbert Dommering (1943) is sinds 1988 hoogleraar informatierecht (0,4 fte) aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989 tot 2004 was hij bij deze universiteit directeur van het Instituut voor Informatierecht (Ivir)

In deze periode bleef hij werkzaam in Den Haag als advocaat bij Buruma & Maris, en in Amsterdam bij Stibbe (vanaf 1995) en bij Brinkhof (vanaf 2005). Als advocaat was hij in deze periode bij vele van de spraakmakende procedures in het onderzoeksgebied van het Instituut betrokken.

Zijn belangrijkste publicaties (met anderen) zijn Verbinding en Ontvlechting in de Communicatie. Een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de elektronische communicatie (1990), Handboek Telecommunicatierecht (1999), Informatierecht, fundamentele rechten voor de informatiemaatschappij (2000), Coding Regulation (2006), European Media Law (2008) en Gevangen in de waarneming (afscheidsrede 2008).

Een selectie uit de talloze artikelen en annotaties die hij over meer dan twintig jaar over deze onderwerpen schreef, is in 2008 verschenen bij Otto Cramwinckel onder de titel De achtervolging op Prometheus.

Na zijn emeritaat zal hij de leerstoel 'Theorie van het Informatierecht' bij het Instituut voor Informatierecht bekleden en verbonden blijven aan het kantoorBrinkhof.
Tevens is hij lid van de nationale Adviescommissie Auteursrecht en lid van de Raad van Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Egbert Dommering was vanaf de start van Netkwesties eind 2000 columnist.

Bij het Ivir

Bij Brinkhof

Artikelen van Egbert Dommering

Experts Netkwesties prikken de D66-ballon door

Extra Wiv-regels nauwelijks verbetering

08 apr 2018 Opgeslagen informatie van de AIVD en MIVD wordt na één en na twee jaar uit de kast getrokken voor beoordeling. En de weging van de rechtstaat en democratie in de VS, Rusland, Marokko, Turkije, Hongarije en andere landen omwille van data-uitwisseling wordt 16 maanden naar voren gehaald.
Betere en beperktere Inlichtingenwet nodig

Overgrote deel Netkwesties-experts stemt tegen huidige Wiv

21 mrt 2018 Het forum van Netkwesties telt veel deskundigen met technische en/of juridische kennis van de werking van het internet. Een verrassend groot deel vindt de aangenomen Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) niet goed. Ze stemmen tegen in het referendum, met fundamentele bezwaren.
Praat Kees Verhoeven (D66) met dubbele tong?

CDA, maar ook Regeerakkoord pareert referendum ‘Sleepwet’

29 okt 2017 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zegt dat de uitslag van het referendum geen gevolgen heeft voor de nieuwe Wiv. Dat lijkt in lijn met het Regeerakkoord. Dat ook door D66 is getekend.
Charlie Hebdo toont belang bewaarplicht telecomgegevens

Vertekend beeld door afschaflobby bewaarplicht

29 jan 2015 De bewaarplicht van internet- en telefoongegevens is geen symptoom van een informatiehongerige overheid, maar noodzakelijk voor effectieve bestrijding van misdaad en terrorisme. Dat hebben de aanslagen in Parijs nog eens bevestigd.

Straks verwijdert Google alle oude informatie

18 mei 2014 Mensen hoeven niet meer hun hele leven geconfronteerd te worden met oud nieuws over hen in zoekresultaten van Google. Maar hoe moet dat worden uitgevoerd? Het gevaar bestaat dat Google al de verwijzingen naar ouder nieuws verwijdert. *)
Nederlandse staat geeft privacy te makkelijk weg

Bevoegdheden voor grootschalig verzamelen persoonsgegevens vooraf toetsen

12 apr 2014 Bestaande en nog in te voeren bevoegdheden op het gebied van het grootschalig en ongericht verzamelen van communicatiegegevens moeten onderwerp zijn van een volwaardige kritische analyse.
2010
2006
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0