Omroepen terughoudend met webwinkels, RTL en SBS niet

De meeste publieke omroepen zijn terughoudend met de verkoop van artikelen, vanwege beperkte marketing. Het commissariaat ziet immers streng toe. Bij commerciële tv-bedrijven ligt dat anders, ofschoon ze ook pas aan het begin staan met hun strategie. *)

Publieke omroepen zijn beperkt in hun handel vanwege mogelijke verstoring van markten met (indirecte) hulp van subsidies. Het Commissariaat heeft in 2008 een onderzoek gedaan naar de webwinkels van de landelijke publieke omroepen.

Het Commissariaat heeft na overleg met het ministerie van OC&W de websites van de omroepverenigingen, Z@ppelin en Z@pp bekeken en geconstateerd dat er via deze websites producten worden verkocht. Van de tien omroepverenigingen hadden er toen acht een daadwerkelijke webwinkel.

Vervolgens is beleid geformuleerd waarover op 15 juli van dat jaar een brief is verschenen. Het Commissariaat toetst een nevenactiviteit op drie hoofdpunten:


• heeft ze een voldoende relatie heeft met de hoofdtaak;
• brengt ze geen schade toe aan de hoofdtaak;
• is de nevenactiviteit niet concurrentievervalsend.

Wat betekent dit in de praktijk?

Ad 1. In de webwinkel van de omroep mogen alleen producten worden verkocht die een relatie hebben met een programma of de betreffende omroep. Eigen vastleggingen, boeken, spellen en promotiemateriaal van eigen programma’s mogen worden verkocht. Daarnaast is het toegestaan om producten te verkopen die een ‘direct afgeleide verschijningsvorm zijn’ van programma's, bijvoorbeeld dvd's van programma's die omroepen hebben uitgezonden en waarbij ze uitsluitend de uitzendrechten van het programma heeft.

“Voorts is het toegestaan om producten te verkopen die op andere wijze verband houden met de omroep. Een voorbeeld is het verkopen van een bijbel door de EO, NCRV en KRO. Van dit soort producten zal de omroep zelf moeten beoordelen of er voldoende relatie is tussen het aangeboden product en de omroep. Het Commissariaat heeft op basis van de eerste inventarisatie geconstateerd dat het grootste deel van het aanbod van producten in webwinkels van omroepverenigingen voldoende relatie heeft met het programma. “

Ad 2. Nevenactiviteiten moeten kostendekkend worden verricht. Dit betekent dat alle opbrengsten die worden ontvangen en alle kosten die worden gemaakt voor de verkoop van producten moeten worden toegerekend aan de nevenactiviteit. Dit moet administratief controleerbaar zijn en moet via een aparte webshop gebeuren.

Ad 3. De producten in de webwinkel moten tegen marktconforme prijzen worden
aangeboden. “Op basis van een eerste inventarisatie is geconstateerd dat voor het grootste deel van het aanbod van producten in webwinkels van omroepverenigingen marktconforme prijzen wordt gehanteerd”

Dit betekent dat omroepen het verkopen van producten van derden via een
webwinkel als nevenactiviteit bij het Commissariaat moeten melden. Na deze melding wordt het getoetst met het ‘vragenformulier nevenactiviteiten’.

Dan zijn er beleidsbrieven over de clusterindeling die geldt voor het aanmelden van nevenactiviteiten. Webshops vallen onder cluster 5: verkopen via een webwinkel. Kosten en baten van nevenactiviteiten moeten door de omroepen in de jaarrekening worden gespecificeerd. In elk geval per individuele nevenactiviteit heeft het Commissariaat daar dan zicht op.

Dat van die transparantie is mooie theorie. De omroepen weigeren hun omzet te noemen en het Commissariaat gaf ook geen antwoord op verschillende vragen over opbrengsten. Ze zouden gewoon op internet moeten staan. De omroep verricht immers een commerciële activiteit terwijl ze met subsidiegeld wordt betaald. De KRO noemt wel een aantal verkochte artikelen, de Vpro ook de omzet

Wat doen de omroepen zoal?

Avro met Ischa

De Avro webshop bidet dvd’s, cd’s, boeken en ‘overige’ dat wil een paar posters van Budget TV die op abri’s hingen. De categorieën zijn amusement, tv-series en films, documentaires, jeugd, klassieke muziek, muziek, oude successen, met in de laatste categorie Ischa Meijer naast ‘ontdek je plekje’.

