Toezichthouder wil Gordiaanse knoop doorhakken:

Maak van NCTV een derde inlichtingendienst

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) moet onder de Inlichtingenwet vallen en onder toezicht van de toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD). Dat vindt deze toezichthouder zelf.

Dat is al zo in Engeland, België en Denemarken. Nu er een wetsvoorstel ligt voor uitgebreide bevoegdheden voor de NCTV, is er alle reden om deze stap te zetten. Dat staat in een brief van Nico van Eijk, voorzitter van de van de CITVD bericht aan vicevoorzitter Thom de Graaf van de Raad van State. Deze raad adviseert immer over een wetsvoorstel om de NCTV minder hinder te laten ondervinden van de databeschermingswet AVG. Dat zou goed kunnen onder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Afgelopen week schreven we in een verhaal over de NCTV-wensen al over een grote kwestie waarin de CTIVD oordeelde over het handelen van inlichtingendienst AIVD, maar in dezelfde kwestie de NCTV ongemoeid moest laten

De CTIVD denkt dat de NCTV haar taken qua beveiliging van kan dan beter kan uitvoeren terwijl hij zich wel aan privacyregels van de WIV houdt. ‘Terwijl het belangrijk is dat de politieke en maatschappelijke discussie gevoerd wordt, dienen taakuitoefeningen in het kader van nationale veiligheid boven twijfel verheven te zijn.’

Politiek zal steigeren

Het lijkt opzet: eerst de wet overtreden, dan veel ruimere bevoegdheden vragen en krijgen, en vervolgens de reddingsboei van de CITVD. Nederland zou daarmee naast de AIVD en MIVD een derde inlichtingendienst krijgen. Is dat politiek haalbaar?

VVD en CDA zullen bezwaren opperen, maar vervolgens akkoord gaan, evenals de CU. Linkse partijen zijn tegen, rechtse partijen voor. Dan wordt de rol van D66 doorslaggevend: eerst zich flink verzetten, aanpassingen van de WIV eisen en krijgen, maar uiteindelijk akkoord gaan.

De CTIVD vindt het onlogisch dat in parlementaire debat tot nu toe is benadrukt dat de NCTV geen geheime dienst mag worden, want dat is hij in feite al. De CTIVD heeft volledige toegang tot staatsgeheime informatie, en kan dus de NCTV beter controleren dan ministerie en parlement.

De CTIVD verwoordt het onderbrengen van de NCTV bij de AIVD en MIVD rationeel. Ze wisselen al veel informatie onderling uit. ‘Verder is kenmerkend - ook bij de NCTV - dat staatsgeheime informatie wordt verwerkt en niet kan worden gedeeld met de buitenwereld. Normale mechanismen van transparantie en verantwoording kunnen daarom niet worden toegepast.’

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1