Edward Snowden overdreef wederom

door Peter Koop
Wat doe je als gevangen privacyactivist om de aandacht van gretige journalisten vast te houden. Je werpt ze een lege kluif toe waar ze flink aan gaan likken.

Op 21 januari j.l. werd een vraaggesprek met Nieuwsuur in Nieuwsuur een interview met de vroegere NSA-medewerker Edward Snowden uitgezonden, waarvan een uitgebreide versie een dag later in De Volkskrant verscheen. Hij waarschuwde daarin tegen de uitbreiding van afluistermogelijkheden door de Nederlandse geheime diensten en reageerde ook op de situatie na de aanslagen in Frankrijk.

Hoewel werd gezegd dat hij bedachtzaam en in goed geformuleerde zinnen sprak, zijn veel van zijn feitelijke uitspraken toch opvallend onnauwkeurig. Zoals vaker overdreef Snowden de capaciteiten van afluisterdiensten op een manier die mensen onnodig bang maakt.

In het interview legde hij onder meer uit hoe het verzamelen van inlichtingen uit glasvezelkabels in zijn werk gaat, maar wekte de indruk alsof diensten daarbij alle gegevens willen hebben. Uit wat we in de afgelopen anderhalf jaar over de Amerikaanse en Britse afluisterdiensten te weten zijn gekomen, en uit wat we weten over hoe de MIVD te werk gaat, blijkt echter dat specifiek kabels en kanalen worden uitgezocht die de meeste kans op relevante data bieden en daar wordt vervolgens alleen de communicatie uitgefilterd die bij vooraf goedgekeurde doelen en hun telefoonnummers, e-mailadressen e.d. hoort.

Geen massaal afluisteren

Volgens Snowden zouden ook de Nederlandse diensten toegang tot de communicatie van iedereen, inclusief onschuldige mensen, willen. Hij roept daarmee een schrikbeeld op, terwijl hij elders in het interview zegt dat ongelimiteerd verzamelen de diensten onder data zou begraven - die zijn dan ook realistisch genoeg om dat niet te willen.

Doordat Snowden vaak in zulke algemene termen sprak, ging verloren dat de NSA van oudsher alleen een formele uitwisselingsrelatie heeft met onze militaire inlichtingendienst MIVD, die hoofdzakelijk buitenlands actief is, en niet met de civiele en vooral binnenlands opererende AIVD. Een werkelijk interessante onthulling had geweest of en in hoeverre er in de afgelopen jaren op het gebied van de terrorismebestrijding wellicht ook een meer structurele relatie tussen de AIVD en de NSA ontstaan is.

Van de samenwerking in het algemeen maakt Snowden ook een karikatuur door te stellen dat de Nederlandse diensten willoos aan de leiband van de NSA lopen. Het internationaal uitwisselen van inlichtingen gaat namelijk altijd strikt volgens het principe "voor wat hoort wat", waardoor een klein land als Nederland dus kan meeprofiteren van de veel grotere capaciteiten van de Verenigde Staten.

Enig opzien baarde de "onthulling" dat de NSA beschikt over een afdeling die buitenlandse diensten er toe aanzet om de wettelijke mogelijkheden voor massasurveillance te verruimen. Dit komt over alsof dat de enige taak van die afdeling zou zijn, maar in werkelijkheid is dit Foreign Affairs Directorate (FAD) gewoon de afdeling die in de brede zin des woords de contacten met buitenlandse partnerdiensten onderhoudt.

Activistisch

Een andere uitspraak van Snowden die niet klopte is dat de Nederlandse diensten de "afluisterkoningen van Europa" zijn. Inderdaad staat ons land bekend om het grote aantal telefoontaps, maar dat komt vooral voor rekening van de politie, niet van de AIVD en al helemaal niet van de MIVD.

Mensen verwachten vaak dat Snowden met insiderinformatie over zulke dingen komt, maar omdat hij alle documenten al direct na zijn vlucht in Hongkong aan journalisten heeft gegeven, kan hij nu alleen nog maar putten uit wat de media daarover gepubliceerd hebben. Zelf zou hij strikt genomen alleen nog nieuwe onthullingen kunnen doen vanuit zijn eigen werkervaring bij de NSA, maar die was alleen bij afdelingen gericht op landen rond de Pacific.

De documenten die Snowden openbaar heeft laten maken geven een uniek inkijkje in hedendaagse afluistermethodes, maar de uitleg die hij er bij geeft is niet zozeer die van een deskundige, maar die van een activist.

