Extra geld voor AP en algoritmewaakhond

Ombudsman breekt staf over klachtafhandeling AP

Klagende burgers staan in de kou bij de AP. Die krijgt er geld, bij maar moet ook fatsoenlijk gaan werken. Er komt trouwens een algoritmewaakhond onder de AP, die in 2023 begint met een budgetje van 1 miljoen euro.

Met het Rapport Autoriteit Persoonsgegeven Voor een dichte deur bevestigt de nationale Ombudsman wat op Netkwesties geschreven is: de AP faalt niet enkel door geldgebrek maar ook door slechte leiding van voorzitter Aleid Wolfsen en medechefs, die in de pers mooi weer spelen, lichtvaardig anderen beschuldigen – klakkeloos overgenomen door journalisten - maar hun eigen zaken niet op orde hebben.

Persbericht: ‘Volgens de ombudsman denkt de Autoriteit met name vanuit regels en onmogelijkheden en te weinig vanuit oplossingen of het perspectief van de burger. Hierdoor stokt de klachtprocedure. Er lijkt veel tijd en energie verloren te gaan aan schriftelijke communicatie en verwijzingen naar – vaak ingewikkelde – regels en procedures.

"Terwijl juist een praktische aanpak voor burgers een oplossing kan zijn en ook de Autoriteit zelf meer lucht kan geven. Want iemand die ontevreden is blijft doorgaans terugkomen, zolang het probleem niet is opgelost."

De ombudsman ziet dat burgers bij de Autoriteit niet genoeg (op weg) worden geholpen en dat de relatie met burgers in een aantal situaties verslechtert of zelfs escaleert.”

Uit het onderzoek van Natalia Molina Espeleta en Bia Friendwijk, onderzoeker, senior onderzoeker, menen samenvattend: ‘De klachtbehandeling bij de AP lijkt met name gericht te zijn op het afhouden van klachten. Daarmee lijkt het organisatiebelang in plaats van het burgerbelang bij de AP voorop te staan. Dit is onwenselijk. De AP zal beter moeten omgaan met het ongenoegen van burgers over de behandeling van privacyklachten.’

De Ombudsman-vrouwen bekeken twee soorten vervolgklachten: van een persoon wiens klacht niet in behandeling wordt genomen en eentje van wie de klacht wordt afgewezen. De afhandeling van deze klachten moet veel beter worden, te weten via één loket, met een persoonlijke benadering en in begrijpelijke taal.

Geld erbij

Elke overheidsinstantie moet fatsoenlijk met burgers en hun klachten omgaan, De Nationale ombudsman heeft deze uitgangspunten uitgewerkt in de Bezwaarwijzer en de Beslissingwijzer. Die gelden ook voor de AP. Maar ze belooft beterschap: ‘De AP heeft meerdere ingangen voor burgers om op te komen tegen (het uitblijven van) beslissingen van de AP op privacyklachten. Zo kunnen zij een klacht indienen, de AP in gebreke stellen, of in bezwaar gaan. Voor de burger is vaak onduidelijk waar hij binnen de AP met zijn ongenoegen over het handelen van de AP terechtkan. De AP is zich bewust van dit probleem en werkt aan interne en externe duidelijkheid op dit vlak.’

Ook onderschrijft de Ombudsman de noodzakelijke verhoging van het budget. In het Regeerakkoord Rutte-IV (ook ‘Coalitieakoord’) zijn daarvoor bedragen genoemd: 2 miljoen erbij in 2022, tot structureel 8 miljoen extra, vanaf 2025. Er komt een ‘algoritmewaakhond’ die in 2023 begint met 1 miljoen euro, groeiend naar 3,6 miljoen euro budget in 2026. Dit clubje gaat onder de AP an Wolfsen vallen die daarmee de lobbystrijd wint van Agentschap Telecom.

Ombudsman breekt staf over klachtafhandeling AP

Gepubliceerd

21 dec 2021

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd

Netkwesties © 1999/2023. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1