Pretium Dossier 12: Koninklijke Pretium Nederland

‘Hij haatte KPN zo grondig’

Symbiotisch. Zo kun je de relatie van Hans Nyks en zijn bedrijf Pretium Telecom met dominante marktleider KPN noemen. ‘Toen hij kon aantonen dat KPN achter negatieve reacties zat, stond hij te dansen in de gang.’

Tientallen rechtszaken en grote dagbladadvertenties met lappen tekst van Pretium aan het adres van KPN. Niet enkel een concurrent in de slag om de bellers, maar ook leverancier van de infrastructuur waarover Pretium zijn diensten aanbiedt. Met grote argwaan: bij Pretium heerste bijvoorbeeld de vaste overtuiging dat KPN online klachten over Pretium instigeerde en financierde.

Een ex-medewerkster in publiciteit over Nyks’ strijd: ‘Toen ik er werkte waren er al veel rechtszaken. Hij genoot ervan. Het leek zijn grote hobby om te procederen. Niets liever vocht hij dan tegen KPN. En hij kickte op die paginagrote advertenties in De Telegraaf.’

Voordoen als KPN

En natuurlijk de talloze klachten bij Radar, Kassa en op forums dat Pretium die zich in telemarketing voordeed als KPN. Klachten die meer dan eens werden afgewezen, zoals de meeste klachten voor de Reclame Code Commissie. Consumenten namen gesprekken niet op, dus hadden geen bewijs tegenover Pretium dat (delen van) bandopnames en scripts overlegde. Dus verloren klagers hun zaken eenvoudig.

Diverse woordvoerders, zowel anoniem als onder eigen naam, beamen dat callcenters die voor Pretium werkten wel degelijk methoden hanteerden om te doen lijken of zelfs blijken dat de benaderde potentiële klant met KPN van doen had. Ook woordvoerders op naam in diverse andere artikelen verhalen daarvan.

Ex-medewerker Wilfred Beens: ‘Natuurlijk werd richting klanten de illusie gewekt dat ze door KPN werden gebeld, onder andere door te spreken over ‘KPN Pretium Telecom’ en ‘u blijft via het KPN-netwerk bellen’.’

Onduidelijk spreken, inhoudelijk zowel als qua verstaanbaarheid, was de methode bij uitstek om verwarring te stichten, aldus een voormalige financieel manager.

Zwartepieten

Een ex-manager betrokken bij klantenwerving: ‘En als mensen zeggen: ‘Ik blijf dus bij de KPN’, dan mag je als werver niet zeggen: ‘Ja, de lijnen zijn van de KPN en u blijft dus bij de KPN.’ Want ze blijven geen klant van KPN.’

Braaf gesproken, maar in Tros Radar en Vara’s Kassa en in forums werd veelvuldig melding gemaakt van een bevestigend antwoord op de vraag of ze via KPN bleven bellen als consumenten op het aanbod ingingen. Ze bleven immers hun telefoonkabel van KPN behouden. Alleen ging Pretium die dan huren om zijn telefoniedienst aan te bieden. ‘Alleen, de uitleg kon natuurlijk iets beter. Men loog niet aan de telefoon. Niet alles vertellen is nog niet liegen.’

Een ex-medewerkster, ook betrokken bij werving, denkt daar anders over: ‘Kort geleden waren m´n ouders ineens abonnee van Pretium geworden, terwijl ze het hele verhaal kennen en net zo´n afkeer van Pretium hebben als ik. Ze waren er gewoon ingeluisd, want ze dachten KPN aan de lijn te hebben.’

Er is verschil van mening bij de betrokkenen over de vraag of deze verwarring bij potentiële klanten de intentie was van Pretium, kwade opzet van gecontracteerde callcenters of acties waren van individuele medewerkers die bonussen (= prestatieloon) ontvingen voor elke aangebrachte klant.

Waren er perverse prikkels van de kant van Pretium? Bestreed Pretium misbruik van de naam KPN heel hard of niet? Daarover meer in het artikel over callcenters.

‘KPN financierde anti-Pretium reacties’

Minder evident is de daartegenover staande beschuldiging: dat achter de vele negatieve reacties over Pretium op forums de hand van KPN zat. Dat KPN bloggers financierde om zich negatief over Pretium te uiten. Ook in de rechtszaken tegen mij als journalist werd de verdenking geuit dat ik door een derde werd betaald. Zonder de naam KPN daarin te noemen.

X deed voor Pretium en zusterbedrijven gedurende een aantal jaren de personeelswerving voor DEM, Delphi en Pretium en noemt Nyks nog een ‘een zeer vriendschappelijk relatie’ na een zeer prettige samenwerking. In januari 2014 sprak ik hem telefonisch. Pas na toezending van de uitgewerkte tekst van het gesprek antwoordde hij: ‘Wellicht ten overvloede, bevestig ik hierbij uitdrukkelijk dat ik geen toestemming geef om mijn naam, dan wel die van Y, te gebruiken in wat voor publicatie dan ook.’
Dat voorbehoud heeft hij vooraf niet gemaakt. Toch vrees ik dat X als goede vriend van Nyks in een rechtszaak opduikt om te vertellen dat we elkaar nooit gesproken hebben.

De vele negatieve publiciteit over Pretium weet X aan de strijd die Nyks moest voeren met KPN: ‘De essentie van al die conflicten ligt in de machtspositie van KPN en de manier waarop toezichthouder Opta dat voortdurend goedkeurt.’

Veelvuldig geuite problemen met klanten in Radar en Kassa en op websites geuit zijn toch niet te wijten aan KPN? X: ‘Wel degelijk, want een groot aantal van die reacties is op conto van KPN te schrijven. Maar een fractie van de klachten is werkelijk door klanten van Pretium zelf geuit. Dat is ook in rechtszaken goed naar voren gekomen.’

X doelt, zegt hij op personen die namens KPN negatieve uitingen over Pretium op internet hebben verspreid.

Bovendien saboteerde KPN volgens X: ‘Dan sloten ze een klant af en zeiden: dat is de schuld van Pretium. Ga maar verhaal halen.’

Ook een ex-werknemer die jarenlang teksten schreef wil dat beamen: ‘In 2007 kwamen we in Kassa en Radar terecht, wat een truc was van KPN om ons uit de markt te werken. Dat heeft de rechter ook geoordeeld in een aantal zaken.’

Het haten van KPN is volgens een van de (gewezen) ‘intimi’, degene die advertenties met Nyks samen met zoveel plezier vervaardigde, zelfs de belangrijkste zakelijke drijfveer van Nyks. ‘Tegen KPN voerde hij echt een vendetta. Hij haatte KPN zo grondig. Hij beweerde ook dat op internet bloggers van KPN actief waren. Op een gegeven moment kon hij dat aantonen en hij stond toen te dansen in de gang.’

Gepubliceerd

25 nov 2016
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0