De winkel is verder ‘typisch Avro’ en men mag er verder naar raden wat daaronder verstaan moet worden. De Avro doet in elk geval niet moeilijk om de regels van het Commissariaat te tarten – anders dan enkele andere omroepen - want alle artikelen zijn aan eigen uitzendingen gerelateerd.

BNN vibrator

De BNN Shop (Veel voor weinig!) is net als die van de Avro een hoekje van Shopservices.nl, een dienstverlener. De winkel biedt uiteraard de succes-dvd van de Lama’s, maar ook veel kleding, met tientallen t-shirts van de omroep, zender 101 en van programma’s. De categorie ‘overige’ bevat naast het Lama Bordspel de ook de vibrator van het programma Spuiten & Slikken (dit werd overigens door BNN uit de toegestuurde tekst geschrapt!). Dit alles is echter exclusief voor leden, zegt Marketeer Julia Bol van BNN.

“Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van ledenwerving. We hebben in totaal zo’n 75.000 nieuwe leden geworven die onder meer via deze winkelsite kwamen en een kadootje konden kiezen.”

BNN is de winkel net weer een beetje en het optuigen, maar wordt volgens Bol begrensd door de regels van het Commissariaat voor de Media: “We kijken goed naar het toezicht tot nu toe, ook natuurlijk met betrekking tot de straffen van de Tros. Voorlopig zijn we voorzichtig. Ja, het is een heel netwerk van regels waar je je aan moet houden, vooral wat betreft mogelijke concurrentievervalsing.”

Of de verkoop zal aantrekken hangt volgens Bol vooral af van het succes van nieuwe programma’s van BNN. Immers, vrijwel alle producten hangen ermee samen. “De Lama’s werden ook goed verkocht via Free Record Shop en Bol.com. Maar bij ons krijgen leden korting.”

BNN verstoort met die beperking de markt niet. Gezien de beperkingen van de regels gelooft Julia Bol niet dat de webwinkel een melkkoe zal worden: “Het is geen verdienmodel, maar meer een service aan de leden. Dat is anders dan bij SBS6 en Net5 die veel moeten verdienen aan de winkel en bijvoorbeeld ook veel banneren.”

EO Huis op de Prairie

Geen vibrator in de EO Shop, maar wel op zondag open voor handel; en opent ook nog met Planet Earth op dvd, wellicht de ongekuiste versie die, maar duidelijk is dit niet. De EO houdt opruiming (‘op=op’) met ondermeer een aantal jaargangen van ‘Het Kleine Huis op de Prairie’ voor 20 euri (zes dvd’s) per seizoen en de dvd ‘Ik ben Benjamin Ben’, een ‘parel uit het EO-archief.

Drie aparte categorieën , Geloof’, ‘Bijbelstudie’en ‘Waarom Jezus?’ (tegenwoordig met een vraagteken) bieden onder meer het Nationale Bijbelquiz bordspel en Kaarten op Tafel deel 2 – (‘Leer elkaar kennen door vragen te beantwoorden die de essentie van het Christen zijn raken’). Het lijken vooral producten die bij de EO op tv of radio kwamen.

KRO Blootgewoon kalender

In de KRO Webwinkel wordt Boer zoekt Vrouw uitgemolken met een ‘Boer zoekt Vrouw Reisgids’, een ‘Bordspel Boer zoekt Vrouw’ en een ‘Vrouw met Boer (boek)’ over getrouwd zijn met een boer. En de webwinkel doet in zijn specialiteiten als wandelen en detectives met dvd’s en boeken. De afdeling religie is relatief prominenter aanwezig dan op de buis. KRO verkoopt apart Spiritualiteit en Religie en Inspiratie en Verdieping met ook trainingen (die per telefoon geboekt moeten worden. De ‘Blootgewoon kalender is uitverkocht.

Deze typische KRO-artikelen doen het goed volgens Frank Weijers, Sales & Licensing Manager van de KRO. De dvd-box van tv-serie Het Vrije Schaep ging het meest over de toonbank, gevolgd door een CD met Marialiederen geproduceerd met Universal en de tv-serie 'Kijk het Vaticaan' op DVD. “Echt producten voor de achterban van de KRO. We zien de webshop ook als middel om de binding met de achterban te verstevigen. Leden en kijkers van de KRO krijgen weer meer contactmomenten met onze omroep.”

