Dossier Pretium 11

Pretium: 200 wetsovertredingen en Nyks geschorst

Wie is eigenlijk de eigenaar van Pretium en hoe steekt de groep bedrijven in elkaar? Lees en huiver…

De uitspraak van de Ondernemingskamer van 28 april 2016 is bepaald brisant en Hans Nyks, zijn (gelieerde) bedrijven en zijn advocaten van Bird & Bird wilden publicatie daarvan tegenhouden.

Begrijpelijk, want het is de zwaarste veroordeling tot nu toe:

‘schorst bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, met ingang van heden [B] als bestuurder van Deus ex Machina (D.E.M.) B.V.’

[B] staat voor Hans Nyks, die hier dus tijdelijk uit functie gezet door het Hof. Dat is het gevolg van een hooglopende ruzie met zakenpartner en voormalige grote vriend Roger Craver. We komen daar apart op terug.

De vermaarde advocaat Paul van den Hoek, voorheen Stibbe en Vrije Universiteit, was op 12 januari 2016 door de Ondernemingskamer als bestuurder aangewezen. Hij vroeg al binnen een maand om te worden ontheven uit die functie en in april wordt dit toegewezen. De Ondernemingskamer verving hem door een andere zwaargewicht, Job van der Have.

Tegelijkertijd met Van den Hoek werd Paul Cronheim van De Brauw Blackstone Westbroek aangesteld als onderzoeker bij de bedrijven van Nyks. Hij vroeg na ruim een maand ontslag uit die functie aan. Zijn opvolger werd Steef Bartman, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij onderzoekt nog en laat weten aan geheimhouding gebonden te zijn.

De aanstelling van deze zware juristen om het beheer van de bedrijven van Hans Nyks op orde te brengen en ze tijdelijk mede te leiden, behoeft nauwelijks nadere uitleg. Van den Hoek stapt omdat goed samenwerken met Nyks onmogelijk blijkt te zijn.

Ook zegt het iets over het niveau van het vaste advocatenkantoor van Nyks, Bird & Bird. Wat precies laat ik aan de fantasie van de lezer over, gezien de mogelijk repercussies.

Agressieve advocaat Bird & Bird

Ook om juridische redenen volgen we de formulering over het vertrek van Van den Hoek van het vonnis van de Ondernemingskamer ([B] = Nyks): ‘Van den Hoek heeft aan zijn verzoek tot ontheffing ten grondslag gelegd dat er op het niveau van het bestuur van DEM een onwerkbare situatie bestaat. Dit laatste is naar het oordeel van de Ondernemingskamer het geval…

Nog daargelaten dat het verschil van inzicht op dit punt tussen Nyks en Van den Hoek, die zich op het standpunt heeft gesteld dat zijn verantwoordelijkheid zich mede uitstrekte over de dochtervennootschappen, heeft bijgedragen tot die onwerkbare situatie, is de positie van Van den Hoek door de opstelling van Nyks ondermijnd, waardoor die onwerkbare situatie in de hand is gewerkt en is versterkt.

Nyks heeft Van den Hoek als medebestuurder niet betrokken bij - en zelfs niet van informatie voorzien over - besluiten die DEM rechtstreeks aangaan en die met Van den Hoek hadden moeten worden besproken.’

En nog: ‘…de door Van den Hoek als agressief ervaren bejegening van de zijde van de advocaten van DEM, STAK en JKS…’

Hoe het vonnis oordeelt over de houding en het handelen van Nyks, spreekt voor zich. Het noemt de naam van Marjolein Geus, de bazin van Bird & Bird in Den Haag, als advocaat die Nyks bijstond. De geschoffeerde Van den Hoek bereikte in 2016 de leeftijd van 77 jaar.

Hoog juridisch budget

Maakt Pretium zo veel winst dat ze de bankrekening van Bird & Bird advocaten kan blijven spekken? Menigmaal is me deze vraag voorgelegd. Met meer dan 120 procedures heeft het middelgrote Pretium Telecom, samen met de zusterbedrijven 150 werknemers groot, miljoenen besteed aan advocatuur.

Bieden de droge feiten uitkomst, zoals verslaglegging en inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel door Pretium, zuster en moederbedrijven? Daarover zo dadelijk meer, maar omzet en winst blijven geheim.

Een ex-financieel manager bij moederbedrijf DEM schatte de situatie van Pretium rond 2010 als volgt in:

Pretium: 160.000 abonnees

Privilege: 60.000 abonnees.

