Privacyzorgen ouders leggen het af tegen behaagzucht

De zucht naar aandacht, behagen en trots winnen het bij de meeste Nederlandse ouders veelal van het vage gevoel onbehagen over mogelijke privacyschending. Dat is de uitkomst naar een online enquête onder duizend ouders.

Was dit al niet algemeen zichtbaar op de zogenaamde ‘sociale media’, nu blijkt ook uit een enquête van Ouders Online en van RTL dat de meeste kinderen zich niet beschermd weten: van de ouders houdt 35 procent de foto’s weg van internet, 65 procent vindt ‘delen’ noodzakelijk om hun eigen levensgeluk te vergroten.

Ouders handelen massaal volgens het principe: de voordelen van publicatie zijn belangrijker dan mogelijke privacyschending. Ze ‘doen er hun voordeel mee’. Dat voordeel is tweeledig:
* Bijna driekwart (73 procent) van de ouders die beelden van hun kinderen op internet zetten, zegt dat te doen 'omdat ze trots zijn' op hun kinderen.
* Ruim de helft (53 procent) zegt dat ze familie en vrienden op de hoogte willen houden van de ontwikkeling van hun kind.

 ‘Valt wel mee’

Ouders Online plaatst boven het artikel over de uitkomst van het digitale vragenrondje de kop: Kinderfoto's zorgvuldig gedeeld. Het betreft echter een enquête en geen onderzoek. De kop slaat op wat ouders zeggen en wat vervolgens Ouders Online daarvan vindt. Niet op hun feitelijk handelen, noch op een objectiveerbare gevolgtrekking.

Ouders Online stelt op grond van de antwoorden in de enquête vast: ‘Eigenlijk viel het reuze mee. Ouders delen weliswaar massaal hun kinderfoto's via social media…maar ze gaan daar best zorgvuldig mee om…Het lijkt erop dat ouders echt hun best doen om problemen te voorkomen. Vooral door goed te letten op wat ze zelf plaatsen. Maar ook door anderen erop aan te spreken als die maar wat aanrotzooien. Al valt dat niet altijd in goede aarde.’

Zo zetten ze hun kinderen niet naakt op internet en ook niet in zwemkleding. Ze zijn vooral bang voor misbruik door pedofielen. Daar komt de zorgvuldigheid blijkens de gepubliceerde antwoorden in de enquête voornamelijk op neer. ‘Je weet maar nooit wat voor gekke mensen er meekijken’.

Maar ouders voelen toch nattigheid. Ze realiseren zich de foto’s in een andere context kunnen komen, qua etaleren maar ook qua opvattingen: hoe de kinderen er later tegenaan zullen kijken en of ze bij het terugvinden van de afbeeldingen daar nog blij van worden.

Ook blijkt er zelfs enig besef te ontstaan van de keerzijden van de ongebreidelde zucht naar aandacht, zo tekent Ouders Online op: ‘zo krijg je nog vóór je kinderen thuis zijn van een schoolreis, al talloze foto's doorgestuurd, die ook al op sociale media geplaatst zijn. [...] Heeft een kind niet recht op momenten zonder meekijken van al die volwassenen over zijn schouders? Dat hij nog met zijn eigen verhaal over die schoolreis thuis kan komen en jij niet al alles lijkt te weten?’

Zelfbedrog overheerst

De meest geestige uitkomst: 82 procent van de ouders die weleens foto's van hun kinderen op internet plaatsen, zegt dat die alleen door bekenden gezien mogen worden. Ze delen die dan enkel met vrienden op Facebook (95 procent), WhatsApp (90 procent) en/of Instagram (35 procent).

Beslotenheid is moeilijk vast te stellen. Facebook en Instagram zijn met vele vrienden van vrienden en volgers van volgers meer open dan bij Whatsapp en mail. De kans dat foto’s ‘lekken’ en/of later in ongewenste context terugkeren is geringer in kleine dan in grote groepen zoals op Facebook.

Het gemiddeld aantal vermeende ‘vrienden’ op Facebook bedraagt immers ruim 300. Vrienden wisselen ook in de loop der tijd en bovendien hebben al die kennissen op hun beurt weer ruim 300 kennissen om mee te delen. Maar hoe dan ook mogen die foto’s ‘louter door bekenden’ worden gezien, vinden ze.

Ook deze enquête toont een grote ruimte tussen denken en doen wat privacy betreft, de belangrijkste tendens in digitale privacy de afgelopen decennia. Het is al niet anders dan met diëten en partnertrouw: wens en moraal delven het onderspit tegen de barre praktijk en persoonlijke zwakte.

Geen risico nemen

Dat geldt in dit geval voor twee derde van de ouders. Het derde gedeelte ouders die foto’s van kinderen weghouden van internet neemt het zekere voor het onzekere. Ruim 20 procent van de ouders vindt het zelfs onverantwoord als ouders foto's van hun kinderen op internet zetten.

De belangrijkste reden van ouders die geen foto's van hun kinderen op internet plaatsen, doet dat om hen te beschermen tegen mogelijk ongewenst gebruik van de beelden nu of later.

Ook heeft 20 procent van de deelnemers aan de enquête weleens gevraagd om een kinderfoto offline te halen. Vervolgens is daar in 30 procent van de gevallen geen gevolg aan gegeven.

Ouders Online legt nog een vinger op een dubbele zere plek:
* kinderen van ouders die bezwaren hebben tegen ‘delen’ van foto’s worden vaak niet meer gefotografeerd of soms zelfs meer sociaal genegeerd;

* ouders durven hun privacywensen niet meer te uiten, bang voor zeurpiet te worden gezien of om hun kinderen niet sociaal te hinderen.

(Foto openbaar op Facebook, maar dan met herkenbare kinderen)

Gepubliceerd

4 okt 2016

Wat vinden de experts?

4 okt 2016

Vergeetrecht voor kinderen zo belangrijk

De invalshoek in dit artikel verschilt van dat van ons. Ouders Online wil ouders motiveren, Netkwesties stelt aan de kaak. Maar in dit artikel van Netkwesties staat wat wij meer pedagogisch hebben benoemd: het is belangrijk dat ouders weten wat ze kunnen doen om hun gedrag ook aan te passen aan wat ze echt willen. En dat ze dat dan ook doen.

En dat ze weten hoe te handelen als er iets gebeurt wat ze niet willen. En dat ze dat ook doen. Hier staat het scherper: dat ze hun eigen belang nog laten prevaleren boven het belang van hun kinderen. Ik denk dat het wat complexer is.

Om te beginnen: het zou veel vanzelfsprekender moeten worden elkaar aan te spreken. Dat vraagt een cultuuromslag voor iedereen. Vervolgens: bedrijven aanspreken. Alles in voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Ook kinderen moeten het recht kunnen uitoefenen om vergeten te worden, en het is aan bedrijven en overheden om alles te doen wat kan om dat ook inhoud te geven. Maar niet alleen aan hen. Het is ook aan ouders zelf om daar rekening mee te houden en geen dingen te doen die niet omkeerbaar zijn.

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1