Annemarie  Sprokkereef

Annemarie Sprokkereef

Annemarie Sprokkereefis verbonden aan het Instituut voor Recht, Technologie en Samenleving TILT aan de Universiteit Tilburg.

TILT is een onderzoekscentrum waar al decennia onderzoek wordt gedaan naar de wisselwerking tussen recht, ICT en samenleving. Kijk hier voor de meest recente bijdragen aan de TILT Weblog. Ontwikkelingen op internet worden door TILT onderzoekers onder de loep genomen vanuit een multi-disciplinair perspectief.

Als research fellow regulering van biometrie heeft Annemarie Sprokkereef met name een bijdrage geleverd aan het publieke debat over opslag van biometrie (vooral vingerafdrukken) in het paspoort en in een Nederlands centraal databestand. Daarnaast deed zij met Paul de Hert empirisch onderzoek naar het gebruik van biometrische toepassingen in de private sector.

 Haar aandachtsgebied is inmiddels verschoven naar  integrale veiligheid on- en off –line: met name onderwerpen zoals e-government, identity management, anonymity, cybercrime, forensics en het gebruik van internet in de opsporing. Behalve op internet en in de krant publiceert ze ook in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken.

Annemarie studeerde af in de Duitse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en in Europese Integratie (politicologie) aan de Universiteit van Hull. Zij behaalde tevens het tactisch operationeel management diploma aan de Nederlandse Politie Academie.  Zij was vele jaren werkzaam als onderzoeker aan verschillende universiteiten in Engeland en Italië  en werkte ook enige jaren als uitvoerend politie officier bij de Politie Rotterdam-Rijnmond en bij Europol. 

Annemarie beweert dat ze te weinig tijd heeft om zich bezig te houden met communicatiemiddelen zoals Faceboek, Twitter en LinkedIn, maar is ondertussen wel gedurende een groot gedeelte van haar werkdag online.

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1