Met de eigen salarisverhoging en persveiligheid

Hypocrisie en onbetrouwbaarheid van Arnold Karskens en Reinette Klever

Arnold Karskens van PVV- en FvD-omroep Ongehoord Nederland (ON) past statuten aan voor een eigen loonsverhoging; en ‘beveiligt’ medewerkers met camera’s. Maar zei in 2019 dat journalisten agressie aan zichzelf te danken hebben.

Wat politici roepen maakt me niet zo veel uit. Je kunt bij menselijke wezens beter op daden dan op woorden afgaan. Krantenpagina’s vol over gebezigde termen van beoogde bewindspersonen. Ik denk: de vuiligheid kleeft aan hen, waarom eisen anderen dat ze die woorden terugnemen? De vraag is: vallen de uitspraken al dan niet binnen de wettelijke grenzen van de vrijheid van meningsuiting?

Bovendien hanteren collega-journalisten en vooral columnisten een toontje van morele superioriteit dat me niet aanstaat. Vooral NRC en Volkskrant hebben daar een handje van, de redacties hebben geen benul dat hun breed en diep geuite (linkse) afkeer de radicaal- en extreemrechtse groepen juist stimuleert.

Om redenen van vrijheid van meningsuiting vond ik het vooraf willen verbieden van ON – eerder bepleit door de Volkskrant – ongewenste censuur; en dat bij voornemens om ON uit het publieke bestel te verbannen niet de NPO of minister maar de rechter moet oordelen. Het pakken van Ongehoord Nederland op haatzaaiende en andere onwelgevallige uitingen – binnen de wettelijke grenzen - is bovendien tegenover de doelgroep niet zo bijdehand.

Daden van Karskens

Bedenkelijke uitingen van de baas van ON, Arnold Karskens, kleven aan hem. Zijn gedragingen passen daarbij. Zo vraag ik me af welk deel van zijn boeken juist is, na een slechte eigen ervaring met de verwerking van mijn citaten voor een boek nadat ik de Roemeense revolutie in 1989 versloeg.

Nu werd via Mark Koster in De Telegraaf van 27 juni 2024 bekend dat ON-medewerkers menen tijdens hun werk op de redactie bespied te worden met camera’s. Karskens ontkent het begluren. Hij stelt dat de camera’s louter bedoeld zijn voor opnames buiten werktijd: “We worden bedreigd en willen in het weekend en als er niemand is, toezicht houden.”

De claim van Karskens is opvallend in het licht van zijn mening over agressie jegens journalisten. “Agressie tegen journalisten is vooral eigen schuld”, schreef hij op de site van  Ongehoord Nederland. Dat artikel is verwijderd.

Nog wel te vinden is een soortgelijke opinie, geschreven in 2019 bij de lancering van het initiatief Persveilig. Eenzijdige, linkse journalistiek riep de bedreigingen over zich af: “De journalistieke tak van de NPO, commentatoren en schrijvende journalisten moeten duidelijker de stem vertolken van behoudende denkbeelden en rechtse politieke partijen eerlijker aan het woord laten, ook al staat die opinie dwars op de eigen politieke overtuiging.”

En, vond Karskens, journalisten moeten niet snel ‘huilie-huilie’ doen bij bedreigingen want die horen nu eenmaal bij de verslaggeving in dit tijdperk. “Zonder een fundamentele mentaliteitsverandering binnen de beroepsgroep blijft ‘Persveiligheid’ een lege huls en -zo geef ik op een briefje- zal agressie tegen journalisten alleen maar toenemen.”

In de afgelopen jaren hadden ook rechtse media meer en meer met agressie te maken, zoals Powned en ON en dat verandert het perspectief voor Karskens met Ongehoord Nederland. In 2019 weersprak ik de meeste van zijn argumenten.

Eigen salarisverhoging

Wellicht is deze schuivende opvatting over veiligheid en bedreiging niet direct als ‘hypocriet’ te betitelen, anders is dat voor de inhoud van een onthulling van NRC van 19 juni 2024: “Bestuursleden van omroep Ongehoord Nederland hebben in strijd met het eigen beleidsplan tienduizenden euro’s extra vergoeding ontvangen. De hogere beloningen waren onder meer voor omroepdirecteur Arnold Karskens en beoogd PVV-minister Reinette Klever, zakelijk directeur.”

Klever was ook Eerste -en Tweede Kamerlid voor de PVV en wordt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Karskens is zowel voorzitter als hoofdredacteur van ON.

Om deze hogere beloning mogelijk te maken hebben Karskens c.s. in juli 2023 een statutenwijziging doorgevoerd van hun Omroepvereniging Ongehoord Nederland. Die behelst het weghalen van de belofte van ON om bij entree van het publieke bestel een beloningsgrens van maximaal 50 procent van de Balkenendenorm te hanteren.

Die grens van de Wet normering topinkomens (WNT) was in 2023 223.000 euro, de helft 111.500 euro. Volgens het jaarverslag 2023 verdiende Karskens ruim 150.000 euro, zakelijk directeur Klever 140.000 euro en mediadirecteur Peter Vlemmix 135.000 euro.

“De hoogst denkbare beloning is voldoen aan de verwachtingen van de leden” zo citeert NRC-redacteur Bart Hinke het beleidsplan 2022-2026 van ON met de zelf opgelegde maximale beloning. Met dat plan kreeg ON toegang tot het omroepbestel.

In 2022 heeft Karskens met 125.000 euro beloning al meer geld ontvangen dan de 108.000 euro waar hij conform 50 procent van het maximum van de WNT en de toen geldende statuten van ON in dat jaar recht op had.

*) Afbeelding: Anti-Saccharrites, James Gillray, 1792 (Open Access Davison Art Center, Wesleyan University)

Gepubliceerd

29 jun 2024
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0