Bewaarplicht - gedeeltelijk - in de Kamer

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de invoering van de Bewaarplicht telecomgegevens Maar welke data bewaard zullen worden blijft een gesloten boek voor het parlement
Het wetsvoorstel moet de Europese Richtlijn Dataretentie in het Nederlandse recht verankeren. Veel speelruimte is er dus niet. Tegenhouden kan niet. Maar de manier waarop dit wordt ingevoerd biedt wel degelijk speelruimte. Minister Hirsch Ballin van Justitie (foto) neemt met het voorstel zelf al de nodige speelruimte. In het wetsvoorstel staat dat gegevens moeten worden opgeslagen, maar er staat niet welke gegevens moeten worden opgeslagen. Dat zal later door ambtenaren, buiten de Tweede Kamer om, bepaald worden. De volksvertegenwoordigers mogen dus niks zeggen over welke gegevens worden opgeslagen. Dat is 'ondemocratisch', zegt Xs4all in een brief aan de Tweede kamer. Daar onbekend is welke gegevens worden opgeslagen is ook niet te voorspellen wat de kosten zullen zijn voor de providers. Xs4all blijft het vreemd vinden dat het bedrijfsleven mag opdraaien voor kosten van een opsporingsmaatregel. Die maatregel kan nog onevenredig duur uitpakken als gevolg van de noodzaak om van alle e-mail data op te slaan, dus ook van de (95 procent) spam Volgens Xs4all, onderdeel van het kapitaalkrachtige KPN, is het ook oneerlijke concurrentie. "In onze buurlanden betaalt de overheid de kosten die nodig zijn voor de bewaarplicht. Als die kosten in Nederland door de providers moeten worden betaald, onstaat oneerlijke concurrentie met buitenlandse providers. Internet trekt zich immers weinig aan van grenzen, buitenlandse bedrijven kunnen gemakkelijk hun diensten aanbieden op de Nederlandse markt." Dit is natuurlijk een kulargument, want buitenlandse providers moeten hier ook voor de maatregel betalen en KPN hoeft in de buitenlanden waar ze als isp actief zou zijn dan ook niet te betalen voor de bewaarplicht.

Netkwesties forum

Netkwesties en de bezoekers stellen je mening op prijs. Deze wordt hier direct gepubliceerd.
Niels Huijbregts
1 apr 2008
Die oneerlijke concurrentie is helemaal geen kulargument. Nederlandse internetters kunnen gebruikmaken van buitenlandse diensten voor bijvoorbeeld e-mail en VoIP. De aanbieders van die diensten hoeven niet in Nederland gevestigd te zijn en vallen niet onder de Nederlandse bewaarplicht. Skype, Gmail, etc. kunnen dus onder mogelijk gunstiger omstandigheden diensten aanbieden op de Nederlandse markt dan Nederlandse bedrijven.
Anonymous
1 apr 2008
Dat is niet helemaal een kul-argument. Er is nogal wat onduidelijkheid over waar de gegevens opgeslagen mogen worden. Er is geen verplichting voor een Frans bedrijf dat pan-europees e-mail of voipdiensten aanbiedt om daarbij te voldoen aan de regels van het land waar de klant zich toevallig bevindt. Er is ook geen verplichting voor dit Franse bedrijf om de gegevens van Nederlandse klanten in .nl te bewaren. Een beroep op de beperking van het vrije verkeer van goederen en diensten, vanwege nationale veiligheid gaat hier naar alle waarschijnlijkheid niet op. Er zijn namelijk afdoende voorzieningen in de EU voor toegang tot deze gegevens als ze zich in een ander land bevinden. (Denk bv aan de regels welke rond Iridium, Cybercrime conventie en ook deze bewaarplicht afgesproken zijn)

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1