Anja  Oskamp

Anja Oskamp

Prof. Mr. Anja Oskamp is sinds april 2001 hoogleraar juridische kennisbeheer en IT bij het Computer/Law Institute, dat zijn in 1984 hielp oprichten aan de Vrije Universiteit.

Oskamp is ook sinds 1997 als bijzonder hoogleraar fiscale rechtsinformatica en fiscaal informaticarecht verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Anja Oskamp studeerde rechten in Rotterdam en was meer dan 2 jaar student assistent bij R.V. De Mulder. Zij houdt zich sinds die tijd bezig met Informatica en Recht. Na haar studie verbleef Oskamp een jaar aan het Norwegian Research Center for Computers and Law. Vervolgens werkte zij enkele jaren bij de Databank Kamers van Koophandel, alvorens naar de VU te gaan. Oskamp promoveerde in 1990.

Oskamp is voorzitter van de redactie van Computerrecht en editor in chief van Artificial Intelligence and Law, alsmede lid van het referentencollege van MagW.
Zij is voorts, onder meer, betrokken bij ICTregie en voorzitter van het College voor Klacht en Beroep van de SIDN.

Op LinkedIn

Artikelen van Anja Oskamp

Geen artikelen gevonden

Netkwesties © 1999/2020. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1