Interessante vraag: geeft enquête de realiteit weer?

Al helft van studenten zegt regelmatig of vaak AI toe te passen

En bijna 40 procent van alle Nederlanders beweert al aan AI geroken te hebben, 9 procent regelmatig en 6 procent vaak. En ruim 80 procent wil regulering.

Dit staat in de eerste publiekspeiling naar AI in Nederland, van de hand van Maurice de Hond (1947) en Vincent Everts (1959) die de jeugdige nieuwsgierigheid naar de jongste technologie-hype exploiteren met adviesbedrijfje Viewture.ai. Het gaat om een peiling, dat wil zeggen antwoorden van mensen, niet om een onderzoek naar daadwerkelijk gebruik en gedrag.  Verdere uitkomsten:

* Slechts 60 procent van alle Nederlanders zegt AI nog nooit gebruikt te hebben, een kwart heeft het geprobeerd, een behoorlijk deel is er serieus mee aan het werk;

* Vooral onder studerende Nederlanders is het gebruik al aanzienlijk. Slechts 17% zegt nog nooit AI te hebben gebruikt, een derde heeft het geprobeerd, de helft weet z’n weg ermee te vinden;

* Van de ondervraagden vindt 87 procent regulering nodig, van degenen die AI het meest gebruiken ook bijna 80 procent;

* Drie keer zoveel van de mannen (22 procent) als van de vrouwen (7 procent) knutselen regelmatig/vaak met AI;

* De helft van de jongeren tot 24 jaar werkt met AI, wat overeenkomst met het grote aandeel studenten; met het stijgen van de leeftijd daalt het percentage AI-gebruikers;

* Percentages zijn ongeveer gelijk wat betreft het gebruik op het werk. Naar opleidingsniveau beweert 23 procent van de WO’ers regelmatig/vaak gebruik, van HBO’ers  18 procent en (V)MBO 6 procent;

* Qua sectoren springt ICT er met 37 procent uit, landelijke overheid volgt met al 18 procent, laag is het regelmatig/vaak gebruik in de zorg (4 procent);

* Verdeeld naar beroep komt ICT er weer het hoogst uit, gevolgd door ‘creatief/taalkundig’ met al 40 procent en van het management beweert 29 procent vaak/regelmatig AI te gebruiken, en 17 procent in openbaar bestuur/veiligheid/justitie;

* Bijna een kwart van degenen die veel gebruik maken van AI op het werk denkt dat hun eigen baan uiteindelijk zal verdwijnen. Dit wordt relatief het meest vermoed door degenen die administratief werk doen (34 procent), ICT’ers (26 procent) en creatieven (15 procent).

* De peilers keken naar krantentitel en regelmatig/vaak AI-gebruik: zo’n 24 procent van de FD-lezer; 22 procent lezers van NRC en Volkskrant en 12 procent Telegraaf/AD. (Dit strookt niet helemaal met het feit dat krantenlezers voornamelijk ouderen zijn…);

* De AI-hype c.q. revolutie trekt vooral kiezers van Volt (38 procent) en D66 (24 procent) en ook 10 procent van BBB-stemmers;

* Veruit de meeste mensen knutselen met AI om sneller en/of betere teksten te produceren, en vaak bij het maken van sites en software (ICT);

* Van de regelmatige gebruikers denkt 72 procent dat hun efficiëntie van werk minimaal zal verdubbelen;

* De verwachte effecten zijn vermindering van saai werk (50 procent) , betere diensten (60 procent), betere communicatie (35 procent), kostenverlaging (40 procent)  en banenverlies (25 procent).

Vincent Everts, verantwoordelijk voor het onderzoek, zegt desgevraagd: “Wat me vooral opvalt in de uitkomsten zijn de irrationele, controversiële gedachten die AI nog oproept bij mensen. ICT’ers voelen zich nauwelijks bedreigd in hun werk, maar ook de creatieve klasse heeft AI uitgebreid beproefd en ziet juist een zware bui hangen. En het gebruik bij overheden is verrassend hoog, en in de zorg heerst de sceptische blik nog ondanks de grote voordelen die in vooral onderzoek en diagnostisering te behalen zijn.”

Zie hier het hele rapportje van Viewture. De uitkomsten zijn voor zover mogelijk vergeleken met een peiling via bedrijven van adviesclub BCG. Daar zijn de verschillen in gebruik naar leeftijd minder groot dan in Nederland.

Al helft van studenten zegt regelmatig of vaak AI toe te passenAl helft van studenten zegt regelmatig of vaak AI toe te passen

Gepubliceerd

27 jun 2023
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0