Zelfs de VVD verdenkt haar van integriteitsschending

Roemloos einde politieke loopbaan Anne-Wil Duthler

Via Netkwesties en Follow the Money kwam Quote op de parallelle sporen van Anne-Wil Duthler als senator en privacy-ondernemer. Nu de haan de derde keer kraait, begint haar eigen partij VVD met een integriteitsonderzoek. Hoe dan ook is het einde oefening voor Duthler.

De leider van de Eerste Kamer Fractie van de VVD, Annemarie Jorritsma vraagt de eigen partijcommissie integriteit vragen om na te gaan of het opereren van Duthler binnen de regels valt: “Er is inmiddels een spanningsvol beeld ontstaan over de scheiding tussen het senatorschap voor de VVD en de bedrijfsvoering van haar bedrijven. Dat willen we graag helder krijgen.”

Duthler zelf ontkent belangenverstrengeling: ‘De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan. Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen.’

Met dat laatste graaft ze haar graf reeds. De VVD reageert fel gezien een eerdere faux-pas van Edith Schippers met eenzelfde beschuldiging over onthullingen en verkiezingen: ‘Mevrouw Duthler heeft gisteren op eigen titel een verklaring uitgedaan. In haar verklaring belicht zij haar kant van dit zakelijke conflict. Daarbij doet zij echter ook uitspraken over de motieven van journalisten. De VVD is een groot voorvechter van persvrijheid en neemt afstand van dat deel van de verklaring.’

Duthlers optreden is al reden voor een integriteitsonderzoek van de Eerste Kamer zelf. Daarover is het opvallend stil overigens. Maar met de samenstelling van de kandidatenlijsten wordt er rekening mee gehouden. Zo wordt Duthler niet herkozen in de Eerste Kamer met de verkiezingen van 27 mei 2019, want ze is niet meer verkiesbaar.

Overlopende emmer

Na eerst Netkwesties en vervolgens Follow the Money schrijft deze maand Quote (via Blendle) dat het nog erger gesteld is met de dubbele petten van mevrouw Duthler dan al geschetst was. De artikelen van FTM en Quote zijn geschreven door Kim van Keken & Dieuwertje Kuijpers. Ze bevestigen een eerdere sceptische vaststelling van Netkwesties dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming op de eerste plaats een verdienmodel voor juristen is.

Gisteren berichtten ze op Quotenet dat schuldeiser Ruud d’Achard van Enschut voor ruim 900.000 euro beslag legde op een van de bedrijven omdat verkochte software onvoldoende en onregelmatig afgerekend zou zijn. Een beslaglegging zegt overigens niets over schuld want wordt in Nederland veel te eenvoudig toegekend. Volgens Duthler is het ook opgeheven.

Het gedoe met betalingen is een bijzaak, maar kent dezelfde oorzaak als de kern van de beschuldigingen over belangenverstrengeling: hebzucht. Duthler vertoont een voorkeur voor een goed gevulde bankrekening. Op haar website stelt ze: Rechtsstatelijkheid en democratie vormen het fundament van onze vrijheid. Ruimte voor ondernemerschap vormt het fundament van onze economie. Dit zijn de drijfveren voor Anne-Wil voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer.' Dit krijgt nu een dubbele betekenis.

Zakelijk/politiek/privé

Wat gaat er mis volgens het artikel in Quote over de tien bedrijven van Duthler en Biesheuvel (ook een echtpaar) die privacydiensten verkopen aan de Frankenslag in Den Haag?

‘Het duo adviseert vooral (lokale) overheden en zorginstellingen, daarbij waarschuwen ze voor datalekken en torenhoge boetes (waarvoor Duthler als senator pleit). Tegelijk bieden hun bedrijven oplossingen. Intrakoop, een zorgcoöperatie met zo’n 550 organisaties, biedt haar leden een pakket van Duthler Associates om aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.

In de Raad van Toezicht van Intrakoop zetelt het Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD), die tot 2014 het woord voerde over zorg. Hij is geen onbekende van Duthler, ze schreven in 2010 samen aan het Haagse verkiezingsprogramma van de VVD.’

‘Over zogeheten privacy impact assesments (een beoordeling die haar bureau levert, óók aan ministeries) stelde ze geregeld vragen. Ook over de zogeheten functionarissen persoonsgegevens die zij opleidt (voor 15 duizend euro).’

‘Zij schrijft notities voor hem, die ze hem dan met een begeleidende brief toestuurt. ‘Geachte heer Biesheuvel, beste André’, staat er in de aanhef van een van die poststukken, dat bij Quote terechtkwam.’

Duthler ontkent zakelijke correspondentie met politieke kennis aan haar zakelijke en privépartner en bovenal elk vorm van politieke en zakelijke belangenverstrengeling. Anonieme bronnen maken daar uitgebreid gewag van. Of dat allemaal hard te maken is in onderzoek van de VVD, moet blijken. In 2009 schreef HP de Tijd ook over belangenverstrengeling met een opdracht voor Duthler van de Belastingdienst, zonder gevolgen voor haar positie.

Ook is ze in de Kamer erg actief op het gebied van privacyregels, waarna de bedrijven van het echtpaar daar geld aan verdienen. Dit werkt overigens ook zo met juristen die meewerkten aan de Europese AVG en nu goed verdienen aan de uitvoering.

‘Het is voor mij als senator niet mogelijk om nooit iets te zeggen over privacybescherming. Dat betekent niet dat ik daarmee geld verdien’, aldus Duthler. Dat is waar. Met de opgestapelde verdenkingen en uitglijders – eerder ook als toezichthouder bij het COA van Nurten Albayrak en het uitvaartbedrijf van Henry Keizer – nadert nu het einde voor Duthler in de politiek

Een mooi politiek einde bij bijvoorbeeld de Raad van State zit er voor Duthler nu ook niet meer in.

 

Roemloos einde politieke loopbaan Anne-Wil Duthler

Gepubliceerd

17 mrt 2019

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1