Nieuwe prijs van tijdschrift en vereniging

Studentes Radboud en Vrije Universiteit schreven beste scripties over privacy

De jury van de Privacy Scriptieprijs 2023 van de Vereniging Privacy Recht en tijdschrift Privacy & Informatie (P&I) was scherp verdeeld: moest de prijs gaan naar Rosanne Burm van de Radboud Universiteit of Sabrina Kutscher van de Vrije Universiteit?

De laatste won de uitreiking aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Ze kreeg de eer en 5.000 euro voor de meest verdienstelijke masterscriptie over privacy, gemaakt tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2023 aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool. De andere genomineerde die vrijdag mondeling de scriptie presenteerde was Brecht Vroonen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Kort door de bocht was het verschil, opgemaakt uit de presentaties vrijdag als volgt: Sabrina Kutscher leverde bij het onderzoek naar datamakelaars, de AVG en implicaties voor burgers qua methode het origineelste werk, multidisciplinair met hele boeiende interviews met burgers over hun data. Haar uitkomsten, dat datagraaiende bedrijven het zo complex mogelijk maken en hun klanten geen benul hebben c.q. kiezen voor gratis gemakzucht van attractieve diensten, zijn echter in eerder onderzoek al tientallen jaren lang naar voren getreden.

Rosanne Burm had wel originele uitkomsten over al dan niet mogen gebruiken van medische gegevens gedurende klachtprocedures tegen dokters. Haar hoofdconclusie druist, heel moedig, in tegen een Advies van de Advocaat-Generaal Ton Hartlief inzake cassatie tegen een uitspraak van het Tuchtcollege Gezondheidszorg. Haar scriptie was, anders dan die van Sabrina Kutscher, juist puur juridisch met louter schriftelijk onderzoek van jurisprudentie en wetgeving.

Sabrina Kutscher koos niet voor een commercieel aantrekkelijke optie maar verhuisde naar de Universiteit Tilburg om de wetenschap te verrijken met juridisch promotieonderzoek naar regelgeving voor geautomatiseerde besluitvorming in de publieke sector. Rosanne Burm kon kiezen uit de nodige banen en gaat als advocaat aan de slag bij Dirkzwager, met vestigingen in Nijmegen en Arnhem. Brecht Vroonen ging aan de slag bij het Belgische advocatenkantoor Aurion Law, gevestigd in Leuven en Brussel. Uit de juryrapporten, vrijdag voorgelezen door voorzitter Gerrit Jan Zwenne:

Sabrina Kutscher

“Sabrina Kamala Kutscher combineerde kwantitatief en kwantitatief onderzoek op spectaculaire wijze. Haar bijna onbegrensde werklust lijkt mij ingegeven door onbedwingbare nieuwsgierigheid. Ze onderzocht waarom datamakelaars gegevens verzamelen, ordenen en verkopen en dat is duidelijk beschreven. Waarom de geregistreerde personen weinig of geen kennis heeft van dit alles is duidelijk praktisch weergegeven.

De jury is onder de indruk van Kutschers uitleg over hoe wettelijke regelgeving het gedrag van de datamakelaars permanent veranderen. Dit, samen met de onwetendheid van internetgebruikers, geeft de scriptie een vernieuwend inzicht. Bovendien is de schrijfstijl ronduit prettig. Kortom, een motiverend, inspirerend en proactief werkstuk. De reikwijdte van het thema is uitgebreid. Bovendien is de informatieve, motiverende en inspirerende waarde zodanig dat deze scriptie een groot platform verdient.”

Rosanne Burm

“Rosanne Burm heeft diepgaand onderzoek verricht naar een concreet vraagstuk binnen het privacy en informatierecht: namelijk, de delicate balans tussen de privacybelangen van patiënten en het recht op een eerlijk proces van zorgverleners. In haar analyse van de jurisprudentie heeft Rosanne verschillende beoordelingskaders geïdentificeerd en heeft zij uiteindelijk geconcludeerd dat er slechts één legitieme grondslag bestaat om een adequaat evenwicht te bereiken: namelijk, die van een zwaarwegend belang.

Rosanne’s scriptie getuigt van voortreffelijke onderzoekvaardigheden, met een uitgebreide en gedegen analyse van de jurisprudentie, die zorgvuldig is gedocumenteerd. Bovendien schuwt Rosanne niet om op een weloverwogen manier kritiek te leveren op bestaande beoordelingskaders, om tenslotte alsnog een concrete en duidelijke weg vooruit te identificeren. Zo is zij erin geslaagd om een vrij droge materie tot leven te brengen met onbetwistbare praktische relevantie.”

Brecht Vroonen

“Brecht Vroonen deed origineel en belangrijk, kritisch juridisch onderzoek over een beslist niet gemakkelijk onderwerp: 'de toestsingsintensiteit in de proportionaliteitstoets aangaande zaken van bescherming van persoonsgegevens door het Grondwettelijk Hof in België.'

Geen gemakkelijk kost. De auteur heeft talrijke beslissingen van het Hof nauwlettend geanalyseerd en vond dat ook het Hof verre van volmaakt is bij het aftoetsen van inmengingen in grondrechten. In tijden van vandaag, waarbij grondrechten steeds meer onder druk komen te staan, ook door nieuwe technologieën, is een consistente en correcte aftoetsing nochtans van cruciaal belang. Een onderwerp dus voor de fijnproever, voor wie geïnteresseerd is in de toepassing van 'het pertinentiecriterium' en de 'least onerous test', en 'het detecteren, ontraden en aanpakken van sociale domiciliefraude'. En dat op zeldzaam doorwrochte wijze onderzocht.”

Gepubliceerd

30 sep 2023
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0