Commercieel houdt het niet over volgens Weijers: “De groei is marginaal en de dvd-prijzen staan flink onder druk. We zijn ook een dermate kleine speler dat we tegen de groten met een breed assortiment zoals Bol.com niet op kunnen boksen.”

Hij telde afgelopen jaar 30.000 verkochte producten: “Voornamelijk dvd’s en dan nog wat boeken en cd’s. Het is niet de bedoeling dat we hier veel geld mee verdienen, als nevenactiviteit moet het kostendekkend zijn. De toegevoegde waarde zit in de niche voor onze leden.”

Max met Helmuth Lotti en Pia Beck

Omroep Max is met haar winkel van sinkel breed gesorteerd in een klein assortiment dat de grijzende generatie zou kunnen bekoren: van dvd’s van Helmut Lotti en Pia Beck tot cd’s van Willeke Alberti, Liestbeth List, Demis Roussos en Edwin Rutten, boeken (over geraniums en olieverfschilderijen en het verleden) en hobbymateriaal als penselen en schildersets en een geheugenbordspel. Het schilderarsenaal is verbonden aan het programma ‘Schilderen met Gary Jenkins’.

Kan dat, of is het te breed? “Het moet een relatie hebben met de omroep. We merken dat het Commissariaat daar steeds meer op let. We mogen alleen nog verkopen wat gerelateerd is aan programma’s of op enigerlei wijze relevant is voor programma’s”, zegt Ellen Opmeer, in Zoetermeer verantwoordelijk voor de handel van Max.
Wat betreft de cadeaus bij ledenwerving, waar de relatie nog duidelijker moet zijn, is Max al een keer aangesproken. “ We hadden bijvoorbeeld André Rieu, maar die is eigenlijk van de Tros dus die DVD’s mochten we niet meer weggeven. Frank Sinatra en Edith Piaf hadden in het kader van ledenwerving ook te weinig relatie met de omroep, zo oordeelde het Commissariaat. Wij zijn echter van mening dat wij cadeaus en artikelen uitzoeken die specifiek voor onze doelgroep interessant zijn. We zijn nog in gesprek hierover met het Commissariaat, ook over de gevolgen hiervan voor de webwinkel. Uiteraard volgen wij uiteindelijk hun oordeel”, zegt Fiona Arens, Hoofd Strategie en Beleid
Max verdient redelijk met de winkel, maar het houdt niet over. Dat hoeft ook niet volgens Opmeer: “Je mag geen verlies hebben van je nevenactiviteiten, dus we zorgen uiteraard wel dat we positief eindigen. Maar het loopt nog niet in de tonnen, hoor”, zegt Opmeer.

Nu Max meer zendtijd heeft kan de omroep meer naar de website verwijzen en dat zou indirect de handel ten goede kunnen komen Er is ook een commercieel medewerkster bijgekomen om eventuele licentievergoedingen beter te kunnen begeleiden.

NCRV en Swiebertje

De NCRV webwinkel biedt Tros-coryfee André Rieu aan naast Swiebertje compleet’ (in kleur, 10 dvd’s voor 35 euro) en uiteraard Man bijt Hond en veel succesvol drama zoals ‘Meisje met de Blauwe Hoed’ en advocatenserie ‘Keyzer en De Boer’ .

De NCRV is beducht om cijfers te verstrekken over het aantal orders, maar veel is het niet. . “Het is redelijk stabiel. Met de inzet van Google Ads de laatste tijd neemt het wat toe. Vooral de NCRV-klassiekers op dvd doen het goed, zoals Het Wassende Water, maar ook de Engelse musicals en de kostuumdrama’s op dvd.”

Ook een ‘Koopjeshoek’ voor leden is, met welgeteld twee aanbiedingen. “Maar deze bestaat pas een week”, zegt Yvonne Buitenhuis, Teamleider Marketing van de NCRV.

De afdeling ‘levensbeschouwing’ is minder gevuld dan gelijkluidende KRO-secties: wat psalmen-cd’s, Huub Oosterhuis en Stef Bos naast Feike Asma. “Levensbeschouwing is zeker niet meer de belangrijkste peiler na onze heroriëntatie. De NCRV staat nu voor ‘Samen op de Wereld’ en dat is breder, ook human interest plus opinie en debat zijn belangrijk.”

