Corien  Prins

Corien Prins

Prof. mr. Corien Prins is sinds 1994 hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg. Ze werkt op terreinen als (internationale) reguleringsvraagstukken in relatie tot ICT en andere technologieën (biotechnologie, ambient intelligence, nanotechnologie), elektronische overheid, privacy en anonimiteit en elektronische identificatievraagstukken.

Ze was in Tilburg van 1994 tot 2006 voorzitter van TILT, het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society , instituut voor actuele juridische problemen rond nieuwe technologie.

In Tilburg was zij tot september 2008 tevens Director of Studies van de Research Master (M.Phil) die de rechtenfaculteit samen met de Universiteit van Leuven verzorgt. Momenteel is zij tevens verbonden aan het Victimology Institute van de Universiteit Tilburg (Intervict).

Prins is behalve hoogleraar aan de UvT sedert 1 januari 2008 raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Prins is lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), bestuurslid van het Rathenau Instituut en was 6 jaar lid van het gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MAGW) van NWO alsmede het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV).

Momenteel is zij verder onder meer lid van de Raad van Advies van het Nationaal Regieorgaan ICT (ICTRegie) en de kernredactie van het Nederlands Juristenblad. Internationaal is zij onder andere actief als chair van de Commission on Ethical, Social and Legal Aspects, World International IT Forum (Witfor/Unesco) en het Scientific Advisory Committee van het European Privacy Institute.

Corien Prins is gewoon lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

Zij is bestuurslid van het Rathenau Instituut en lid van de Adviesraad van ICTRegie (het Nationaal Regieorgaan voor ICT-onderzoek en innovatie).

Binnen NWO is zij momenteel voorzitter van de klankbordgroep van het stimuleringsprogramma Netwerk van Netwerken. In het verleden was ze lid van het gebiedsbestuur MAGW van NWO en de programmacommissie van het nationaal programma Informatietechnologie en Recht (ITeR/NWO).

Prins is lid van de Raad van Advies van de burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF). Tot juni 2009 was Prins lid van het bestuur van de Nederlandse Juristenvereniging (NJV).

Internationaal is Prins actief als chair van de Commission on Ethical, Social and Legal Aspects of the World International IT Forum (WITFOR) van IFIP. Tevens is zij lid van het Scientific Advisory Committee van het European Privacy Institute.

Momenteel is Prins redacteur van het Nederlands Juristenblad (NJB), lid van de redactie van Computerrecht en voorzitter van de redactieraad van Privacy & Informatie. Internationaal is zij lid van de redactie van Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments (JAISE), Electronic Journal of Comparative Law (EJCL) en Information and Communications Technology Law.

Corien Prins studeerde aan de Universiteit Leiden Rechtsgeleerdheid alsmede Slavische Taal- en Letterkunde en was eerder werkzaam bij de Afdeling Recht en Informatica van de Universiteit Leiden. Na haar promotie in 1991 te Leiden (promotor prof. mr. H. Franken; co-promotor prof. dr. S.L. Levitsky), verbleef ze in 1993 als visiting professor aan Hastings Law School, San Francisco, USA.

Op Universiteit Tilburg

Wetenschappelijk werk

Bij NRC Handelsblad

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1