Gevraagde reactie van Felipe Rodriquez

De prijsbepaling van Demon Internet

Demon Internet, de grootste Britse particuliere aanbieder van toegang tot Internet, is verkocht aan Scottish Telecom. We vroegen Felipe Rodriquez, columnist bij Planet Multimedia, naar de waarde van Demon, dat net als Felipe's bedrijf Xs4all tot de eerste private aanbieders in Europa behoorde.

[Demon Internet werd destijds verkocht aan de dochter van energiebedrijf Scottish Power voor 66 miljoen pond, zo’n 85 miljoen euro. Net als in Nederland ontpopten energiebedrijven zich eind vorige eeuw enige jaren als telecomaanbieder. Demon bestaat in Engeland nog als merk, eigendom van Vodafone. Acht jaar na het verschijnen van dit stuk kocht KPN Demon in Nederland met 70.000 trouwe abonnees en voegde dat bij Xs4all. Felipe had een min of meer vooruitziende blik. red.]

Hij antwoordt:
'Demon kreeg omgerekend 1222 gulden per gebruiker. Dat is een interessant gegeven voor de Nederlandse markt. Demon lijkt echter een hogere prijs te hebben gekregen dan bijvoorbeeld Tip (verkocht aan World Online) als je het per gebruiker uitrekent.

Maar wie in de Nederlandse markt heeft 50 procent van de commerciële web sites in beheer en een netwerk zoals Demon? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het verkeer dat een aanbieder weet te genereren. Demon veroorzaakt een buitengewoon hoog percentage van het totale Britse telefoonverkeer.

Tip heeft, in tegenstelling tot Demon, ook 'kleinere' abonnementen. Ik denk dus dat een (je) simpele omrekening niet al te veel zegt. Voor iedere bepaling van de waarde van een Internetaanbieder moet je al dat soort cijfers weten voor enige precisie.

Tip is veel minder waard dan Demon. Uit betrouwbare bron weet ik dat Tip op de rand stond van een financiële afgrond. Daardoor waren de eigenaren gedwongen om te verkopen, en dat kan de prijs hebben beïnvloed.

Gezien de ontwikkelingen in de markt had Tip wellicht beter even kunnen wachten met de verkoop, totdat de telecomaanbieders nog harder concurreren en een groter deel van de interconnectietarieven die ze innen voor Internetverkeer, ten goede doen komen aan de Internetaanbieders die van hun infrastructuur gebruik maken.

Uiteindelijk, zoals je zelf observeert, gaat het om de tikken. Demon is een van de grootste, zo niet *de* grootste veroorzaker van telefonieverkeer in Engeland. Zoals Xs4all de nummer twee is in Nederland. De PTT's verdienen veel geld aan dit telefoonverkeer, en hebben met elkaar afspraken gemaakt om de inkomsten te verdelen. Demon is voor elke telco een interessante overnamepartij, omdat ze zoveel telefoonverkeer genereert.

Demon heeft al sinds enige tijd goede afspraken kunnen maken met de verschillende telco's in Engeland, en deze tegen elkaar uitgespeeld. Dat geeft Demon een belangrijke meerinkomsten, wat in de overnameprijs is verrekend.

Demon is in Europa pionier op het gebied van interconnectie-afspraken voor Internet providers. Zelf heb ik van Cliff, voormalig algemeen direkteur van Demon, geleerd over de mogelijkheden om te profiteren van interconnectie-afspraken, en van de in- en uitgaven van de telco's. Die kennis heb ik vervolgens in Nederland zelf ook toegepast.

Demon wordt al enige tijd aangeboden aan de markt. Enige tijd geleden zei de directeur dat Demon 100 miljoen pond waard was. Dat vond ik erg fors, maar de uiteindelijke prijs die voor Demon is betaald vond ik redelijk.

Een andere belangrijke meerwaarde van Demon is dat men eigen software maakt. Demon heeft Turnpike software overgenomen. Turnpike maakt een Internet-pakket. Daarmee kan Demon eigen diensten efficiënt aanbieden. Een voorbeeld is 'Bsmtp', dat tot de standaard E-mailfaciliteit van Demon behoort. Bsmtp geeft de mogelijkheid om onbeperkt E-mail adressen te kunnen aanbieden. Daarom kan Demon bij elk account gratis extra e-mail adressen aanbieden. Andere providers kunnen dit niet of moeilijk aanbieden, waardoor er een voordeel voor Demon ontstaat.

Demon had een eigen verbinding naar de VS. Dat was zowel een voordeel als een nadeel. Voordeel is dat een eigen infrastructuur onafhankelijkheid en voorspelbaarheid biedt, want je hebt een vaste capaciteit waarvan je weet tot hoever je die kan benutten. Dat zou Demon een meerwaarde kunnen geven.

Nadeel is dat de verbinding van Demon erg kostbaar is, zolang de capaciteit daarvan niet volledig wordt gebruikt. Dat is een belangrijke oorzaak voor het verlies van dat Demon in het boekjaar 1996/1997 moest noteren.

Demon gokte met de internationale verbinding op een groei van het Internetverkeer die werd voorspeld op basis van het verleden. Die voorspelling is niet helemaal uitgekomen, want het verkeer stagneerde.

Uiteindelijk zou je kunnen concluderen dat Demon voor 'a bargain' is verkocht, zoals financiële experts al aangaven. Eigen infrastructuur, eigen software, grootste Britse provider en toch een relatief lage prijs. De rode jaarcijfers zijn daar direct, maar ook indirect debet aan: problemen met de liquiditeit leidde tot uitstel van investeringen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de groeicapaciteit.

Er zijn in Nederland niet zoveel providers die zich aan Demon kunnen meten. Worldonline en Worldaccess zijn een heel ander soort bedrijf. Qua organisatie en dienstenaanbod lijkt Demon het meest op Xs4all. Xs4all en Demon hebben ook al jaren goede contacten met elkaar, en van elkaar geleerd.

*) Deze reactie verscheen op 12 mei 1998 in Planet Multimedia en is op 12 oktober opnieuw gepubliceerd op Netkwesties

Dossier

Gepubliceerd

12 mei 1998
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0