Maandcijfers
Omzet Pretium bellen: 4-5 miljoen euro

Omzet Voice over IP bellen: 800.000 euro

Delphi: 600.000 euro

Winst: 1 miljoen euro

Juridische kosten: 60.000 euro

Verantwoorde rechtszaken

Een bevestiging voor deze cijfers kon ik niet krijgen. In een commentaar bij een kort geding van 8 november 2016 schreef Hans Nyks dat zijn groep winstgevend is: ‘Sinds 2005 bezit ik 80 procent van de aandelen van de DEM groep en geef er als CEO nog steeds leiding aan. De DEM groep heeft 145 werknemers en is winstgevend.’

Ik schat in dat die 1 miljoen winst per maand aan de hoge kant is op een omzet van 6 miljoen gezien lage marges in telecom. Niet duidelijk is hoezeer die winst ‘netto’ is, dat wil zeggen welke kosten er dan vanaf zijn.

Die 60 mille juridisch budget betekent zo’n 700.000 euro per jaar en dat kan gezien het aantal procedures redelijk kloppen. Al verschilt de mate van procederen dit aanzienlijk tussen verschillende jaren. Pretium was jarenlang de grootste klant van Bird & Bird.

Deze manager wilde ook aantonen dat de hoge investering van Pretiumbaas Hans Nyks in rechtszaken financieel allerminst onverantwoord was. Bovendien leveren gewonnen zaken natuurlijk geld op, bijvoorbeeld door een betere concurrentiepositie tegenover KPN, verlaging van boetes door de toezichthouder, of een minder slecht imago in de media. Een rechtszaak is dan een ‘gezonde business case’.

Massaal overtreden verslagplicht

Jaarrekeningen van de onderstaande bedrijven zijn niet beschikbaar via de Kamer van Koophandel. Dat deed Nyks bewust en stelselmatig volgens de Ondernemingskamer in een vonnis van begin 2016: ‘De Ondernemingskamer signaleert voorts dat de jaarrekeningen van DEM bewust niet zijn gedeponeerd. Hiermee staat vast dat DEM in dit opzicht niet aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan.’

Bedrijven zijn verplicht om uiterlijk dertien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar te maken via het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Niet deponeren is een overtreding volgens de KvK waarvoor Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst in actie kan komen en zelfs strafrechtelijk vervolgen.

De KvK verwijst naar de Belastingdienst. Die zei dat er onvoldoende capaciteit is om wetsovertreders aan te pakken, zelfs notoire. Voor een ondernemer die zo vaak zijn recht zoekt is de wetsovertreding extra opvallend.

Bonje met brave accountant

DEM, Pretium, Frank Solutions en Delphi Communications dienden zelfs een klacht in tegen de accountant die, plichtsgetrouw, de (concept) jaarstukken van deze bedrijven over 1996 deponeerde bij de Kamer van Koophandel.

Deze accountant van De Hooge Waerder te Alkmaar is daarop berispt door de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten op 26 oktober 1999.

Dat is ongedaan gemaakt door het College van Beroep op 8 mei 2001. De accountant wilde zich aan de wet houden, aldus het College. Hoe kun je die dan in vredesnaam berispen?

De accountant destijds was Taco Luiken, inmiddels weg bij De Hooge Waerder. ‘Dat werd een nare kwestie, ook omdat de heer Nyks plotseling onze facturen niet meer wilde betalen. Dat is later geschikt.’

Zijn collega destijds was Jeroen Wester die ook intern bij DEM en Pretium was gedetacheerd voor boekhouding. Hij noemt wat curieuze details van Nyks en zegt: ‘Ik was blij dat ik weg was.’

Deus Ex Machina en negen dochterbedrijven

Het moederbedrijf van Pretium (Telecom) vanaf 1995 was D.E.M. (Deus Ex Machina)
KvK 34092532, sinds 26-07-1995, te Haarlem.

Bestuurders:
Johannes Marius Karel Nyks, geboren 23-11-1941, Geleen
Roger Moore Craver, geboren 08-08-1941, Gettysburg, VS
Aandelen:
Nyks 80 procent
Craver 20 procent

(bron: rechtszaak)

‘DEM is een houdstervennootschap die in 1995 is opgericht door Craver en Nyks (hierna: Nyks) en twee anderen die thans niet meer participeren in het aandelenkapitaal van DEM… Vanaf 2005 hield Craver 20% en Nyks via JKS 80% van de aandelen in DEM.