Die verandering zal ook de webwinkel moeten weerspiegelen volgens Buitenhuis: “We moeten steeds meer aan loyalty gaan doen om leden en kijkers te binden. Daar hoort ook een goed gevulde webwinkel bij die ons profiel duidelijk ondersteunt. Natuurlijk moet de winkel ook een goed resultaat draaien, maar aan het gevoel bij de NCRV te horen moet de website inclusief de webwinkel ook belangrijk bijdragen. Ik denk dat iedere omroep daar wel naar kijkt,

Volgens Buitenhuis is de winkel belangrijk om de NCRV-titels, ook uit het verleden, te blijven ondersteunen. Ze worden inderdaad in de herinnering geroepen. Maar met de komst van meer on-demand zal de verkoop wellicht weer dalen. Is het niet beter om, zeker gezien de begrenzing door het Commissariaat voor de Media, die hele webwinkel op te doeken?

Buitenhuis: “Dat weet ik niet, maar nu neigen we daar niet naar. We moeten nog vaststellen of de winkel überhaupt bijdraagt aan de binding, maar nu vinden we dat je een mooi programma niet alleen moet uitzenden maar daarna ook ter beschikking moet stellen voor kijkers die het vaker willen terugzien.

Het zou kunnen dat on-demand zo’n groei gaat doormaken, dat je geen hard copy meer verkoopt, maar voorlopig is dat nog niet zo. We gaan dus nu voor meer verkeer, meer conversie en meer omzet. Daarna analyseren we het resultaat en pas dan is het tijd voor een conclusie, nu nog niet.”:

Vpro klassieker Koot en Bie

De VPRO-winkel is één van de negoties in artikelen in het Hilversumse, en met titels in ruim 20 categorieën met aparte voor Koot en Bie en Wim T. Schippers. Bij de VPRO geen sjaals en schildersets, maar een rijk assortiment aan eigen titels, inclusief boeken met Marathoninterviews van de radio en De Avonden gelezen door de meester zelf.

De omzet van de winkel bedroeg in 2008 ruim 670.000 euro en in 2009 ruim 500.000 euro, bij ca 21.000 verkochte artikelen. Dit naast de verkoop van artikelen via groothandel en externe winkels. “Momenteel doet de dvd van Bernhard het goed, en het afgelopen seizoen de dvd’s van Draadstaal. Daarvan gingen er een paar duizend de deur uit. Zolang als de winkel bestaat verkopen we de dvd’s van Koot & Bie veel”, zegt de Manager Operations Marketing & Communicatie van de VPRO, Bert Stekelenburg.

De VPRO distribueert ook via derden als Bertus, A-Film en Bridge haar succestitels. Marketing beperkt zich meestal tot reclame in de VPRO-gids, presentaties en veel via free publicity, maar hier en daar verschijnen advertenties zoals in Vrij Nederland. “Op televisie bieden we sporadisch dvd’s van de webwinkel aan aanvullend op programma’s. Maar dan moeten ze wel nog een maand alleen bij ons verkrijgbaar zijn, anders is de reclame concurrentievervalsing.”

Commercie en cultuur gaan hier hand in hand. Volgens Stekelenburg moeten nieuwe uitgaven ook kostendekkend zijn en de goedkeuring wegdragen van het Commissariaat vanwege de ‘meldingsplicht’ die sedert vorig jaar bestaat. “We mogen de markt niet verstoren, daar komt het op neer.”

Ook Stekelenburg noemt ‘ledenbinding’ een belangrijk element van de winkel, maar ook cultuurbehoud: “Vorig jaar hebben we het complete werk van Wim T. Schippers uitgegeven op dvd en eerder Koot en Bie. De winkel biedt de mogelijkheid om historisch belangrijke tv- en radioprogramma’s te behouden en goed te exploiteren. Daar doen we op de eerste plaats de leden een groot plezier mee.”

Vermindering van dvd- en cd-verkoop door de groei van on-demand is voor Stekelenburg geen zeker gegeven: “Daarover verschillen de meningen. Volgens sommigen blijft er altijd publiek dat een uitgave in huis wil hebben met een mooi boekje erbij. Aan de ander kant is de dvd-verkoop in totaal vorig jaar al flink ingezakt en wellicht zet die trend door. De tijd zal het leren.”

