Dossier Pretium 22: alle uitspraken, advocaten, rechters

Enorme lijst van rechtszaken van Pretium, Nyks en zusters

In deze bijlage is een opsomming gemaakt van veel van de procedures die Pretium heeft gevoerd bij rechtbanken – waaronder het zakelijke College van Beroep – en bij de Raad voor de Journalistiek en de Reclame Code Commissie. De Geschillencommissie verschafte geen openbaarheid over zaken.

In deze bijlage is een opsomming gemaakt van veel van de procedures die Pretium heeft gevoerd bij rechtbanken – waaronder het zakelijke College van Beroep – en bij de Raad voor de Journalistiek en de Reclame Code Commissie. De Geschillencommissie verschafte geen openbaarheid over zaken.

Dit is geen uitputtende lijst, maar een opsomming van uitspraken zoals die via Rechtspraak.nl en andere websites te vinden waren, dan wel op verzoek zijn toegezonden door rechtbanken. De korte beschrijving komt soms letterlijk van Rechtspraak.nl.

De partij die wordt veroordeeld tot betaling van proceskosten wordt geacht de ‘verliezer’ te zijn in het proces, uitzonderingen daargelaten. De vele verschillende procedures vormen appels en peren, maar zijn wel fruit. Zo zijn zaken tot aan de Hoge Raad met omroepen juridisch veel boeiender dan een zakelijke tariefkwestie, maar ze tellen hier even zwaar. Dat pakt gunstig uit voor Pretium qua aantallen. De lijst

 

Met Privilege B.V. (voorheen genaamd Pretium B.V.),

 

25 november 2009, rechtbank Den Haag

 

Sinds 2006 organiseert Pretium het Loyaliteitsprogramma, welk programma slechts toegankelijk is voor Privilegepashouders. Het Loyaliteitsprogramma is een spel, genaamd de Pretium Prijzenpot – met de ‘Winkansverdubbelaar’ - , dat winkansen en uiteindelijk ook daadwerkelijk prijzen biedt.

Volgens de Staat valt dit onder Wet op de Kansspelen (WoK). Dit is geen kansspel volgens Pretium, maar een behendigheidsspel.

 

Beslissing:

- verweer van Privilege wordt verworpen

- Pretium draagt de kosten van het proces

 

Pretium verliest

 

25 oktober 2011, gerechtshof Den Haag

Beroep Privilege op bovenstaande zaak

 

Advocaat Privilege: Marjolein Geus, Bird & Bird

Advocaat staat: Cécile Bitter, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Raadsheren: M.A.F. Tan-de Sonnaville, G. Dulek-Schermers en H.J.H. van Meegen

Beslissing:
- bekrachtigt het bestreden vonnis;
- wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde;
- veroordeelt Pretium in de kosten van het hoger beroep.

Aanverwant artikel: Op Boek9

Pretium verliest

(Cassatie bij de Hoge Raad trok Privilege in op 24 september 2013, aldus de Hoge Raad)

6 december 2011, rechtbank Haarlem

De belastinginspecteur heeft op 12 december 2008 over het tijdvak 1 januari 2006 tot en met 31 oktober 2008 een privilege een naheffingsaanslag opgelegd in de kansspelbelasting ten bedrage van € 353.220.

 

Geen details bekend. Vordering afgewezen

 

Pretium verliest

 

 

27 juni 2013 Gerechtshof Amsterdam

(anoniem, maar verwijzingen naar bovenstaande zaken van Privilege)

 

Beroep in deze belastingzaak met rapportage van professor Richard Gill van de Universiteit Leiden

Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer: vordering afgewezen

Pretium verliest

Met dochter Direct Marketing Services

8 december 2010, kort geding Haarlem

CPM Nederland Field Marketing B.V tegen Direct Marketing Services B.V (DMS), gelieerd aan Pretium, wegens ten onrechte opzeggen van contact door DMS.

CPM is een telemarketing bedrijf c.q. call center dat actief was voor DMS

Beslissing:
- DMC is bij uitvoerbaar verklaard vonnis veroordeeld tot betaling aan CPM van € 340.969,48

DMS (Pretium) verliest

23 juni 2011, rechtbank Haarlem

CPM Nederland Field Marketing B.V. tegen Stichting Derdengelden Advocatuur Bird & Bird en Direct Marketing Services BV (voorheen Pretium Direct Marketing Services BV), gelieerd aan Pretium.

CPM, een call center, legt beslag op een bedrag van 340.000 Euro dat in een kort geding is toegewezen. Echter, er loopt nog beroep van Direct Marketing Services.

