Gonggrijp, Wikileaks, Twitter en De Telegraaf

Zaterdagmorgen 8 januari 2011 al werd bekend dat de VS strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen medewerkers van Wikileaks onder wie Rop Gonggrijp, ondermeer met de vordering van hun besloten berichtenverkeer en ip-nummers van Twitter. Maandag werd dit groot nieuws in Nederlandse media, met De Telegraaf voorop met volgens DWDD 'het meest schandalige artikel ooit'.

Even terug naar eerdere artikelen over Wikileaks op Netkwesties, met ondermeer de stellingen van Geert Lovink en Patrice Riemens, met een accent op OpenLeaks in plaats van Wikileaks (nog altijd niet begonnen ondanks beloftes) en Wikileaks en de vrijheid van meningsuiting. Dat laatste poogde koren te scheiden van het kaf, ondermeer de onzinnige actie van Joop.nl om Wikileaks-voorman Julian Assange 'politiek asiel' te verlenen. Netkwesties hield daarop met De Waag een debat. Daar vielen ondermeer de zinnige bijdragen op van Roger Vleugels, expert in opsporing, geheime diensten en openbaar bestuur. Volgens Vleugels was er geen vervolging van Assange in de VS en zou het ook moeilijk zijn hier een wettelijke grond voor te vinden.

Ook maakte Vleugels, later gedetailleerd in zijn uitstekende Fringe Intelligence en Fringe Spitting nieuwsbrieven belangrijke details over de Amerikaanse strijd tegen Wikileaks bekend. Zo fungeert er een 'Information Review Task Force', beter bekend als de 'WikiLeaks war room' in Virginia onder leiding van brigadegeneraal Robert A Carr, een gevreesde chef van de Defense Intelligence Agency. Zijn team van 120 personen bevat slimme geesten van de FBI en CIA. Later zette president Barack Obama op advies van zijn president's intelligence advisory board (PIAB) ook Russell Travers, directielid van het National Counterrorism Center, in. De bestrijding van Wikileaks heeft het niveau van terreurbestrijding inclusief bevoegdheden om onmiddellijk te doden, vastgelegd in de 'SWAT-licence'.

Formeel loopt het leven van Assange en nu ook Gonggrijp gevaar. Gonggrijp (expert van Netkwesties liet eerder al weten met Cablegate niet in de weer te zijn geweest, wel intensief met de operatie om opzettelijke moord van Amerikaanse militairen op ondermeer Reuters-journalisten en kinderen vast te leggen in Collateral Murder, waarvan hieronder de korte versie van 17 minuten:

Amerika reageerde daar al fel op, maar de mondiale media besteedden er maar kort aandacht aan ofschoon de invloed tot op heden harder had kunnen zijn dan van de documentenstroom van 'Cablegate'. Gonggrijp was met de eerste openbaarmaking van de 'cables' in Brazilië om het gebruik van stemcomputers aan te vechten, zoals hij met succes deed in Nederland. dit maakt hem mondiaal tot de belangrijkste Nederlandse computeractivist en tot tegenstander van de Amerikaanse industrie die belangen heeft bij mondiale verspreiding van stemcomputers. (Doorgetrokken naar een complottheorie heeft de VS daar vooral belang bij omdat ze de software kent en die kan manipuleren om mondiaal stemuitslagen te manipuleren.)

Nu wordt dan bekend dat al in december een openbaar aanklager, ook in Virginia, persoonsgegevens vordert zoals van Twitter gebruikte ip-adressen, besloten berichtenverkeer en creditcard-gegevens, verblijfsadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers etc. van Assange, Gonggrijp, de reeds maanden vastzittende Amerikaanse militair Bradley Manning, de IJslandse parlementariër Birgitta Jónsdóttir en Jacob Appelbaum, net als Gonggrijp aangeduid als 'hacker'.