 

Netkwesties forum

Netkwesties en de bezoekers stellen je mening op prijs. Deze wordt hier direct gepubliceerd.
Jan-Willem
17 mei 2015
Mag duidelijk zijn dat Snowden op ongekende manier duidelijk heeft gemaakt wat er gebeurd.

Kortom beetje gezeur van dit artikel dat er geen echte nieuwe onthullingen zijn.
Want neemt niet weg dat hij heeft laten zien ( met bewijs) op welke manier het gebeurd. Dus hoe technisch. En het gebruik van geheime rechtbanken, en geheime gerechtelijke bevelen. Organisatorisch hoe het werkt. En als de NSA iets juridisch eigenlijk niet mocht, hoe ze dat in (geheime) interpretaties toch intern goedkeurden. Of anders ze het gewoon de Engelsen lieten opknappen, hielpen zij weer andersom. Ook inzicht hoe groot het systeem is. Hoe je ook als ICT-beheerder kan zien controleren of je eigen routers onderdeel is geworden van hun systeem.

Ook heeft hij inzicht gegeven dat zelfs kleine targets al permanent onderdeel zijn van afluistersystemen zoals internetcafés.

Allemaal info die niet openbaar gemaakt is door dit artikel geroemde deskundigen of onderzoekers.

DAAR hebben we dus geen klap aan gehad !

Die riepen alsmaar dat het wel mee viel, en nu blijkt ( met bewijs) dat het juist helemaal niet meeviel.

Nu is het: ze doen het dus wel maar ze gebruiken het niet. Dat zou mij dus moeten geruststellen.

Want het is dus WEL zo dat massaal ALLES wordt afgeluisterd. Er zit technisch een fundamenteel verschil tussen 1: een uitdraai krijgen ( iedere dag) van metadata gemaakt door derden, 2: alles zelf afluisteren met eigen aftappunt, en dan die gesprekken weggooien, en bijv zelfd de metadata genereren. Want dan wordt dus wel ALLES afgeluisterd maar het is vaak niet interessant genoeg. Als de disks nog goedkoper worden slaan ze wel alles op.

Ik weet dat ik nu een beetje binair praat: Maar ook dit artikel is binair en zegt dat ze alleen maar specifieke data volgen. Dat is in ieder geval onjuist. Daarom antwoord ik ook binair: Om die mogelijkheid te creëren om specifiek te volgen hebben ze iets gemaakt dat een hele grote hoop -> lees "alles" kan volgen waarna ze ZELF weggooien. In dat zelf zit dus het gevaar

Afgelopen paar jaar is er een hoop gebeurd op politiek vlak in de wereld. Jaren geleden zou ik niet denken dat Wilders aan de macht kan komen, nu zou ik dat niet zo snel onmogelijk achten. Ook partijen die die de democratie niet omarmen zouden best aan de macht kunnen komen. Als die geholpen zijn met een systeem dat de burgers in de gaten houdt kun je een totalitair systeem in stand houden. Geschiedenis heeft dat al bewezen in tijd zonder computers, met computers alleen maar makkelijker. Dus de NSA en AIVD zelf is een verdediger maar ook risico voor de democratie. Daarom moeten de middelen beperkt zijn en beter omschreven duidelijk zijn voor de bevolking

Met AIVD valt het wellicht wel mee, maar NSA is echt te ver buiten boekje gegaan.

Verder is NSA niet automatisch een "good guy".
Één van de missies van NSA niet alleen bestrijding van terrorisme maar ook Amerikaans voordeel behalen in politieke onderhandelingen of onderhandelingen tussen Amerikaanse en buitenlandse Bedrijven.

En de AIVD laat het handwerk van het afluisteren vaak doen door het voetvolk, dus de rijksrecherche. Dus dat ons land afluisterkoning is kan best zijn vanwege AIVD.
Daar zou dit artikel ook wel eens incorrect in zijn.
Kees Jan Dellebeke
10 mei 2015
dat die opmerking van Bertholee hout snijdt, bedoel ik.
Kees Jan Dellebeke
10 mei 2015
Dan ben je het met mij eens dat de opmerking van Bertholee dat 'de journalistiek' in Nederland Snowden weinig of geen echt tegenspel biedt.
Waarom leest Ronald van Raak jouw blogs niet? ;-(

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1