Vara laakt Volkskrant-handel

Bij de Vara Shop is een gevarieerd assortiment verkrijgbaar, met bijvoorbeeld ook het boek ‘Niemands Land’ van ex-voorzitter Marcel van Dam, het Giel Beelen petje voor 10 euro en uiteraard het eigen tijdschrift ‘Kassa’. De Categorie ‘Consumentenzaken’ was overigens gewoon helemaal leeg.

Volgens hoofd Sales Harry Meulman zijn de artikelen wel gekoppeld aan de programma’s : “DVD’s van Paul de Leeuw, Kinderen voor Kinderen en van tv-series zoals Vuurzee doen het goed, ook de CD kinderen voor kinderen. Maar vreemd genoeg juist de cabaret-dvd’s weer een stuk minder, behalve als het om compilaties gaat dan schiet de verkoop weer omhoog. Maar er is wel constante vraag naar iets als een omslagmapje voor de tv-gids of een T-shirt van de serie All Stars waar al tien jaar onverminderd vraag naar is. Het verbaast me dat er nog steeds zo veel animo voor is, maar kennelijk hijsen teams zich nog graag in die shirts met carnaval of andere feesten.
Cijfers noemt Meulman niet, maar noemt de toename ‘marginaal’. “De groei verloopt in een trager tempo dan ik zou willen. De dvd-markt staat onder druk, en zeker ook de marges. Het meeste komt nog binnen via derden die de dvd’s en cd’s van de VARA zoals Kinderen voor Kinderen voor ons distribueren naar de groothandel en retail. Daar komt veel meer uit dan uit de webshop.”

Marketing is beperkt: “Wij kunnen weinig zelf reclame maken aansluitend op de programma’s. We zouden de Ster ervoor kunnen benutten maar daarin zijn we behoudend want dat is kostbaar en we werken toch met publiek geld. We scheiden commercie en redactie strikt”, aldus Meulman. Dat geldt ook voor de websites. Bijvoorbeeld de nieuwe opiniesite Joop.nl kent geen verwijzing naar de webwinkel noch reclame ervoor.

Meulman stelt vast dat de scheiding tussen redactie en (web)handel bij veel kranten wegvalt: “Dat is bij de Volkskrant wel een ander verhaal. Daar wordt de handel ook gedreven door de redactie. Het is soms eng te zien hoe dicht dat bij elkaar komt. Wij zijn daar zuiver in.”

Je zag bijvoorbeeld recent bij de Volkskrant krantenartikelen over de serie Tweede Wereldoorlog waarnaast direct de dvd-serie werd aangeprezen. De omroepen zien ook met lede ogen hoe makkelijk de kranten pagina’s kunnen benutten voor het aanprijzen van producten. Die zetten ze nu in zulke grote aantallen af dat ze dvd- en cd-series in eigen beheer kunnen produceren.

Bij NRC valt vooral de reclame op met de boeken van de eigen journalisten. Die zijn geschreven in de ‘baas zijn tijd’ en aan de verkoop verdienen dus alle geledingen van het bedrijf: de reclameverkoop met de ‘stoppers’ op onverkochte advertentieruimte, de journalisten met royalties en de lezersafdelingen met extra inkomsten. Uiteraard werkt dit ook met tv-series, maar de rek is er een beetje uit: kennelijk ebt de hebzucht weg die eerder de dvd-handel zo lucratief maakte: schijfjes in de kast willen hebben. Stap voor stap wint online de race in uitgesteld kijken, zo voorspelde ook GfK tijdens het laatste Cross Media Café in december 2009

Uitbesteden

De meeste omroepen laten de zendingen voor de webshops afhandelen door het bedrijf AlPak in Lopik die recent fuseerde met Shopservices om wat meer schaal te krijgen. Ondermeer Avro, BNN, KRO, NCRV en VARA maken er gebruik van.

Tros over het randje

Bekend is dat de Tros de randen opzoekt van wat mag volgens de Mediawet en missieven van het Commissariaat. In 2009 kreeg de Tros een boete van 35.000 euro opgelegd van het Commissariaat voor de Media in verband met een cruise-reis van ‘Alle fans aan dek’ naar Mexico en Florida in november en december 2007. Volgens het Commissariaat voor de Media maakte de TROS zich schuldig aan het verbod om zich dienstbaar te maken aan winst door derden.

Die zaak, bijna drie jaar geleden nu, loopt nog in beroep. “Derden, bijvoorbeeld Van der Valk, organiseren reizen en wij maken opnames ervan voor in dit geval het Tros Muziekfeest”, aldus de woordvoerster van de Tros.