Twitter openbaarde de vordering, met de complimenten van Gonggrijp die zei dat bedrijven dergelijke vorderingen zelden openbaar worden. Twitter vocht de door justitie geëiste geheimhoudingsplicht met succes aan bij de rechter, meldde New York Times. Volgens de advocaat van Assange zijn ook data van Google, Facebook en Skype gevorderd maar deze partijen hebben dit niet bevestigd.
In de Volkskrant van 11 januari 2010 zegt Gonggrijp: "Het lijkt me dat de opbrengst van dit onderzoek verwaarloosbaar is...Ik ben een uiterst spaarzame twitteraar, ik twitter misschien één keer per maand. In mijn gegevens zullen ze echt niks nieuws aantreffen. Aan privétweets doe ik niet. Als ik twitter, zit ik meestal thuis, dus mijn IP-adres is makkelijk te achterhalen. En je zou toch denken dat de Amerikaanse overheid mijn bankgegevens wel op een meer discrete manier kan vinden."
In de inmiddels vermaarde Wikirebels documentaire wordt duidelijk dat Assange en Gonggrijp destijds bij de productie van Collateral Murder een belangrijke bijdrage leverden aan een wetsvoorstel voor het instellen van een vrijhaven voor publicatie, ingediend door parlementslid Jónsdóttir.

De vordering van de aanklager in Virginia werd in Nederland snel opgepakt door Brenno de Winter op WebWereld na een tweet van Gonggrijp die we geretweet hebben, wat daarna nog honderd personen deden.

Commotie ontstond er vanwege een krantenartikel op de voorpagina van De Telegraaf op maandag 10 januari. Daarin werd het hackersverleden van Gonggrijp zodanig geformuleerd en in verband gebracht met Wikileaks alsof we te maken hebben met een terrorist van wie uitlevering aan de Verenigde Staten terecht zou zijn. Hetzelfde artikel is inmiddels van de website van De Telegraaf gehaald.

In De Wereld Draait Door noemde Alexander Klöpping dit het 'meest schandalige artikel ooit' in De Telegraaf, een voordeel van een jonge leeftijd en weinig Telegraaf lezen. Hij zei dat het artikel vol stond met feitelijke onjuistheden. Dat valt mee, het zijn juist de context en toon die de benadering van het Amerikaanse Fox News benaderen.


In een vervolgartikel in De Telegraaf nog wel online komt 'inlichtingenexpert Peter Siebelt' aan het woord. Hij omschrijft G. als 'linkse terreuractivist' en meent ook: "Jarenlang was hij de spil en de drijvende kracht achter het cyberterrorisme."
Die krasse bewering is wel feitelijk onjuist. Gonggrijp vocht tegen stemcomputers en distribueerde een niet af te luisteren mobiele telefoon Cryptophone - werkt indien beide gesprekspartners die gebruiken - waar autoriteiten ongelukkig mee waren, maar legaal verklaarden.

Gonggrijp gaat publiciteit niet uit de weg. Hij verweerde zich gisteren bij Pauw & Witteman. Hij vertelde ondermeer hoe de VS 'sleepnetten' inzetten om zo veel mogelijk privé informatie over hem te verzamelen om te kunnen gebruiken bij eventuele vervolging. Nederland zou Gonggrijp moeten uitleveren aan de VS ingeval van vervolging. Dat zal een volksactie op gang brengen.

Nederland speelt ook een belangrijke rol bij het publiceren van Wikileaks. Gonggrijp geniet in Nederland groot respect, ook buiten kringen van hackers, en op Europese schaal, niet op de laatste plaats vanwege intelligentie ondermeer geuit in zuivere formuleringen van maatschappelijke problemen met computer- en netwerkgebruik. (Zie interview met VN). Hij sprak recent een 'keynote' uit tijdens het belangrijkste hackerscongres, dat van de CCC in Berlijn, een boeiende en vermakelijke voordracht:

Gonggrijp is in feite boven twijfel verheven. Anders dan hij is Assange is wel onderwerp van wilde speculaties in samenzweringstheorieën. Hij had bonje met The Guardian, staat ondermeer in een doorwrocht artikel in Vanity Fair. Assange manipuleert soms, bijvoorbeeld met het Wikileaks .org domein.
 

Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0