…De ondernemingsactiviteiten van DEM zijn ondergebracht in verschillende deelnemingen. De deelnemingen van DEM houden zich onder meer bezig met het aanbieden van vaste telefonie, telecomdiensten en een aankoopservice en met verkoop van verzekeringen.” (bron: Beschikking Ondernemingskamer)

Dochters:

1. Pretium BV voorheen Pretium Telecom BV
KvK  34139724
Exploitant van de gelijknamige telefoondienst

2. Privilege BV voorheen Pretium BV
KvK 34092571
Exploitant van koopdienst Privilege, exclusief voor leden

3. Suprieur BV
KvK 34210231, inschrijving sedert 23-08-2004
Telefoondienst voor bellen via internet (Voip)

4. DMC services BV, voorheen Pretium Direct Marketing Services BV
KvK 34201629
Klantenwerving voor Pretium en derden

5. Privilege Finance BV voorheen Pretium Finance BV
KVK 34139723
Exploitant van Privilege Finance, tussenpersoon in schade- en levensverzekeringen.

6. Gerecht Incasso BV, KvK 32065520, ingeschreven sinds 06-05-1992
Incassobureau dat actief is bij onder meer (vermeende) wanbetaling van klanten van Pretium, Privilege en Suprieur
Directeur en zelfstandig bevoegd: Roger Craver, sinds 08-03-2005
De activiteiten zijn tijdelijk gestaakt tussen 11 januari 2007 en 2 oktober 2009.

7. D.E.M. Management Services BV
KvK 34168210
Organisatieadviseur voor het opzetten van ondernemingen

8. Frank Solutions BV KvK 34092533
Softwareontwikkelaar voor onder meer het beheer van adresbestanden.

9. Delphi Communications BV
(handelsnamen: Delphi Communications, Delphi Fondsen- en Ledenwerving, Didyma Voorlichting & Communicatie)
KvK 34092570, vanaf 28-07-1995 te Haarlem
Eerste bestuurders/aandeelhouders:
Enige aandeelhouder Frank Solutions BV
25-07-1995 tot 09-11-1999
Aandeelhouder DEM
09-11-1999 tot 10-08-2000
07-02-2007 tot 04-12-2011
Bedrijf is opgeheven. Delphi.nl niet meer toegankelijk

Hans Nyks benadeelt partner

Apart bedrijf:
Nyks Holding BV
KvK 34263693, sinds 08-01-2007
Holding- en financieringsactiviteiten
Enig aandeelhouder en bestuurder: Nyks, Johannes Marius Karel

Dan is er JKS Holding. JKS is de persoonlijke houdstervennootschap van Nyks. Nyks is enig bestuurder van DEM en van JKS. (bron: Beschikking Ondernemingskamer). (KvK: Stichting Administratiekantoor JKS Holding, KvK 34392624, Amerikaweg 10, Haarlem)

In januari 2012 heeft DEM (Nyks) besloten tot uitgifte van 1.665.000 aandelen in het kapitaal van DEM aan JKS, te weten 297.000 aandelen elk in de klassen A, B, C, D en I en 180.000 aandelen in klasse E.

Daarbij is in aanmerking genomen dat DEM op één na alle aandelen houdt in het kapitaal van BACS Investing en dat de resultaten van BACS wordt toegerekend aan DEM.

In maart 2012 heeft DEM een lening van € 10 miljoen verstrekt aan BACS, en houdt het geld daar beschikbaar.

Op 17 september 2013 is STAK (Stichting Administratiekantoor) opgericht door DEM. Tot 19 november 2014 was Nyks de enige bestuurder van STAK. (bron: Beschikking Ondernemingskamer)
In maart 2014 besloot de vergadering van aandeelhouders van DEM tot een dividenduitkering op de gewone aandelen van € 1,5 miljoen euro. Dus DEM maakte winst in 2014.

Nieuwe holding

In 2011 richt Nyks een nieuw holdingbedrijf op om zijn werkmaatschappijen te besturen: Omega Management BV

Enige bestuurder: Johannes Marius Karel Nyks.

KvK: 53994620, opgericht 09-12-2011 te Haarlem

Dochters

1. Pretium BV KvK 34139724

2. Privilege KvK 34092571

3. Suprieur BV KvK 34210231

4. DMC Services BV KvK 34201629

5. Privilege Finance BV KvK 34139723

6. Gerecht Incasso BV KvK 32065520

7. D.E.M. Management Services BV KvK 34168210

8. Frank Solutions BV KvK 34092533

9. Delphi Communications BV KvK 34092570

10. BACS Investing BV KvK 53994892

11. Atlas Support BV KvK 56576102

12. Quatel BV

BACS Investing, Atlas Support en Quatel zijn nieuwe namen. Bij de KvK zijn nog geen deponeringen en geen bijzondere details bekend. De bedrijven begonnen gelijktijdig met Omega.

Over Quatel, telecombedrijf voor de zakelijke markt, zijn ook weer klachten. Zie daarvoor het artikel over sociale media en Pretium.

Gepubliceerd

25 nov 2016

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1