Advocaat CPM: Eddy Nieuwenhuys, Aelen Advocaten
Advocaat DMS: Olaf Trojan, Bird & Bird
Rechter: A.J. van der Meer

Beslissing:
- wijst de vordering af
- veroordeelt CPM tot de kosten

DMS (Pretium) wint

29 augustus 2012
Hoger beroep van deze beide zaken

Advocaat CPM: Eddy Nieuwenhuys, Aelen Advocaten
Advocaat DMS: Olaf Trojan, Bird & Bird
Rechters: C. Uriot, A.M.A. Verscheure en J.E. Molenaar

Beslissing:
- wijst de vorderingen van Pretium af;
- houdt de beslissing over de proceskosten aan tot het eindarrest in de hoofdzaak;

Pretium verliest

Tegen Consumentenbond

 

5 april 2005, kort geding Rotterdam

Pretium Telecom vs. Consumentenbond

(bron: Mediaforum september 2005)

“Consumentenbond heeft een klacht van een van haar leden ontvangen over een brief van Pretium. In deze brief stond dat de betrokkene zich bij Pretium had aangemeld maar vergeten was een handtekening te zetten. Hem wordt verzocht dit alsnog te doen. Volgens de betrokkene heeft nooit een aanmelding plaatsgevonden. Na enige correspondentie hierover tussen Pretium en Consumentenbond plaatst Consumentenbond een artikel in de Consumentengids onder de kop ‘Verkooptruc Pretium?’

Hierin staat onder meer dat Pretium in eerste instantie toegaf dat de aangeschreven personen zich nooit hadden aangemeld maar dat de brief was verstuurd om nieuwe klanten te interesseren. Ook wordt in het artikel gesproken over ‘klachten’ (meervoud) die Consumentenbond hierover ontvangen zou hebben. Pretium is van mening dat de inhoud

van dit artikel misleidend is en vordert onder meer rectificatie hiervan. De rechter oordeelt

met Pretium dat uit het transcript van het telefoongesprek tussen de medewerkster van Pretium en Consumentenbond niet kan worden opgemaakt dat Pretium heeft erkend de bewuste brief te hebben verzonden in het kader van een nieuwe wijze van klantenwerving. Evenmin is gebleken van meer klachten maar slechts van één klacht. De mededelingen van Consumentenbond zijn daarom onjuist. Het artikel als geheel wekt de indruk dat eiseres om de waarheid heen draait en kan niet worden aangemerkt als een neutrale weergave van feitelijke juistheden. Gelet op de positie die Consumentenbond inneemt moet Consumentenbond zorgvuldig te werk gaan. Door zonder gegronde reden de suggestie te wekken dat Pretium opzettelijk de bewuste brief heeft verstuurd, handelt gedaagde

onrechtmatig. Consumentenbond wordt veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie.”

 

Pretium wint

******

30 juni 2005, kort geding Rotterdam

Consumentenbond vs. Pretium

 

De Consumentenbond heeft op haar website onder ‘Acties’ geen link geplaatst naar de rectificatie, zoals in het vonnis bepaald. Pretium heeft vervolgens aanspraak gemaakt op de verbeurde dwangsommen. De Consumentenbond vordert nu een verbod op het invorderen van de verbeurde dwangsommen, aangezien zij (slechts) per ongeluk heeft nagelaten de link op haar website te plaatsen.

De voorzieningenrechter oordeelt dat degene te wiens gunste dwangsommen zijn opgelegd, de veroordeelde niet hoeft te wijzen op het niet correct naleven van het vonnis en wijst de vordering af. In reconventie komt aan de orde dat de Consumentenbond vanaf 8 april 2005 mededelingen op haar website heeft geplaatst over rechtszaken die tegen de Consumentenbond worden aangespannen, en over de onderhavige zaak in het bijzonder. Pretium stelt dat deze mededelingen suggestief en misleidend zijn en uitsluitend het doel hebben de rectificatie te ondermijnen.

De rechter is het met Pretium eens en veroordeelt de Consumentenbond opnieuw de tekst van de rectificatie op haar website te plaatsen, zonder enig commentaar op de desbetreffende pagina dan wel enige andere pagina van de website. De Consumentenbond wordt ook veroordeeld om zich te onthouden van mededelingen op haar website of in de Consumentengids over het onderhavige geschil, anders dan het plaatsen van de rectificatie of de mededeling dat (mogelijk) een bodemprocedure wordt gestart. Waar de Consumentenbond zich in algemene zin uitlaat over rechtszaken die tegen haar worden aangespannen, dient zij

zich te onthouden van een verwijzing naar Pretium.”