Is het voor het programma noodzakelijk om op het randje van wat mag te balanceren? “Onze achterban heeft behoefte aan dat soort reizen, de artiesten gaan graag mee en wij kunnen er een graag gezien programma van maken. We hebben wel de uitingen aangepast. Zo staat er geen Tros-logo meer op de folders van Van der Valk Reizen.”

Op vragen over de webwinkel zegt de persvoorlichting in eerste instantie louter dat de Tros geen webwinkel heeft. Maar die webwinkel hangt onder TrosKompas. Daarnaar wordt verwezen door een banner op TrosKompas.nl en niet in het menu. We moeten bij de uitgever van TrosKompas zijn.

Tros Uitgevers BV is de beherend vennoot van Tros Media Compagnie CV, waarvan de aandelen in handen zijn van de Tros. Die constructie is een vervolg op een gezamenlijk exploitatie met De Telegraaf, later met Audax (waarmee de Tros ook samen in World Online steenrijk had kunnen worden). Nu doet Hachette (voorheen Quote Media) de advertentie-exploitatie.

De Tros-dochter biedt in de webwinkel een tas met sjaal en een digitaal fotolijstje, overigens naast aanbevelingen om naar Huis en Tuin van RTL te kijken, zoals bekend een puur sponsorprogramma. Er zijn wat acties, van de Princess and the Frog en voor de voorstellingen van Willeke Alberti.

“Die winkel is zeer, zeer summier”, zegt uitgever Bert Rendering van TrosKompas. “Er staan wat restanten promotieartikelen van ledenwerfacties en het omslag voor TrosKompas.”

Niet beter die winkel op te doeken? Rendering vindt van niet: “Op dit moment zijn er geen plannen mee maar het is mogelijk dat we de techniek van de webwinkel overdoen naar de omroepvereniging Tros die dan wel onder eigen valg een winkel kan exploiteren.”

Alleen via een banner kom je in de Troskompas Filmwinkel. Dat is gewoon een dvd-winkel met van alles en nog wat, een voorkant voor Movie Moguls van Keeno BV in Hilversum. De data van kopers mogen zowel Keeno als de Tros gebruiken. “In aanvulling daarop kunnen Tros Kompas en Movie Moguls de gegevens gebruiken voor het doen van aanbiedingen van derden. Uw persoonlijke gegevens zullen we niet aan derden verkopen of verhuren.”

Het Commissariaat voor de Media gaat onderzoek doen naar de exploitatie van de Troskompas Filmwinkel. De filmwinkel is niet aangemeld bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum. Dit is voor het Commissariaat reden om een onderzoek in te stellen naar de wijze van exploitatie en de commerciële afspraken.

De Tros wil niets kwijt over de winkel en de wijze waarop ze wordt beloond. Het is publieke omroepen verboden om bij te dragen aan het maken van winst door derden.

Via een banner op Troskompas.nl wordt ook verwezen naar Voordeeluitjes.nl, geëxploiteerd door Freetime Company BV in Lochem. Die verwijst overigens ook naar Hotelgids Winterse Sferen van de Varagids en nog twee gidsen met hotelarrangementen van de Vara-gids, alsmede hotelarrangementen van de Avro, KRO en NCRV uit hun gidsen.

Rendering: “Voordeeluitjes is niets meer en niets minder dan een adverteerder in het blad en op de website. Soms hebben we in TrosKompas een bijlage van Voordeeluitjes en dan vermelden we dat er ook keurig bij.” Volgens Rendering krijgt TrosKompas niet betaald naar aantal kliks naar de site van Voordeeluitjes of naar het verkochte aantal reizen.

RTL nog met Bol.com

RTL sloot een grote affiliate-overeenkomst met Bol.com die prominente plek op de RTL-site vervult. Geen van beide partijen willen er iets over kwijt. In het venster worden films aangeboden op dvd die op de zenders van RTL te zien waren. Het klikken op de rubrieken ‘DVD’ en ‘Boeken’en ‘Overig’ werken niet in Firefox, Wie de site opent krijgt overigens direct reclame en video met geluid aangeboden die in de Firefox-browser niet stil te zetten zijn, dat is pas irritant.)

