Kamerbrief minister Dekker over ‘horizontale privacy’

AVG volstaat niet, meer geld voor AP, grote privacycampagne

De Nederlandse regering erkent dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in mei 2018 ingevoerd, niet volstaat voor bescherming van persoonsgegevens. Er komen allerhande aanvullende maatregelen.

Dat staat in brief aan de Tweede Kamer van minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming, over ‘horizontale privacy’: tussen personen onderling en personen en bedrijven. De belangrijkste punten daaruit:

* Het kabinet onderzoekt of de wettelijke eisen in de AVG gericht tegen datagraaien van grote techbedrijven kunnen worden aangescherpt. Het wil daarnaast wettelijke voorschriften die specifieker zijn dan die in de AVG om risico’s van profilering tegen te gaan. Bijvoorbeeld om prijsdiscriminatie tegen te gaan. Het kabinet zal dit onderdeel laten zijn van de evaluatie van de AVG, die in mei 2020 moet zijn afgerond.
Hierbij zal onder andere worden gekeken naar een recente uitspraak van het Bundeskartellamt in Duitsland dat oordeelde dat Facebook met datagraaien misbruik maakt van zijn machtspositie;

* Den Haag wil minder sloom gaan reageren op nieuwe technologie oftewel ‘in een veel vroeger stadium dan nu het geval’ systematisch gaan nadenken over privacyrisico’s. Concreet laat de regering  nu gezichtsherkenning en commercieel DNA-gebruik onderzoeken door Tilburg University;

* Ook stiekem fotograferen, bijvoorbeeld met drones en kleine camera’s (op brillen en zo), nu al verboden, vraagt wellicht aanvulling op de nu bestaande strafrechtelijke aanpak. Tilburg University onderzoekt wat er te doen is tegen allerhande spyware.

* Het budget van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) is verdubbeld: aan het budget is vanaf 2018 structureel € 5 miljoen toegevoegd en vanaf 2019 structureel € 2 miljoen, in de Voorjaarsnota wederom € 3,4 miljoen opgenomen. De toezichthouder heeft in 2019 al € 18,5 miljoen te verdelen.

* De overheid begint in het voorjaar van 2020 een grote publiekscampagne die burgers meer bewust moet maken van de privacyrisico’s bij het delen van data via digitale apps. De campagne gaat lopen via sociale media en mogelijk ook radio en televisie.

* Op aanraden van Rathenau begint het ministerie van BZK een Maatschappelijke Dialoog over grondrechten en publieke waarden met nieuwe technologie tussen burgers, ondernemers, overheden, toezichthouders en wetenschappers.

* In het project Curriculum.nu voor een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs komt eindelijk meer aandacht voor ‘Digitale geletterdheid’.

* ECP komt met een Privacywijzer met praktische handreikingen, zoals bijvoorbeeld voor inzageverzoeken of vergeetverzoeken om bedrijven je persoonsgegevens te laten wissen.

* Het kabinet wil een snelloket voor het laten verwijderen van schadelijk beeldmateriaal op internet zoals voor online pesten, stalkingen bedreiging; wraakporno, seksueel getinte privé opnames en slut shaming (anderen voor slet uitmaken). Er komt eerst een ‘haalbaarheidsstudie’ die nog een poos duurt.

* Ook komt er onderzoek naar ‘class action’, collectieve juridische actie tegen ongewenste verwerking van persoonsgegevens in bijvoorbeeld een big-data-toepassing. Tilburg University doet onderzoek naar uitbreiding van wetgeving;

* Er ligt al een voorstel bij de Tweede Kamer om wraakporno zelfstandig strafbaar te stellen;

* Dekker wacht op een initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Van Toorenburg (CDA) om het fotograferen of filmen van verkeersslachtoffers en andere personen in hulpbehoevende toestand strafbaar te stellen. Er komt al een publiekscampagne om malloten te manen dat dit niet kan. (Er komt geen wetsvoorstel om deze minkukels standrechtelijk te laten executeren...)

Gepubliceerd

8 jun 2019

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1