Zinloos speculeren: Dick Schoof of Inge Philips

Gezocht: nieuwe AIVD-baas (m/v)

Wie volgt Rob Bertholee op als directeur-generaal van de AIVD. Wordt het Dick Schoof met communicatieve vaardigheden of een chef die juist zwijgzamer is? Een vrouw, Beatrice de Graaf of Inge Philips bijvoorbeeld?

De vacature voor directeur-generaal van de Aivd staat tot 22 april 2018 open. De hoogste salarisschaal voor Rijksambtenaren is van toepassing, boven de 50 jaar al gauw 9.000 euro per maand. Dat is niet veel voor zo’n kwetsbare functie. Zou Inge Philips, die de Landelijke Recherche verruilde voor Deloitte voor een topfunctie in bestrijding van cybercrime, voor dat bedrag en vooral de eer willen terugkeren naar de AIVD? Ze was er al werkzaam.

Journalisten speculeren en keuvelen graag over dit soort kwesties. Beatrice de Graaf gaf direct antwoord op de vraag voor dit artikel of ze beschikbaar is. ‘Nee die ambitie had ik niet : )’ Inge Philips wordt door redacteur Kees Versteegh niet genoemd als kandidaat in NRC, maar wel uitdrukkelijk Dick Schoof, nu antiterrorismechef. En ook Hans Leijtens, die een blauwtje liep als directeur-generaal van de Belastingdienst.

‘Heeft Inge Philips voldoende politieke ervaring?’ zou de vraag op grond van dit NRC-verhaal kunnen luiden. En kan de kandidaat omgaan met minister van BZK Kajsa Ollongren, ook geen eenvoudige opgave gezien haar uitgesproken optreden afgelopen maanden?

De vacaturetekst luidt (die is immers over een paar weken weer weg):

Wat vraagt dit van u?

U beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap. Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Genoemde opgaven vragen om een directeur-generaal die:

 • kennis en inzicht heeft op het veiligheidsdomein en crisismanagement;
 • bewezen politiek-bestuurlijke ervaring en gezag heeft en daardoor probleemloos kan schakelen met bewindspersonen, politici, ambtelijke leiding en de top van het bedrijfsleven;
 • een goede balans kan houden tussen de onafhankelijke positie van de organisatie en de benodigde transparantie waar mogelijk en daartoe ‘checks and balances’ kan benutten;
 • nationaal en internationaal boegbeeld kan zijn van de organisatie en op Europees niveau ook gezagsvol kan opereren;
 • zich thuis voelt in deze internationale setting en in staat is snel het noodzakelijke netwerk op te bouwen. Adequate vaardigheid in de Engelse taal is daartoe een vereiste;
 • meedoet als dat nodig is. Dit vraagt ook om persoonlijke moed;
 • de noodzakelijke combinatie heeft van rust en weloverwogenheid enerzijds en anderzijds besluitvaardigheid en de durf toont om gecalculeerde risico’s te nemen;
 • persoonlijk toonbeeld is van betrouwbaarheid, integriteit en kundigheid.

Tot slot zijn de kernwaarden van de dienst - vakmanschap, betrokkenheid, integriteit en respect - voor de DG AIVD vanzelfsprekend en hij/zij straalt dit ook op een natuurlijke wijze uit. Als organisatie met een sterke interne cohesie en functionele geslotenheid waarin het menselijk kapitaal centraal staat, vraagt dit van de DG om expliciete aandacht voor de ‘binnenkant’ van de organisatie, voor het benutten van interne dwarsverbanden, voor het professioneel omgaan met tegenspraak, en voor waardering voor medewerkers. Inspirerend vermogen, sensitiviteit en empathisch en verbindend vermogen zijn daarbij cruciale kwaliteiten van de DG AIVD. Hij/zij begrijpt de operatie van de dienst en heeft een oprechte belangstelling voor het inlichtingenwerk en een diepgaand besef van de betekenis daarvan en draagt dit binnen de dienst uit.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als TMG-manager dient u aan minimaal drie van de hierna volgende criteria te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Kortom, wie denkt u dat het wordt?

 

 

Gepubliceerd

5 apr 2018
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0