SBS met doelgroepenwinkels

SBS heeft voor SBS6, Net5 en Veronica winkels aangepast aan het ‘zenderprofiel’, zegt manager Publishing, Licensing & Merchandising Michael La Grouw. In de rood-zwarte SBS6 shop, de roze Net5 shop en de zwart-blauwe
Veronica shop worden steeds eerst dvd-series vertoond van de populaire programma’s in die serie. Kijkers kunnen die online bestellen maar er wordt ook nadrukkelijk een 0900-nummer getoond.

“SBS6 richt de winkel op gezinnen en kijkers van 20-49 jaar, Net5 op vrouwen van 20-34 jaar en Veronica vooral op jonge mannen. De omzet gaat crescendo: “We zien dezelfde pieken en dalen als in de gewone retail, maar de trend is onmiskenbaar stijgend, Wij verwachten dan ook dat onze online shop activiteiten een steeds belangrijker deel van onze non-spot omzet zal uitmaken.”, zegt La Grouw.

Hij verwacht veel van de sinds twee maanden achter alle drie de merken geopende ticketwinkel: “Het begin is hoopvol. We verwachten er veel van. Het is nu nog een omgeving elders, middels een zogenaamde iframe constructie maar vanaf medio mei we brengen dat volledig geintregeerd onder in de eigen zender sites. De ticketshop wordt verzorgd door Accepte/Pylogic en Ticketcounter.

Belangrijker nog zijn de nieuwe afspraken voor de afhandeling van de bestellingen met MerchandisingDirect. “We zijn in samenspraak met onze logistieke partner Merchandising Direct op zoek naar een model waarbij de bezorgkosten over de hele linie omlaag kunnen. Want we willen in alle gevallen tenminste zo gunstig kunnen aanbieden als Bol.com.”

La Grouw noemt in deze zelfs de term ‘Bol-confrom’, wat duidt op de standaard die Bol.com kennelijk zet in de amusementshandel. Wel een voorsprong heeft SBS waar het gaat om downloads, waarmee een begin gemaakt is met Veamer voor video als centrale site met daaronder de merken van SBS. Die merken zelf hebben daarentegen elk een downloadwinkel voor muziek

"SBS Music Downloads" wordt geleverd door Music Service Online Entertainment BV, beter bekend als Aim4Music. Opvallend is dat je bij het afrekenen het betaalmiddel moet betalen, wel 70 cent per transactie bij iDeal tot 2 euro voor betaling per sms. La Grouw: “Helaas hebben wij niet dezelfde positie als Apple, waardoor alleen al onze afdrachten aan de verschillende rechtenhouders hoger is.”

“Gebruiker geeft door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming aan SBS en Aim4Music tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe

Dit is de input voor de bekende datamining van SBS6 waarover bij Immovator eerder is verhaald. In hoeverre dit in de praktijk nu werkelijk van invloed is, wordt niet duidelijk. In elk geval is het Doubleclick systeem van Google met de cookies in gebruik voor het verzamelen van surfdata van bezoekers.

Discovery in spellenwinkel

“We hebben een publiek van jonge mannen van gemiddeld 34 jaar, ook de grootste groep qua kopen van games. MTV-publiek bijvoorbeeld is wat jonger en meer in voor downloads. Wij en onze adverteerders stelden ook vast dat reclame voor games op Discovery Channel en onze website het erg goed doet qua response.”

Dus leek het een logische stap om de games vervolgens ook zelf te gaan aanbieden. De adverteerders zit Discovery er niet mee in de weg, louter de retail. “We doen niet aan kortingen op de games maar bieden vooral extra’s zoals een bijbehorende cap, t-shirt of een extra level.”

“In september gingen we de lucht in we draaien nu 5.000 euro omzet per maand. Dat overtreft de verwachtingen. En het groeit snel. Het is een succes en geeft aanknopingspunten voor andere samenwerkingen. Denk aan joint promotions met Domino's Pizza of een aanbieding van Dell Gamelaptop bij aankoop van een game. In de totale omzet van de tv-reclame stelt het nog niet veel voor, maar het is groeiende, net als de bannering die we via Adlink verkopen.”

Ook Sales Managers van Discovery in andere landen toonden belangstelling. Gijsen kijkt ondertussen naar uitbreiding van e-commerce, bijvoorbeeld met reizen.

*) Dit artikel verscheen in februari 2010 bij Immovator.nl voorafgaand aan een Cross Media Café Van Medium tot Winkel
 

Dossier

Gepubliceerd

26 feb 2010
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0