 

Pretium wint

 

Tegen particulieren

 

27 mei 2009, rechtbank Haarlem

 

Gert van de Kraats (Bennekom) beweerde ten onrechte in het ongelijk te zijn gesteld in een dispuut met Pretium voor de Geschillencommissie. (Pleitnota)

 

Advocaat Pretium: Cezanne (Philips–)Santman, Bird & Bird

Rechter: F.J.P. Veenhof

 

Beslissing:

- Mede op grond van de voicelog met een belofte voor een bevestigingsbrief en bedenktermijn van zeven dagen;

- Vernietigt het bindend advies van de Geschillencommissie
- Veroordeelt Pretium Telecom in de kosten van deze procedure

 

Pretium verliest

 

Verwante artikelen:

Van de Kraats: zaak gewonnen (onderdeel van website over Pretium)

Jurofoon: Oneerlijke handelspraktijken (3): Consument tegen Pretium

 

21 november 2012, kort geding Den Haag

 

Zaak van Pretium (en moederbedrijf D.E.M. Holding) tegen Jack Speijers, Jacqueline Staadegaard en Newice BV, alle te Drunen, gemeente Heusden

 

Advocaten Pretium: Armand Killan, Bird & Bird

Advocaten aangeklaagden: Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten

Voorzieningenrechter: J.Th. van Waldeveen

 

Beslissing:
- binnen 24 uur al het belastende materiaal van de websites verwijderen;

- op alle websites een duidelijke rectificatie te publiceren dat de beschuldigingen geen rechtvaardiging kennen in feiten, gedurende vier weken;

- domeinnamen moeten worden overgedragen aan Pretium/D.E.M.

- dwangsommen voor Speijers en Newice;

- veroordeelt Speijers en Newice in de kosten van het geding;

- laat dochter Staadegaard ongemoeid en Pretium moet haar kosten betalen

 

Pretium wint

 

Verwant artikel:

Op Boek9

 

28 mei 2013, gerechtshof Den Haag

Hoger beroep van deze zaak - tussenvonnis

 

Advocaat aangeklaagden: Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten

Advocaten Pretium (en D.E.M.): Armand Killan, Bird & Bird

Raadsheren: A. Dupain, M.A.F. Tan-de Sonnaville en J.E.H.M Pinkaers

 

Beslissing:

- Houdt de hoofdzaak aan

- Pretium Telecom dient binnen twee weken Speijers en Newice de voicelogs (opnames) van de gesprekken met mevrouw Staadegaard sr. te laten beluisteren

 

Verwant artikel:

Op Boek9

 

15 april 2014, gerechtshof Den Haag

Hoger beroep van deze zaak

 

Advocaten aangeklaagden: Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten

Advocaten Pretium (en D.E.M.): Armand Killan, Bird & Bird

Raadsheren: A.D. Kiers-Becking Dupain, M.A.F. Tan-de Sonnaville en R. Kalden

 

Beslissing:

- Vrijheid van meningsuiting stuit op weergave van onjuiste c.q. niet te bewijzen feiten;

- verwerpt het beroep;

- Newice en Speijers vergoeden de kosten

 

Pretium wint

 

Tegen Nieuwe Revu

 

Kort geding Amsterdam

 

Publicatie onder de titel ,Het goede doel als harde handel’ in nummer 2, 1997 in weekblad Nieuwe Revu zou onrechtmatig zijn jegens Delphi vanwege in verband brengen met “dubieuze goededoel-instellingen”, en van betrokkenheid van de eigenaren van Delphi met de gefailleerde besloten vennootschappen Inter Europe Direct Communications B.V. (Inter Europe) en Nederlandse Federatie van Senioren B.V. (NFS) en (II).

 

Beslissing:

- Wijst vordering voor verbod op verdere publicatie af

- Wijst eis voor rectificatie af

- Veroordeelt Delphi in de kosten van het geding

 

Pretium verliest

 

18 december 1997, Hof Amsterdam

 

Beroep Delphi Communications B.V. tegen De Geïllustreerde Pers (uitgever), Hans Verstraaten (hoofdredacteur Nieuwe Revu) en Rick Blom (journalist Nieuwe Revu) H.J.M. Boukema.

 

Advocaat Delphi: G.J. Ribbink van Derks, Star Bussman

Advocaat Nieuwe Revu: Henk-Jan Boukema, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Raadsheren: Kop, Smit en Van den Blink

 

Beslissing:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Delphi in de kosten van dit hoger beroep

 

Delphi verliest

 

Tegen Roger Craver

 

23 december 2011 , Haarlem

 

Advocaat Roger Craver: Barbara Rumora-Scheltema en Matthijs Noome,  NautaDutilh

Advocaat DEM BV: Eggo Jan Rietema, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: mr. S. Sicking

 

Vordering voor afwikkeling bedrijf, betaling van 500.000 euro en inzage bedrijfsinformatie. Geen spoedeisend belang, niet in KG af te wikkelen

“Geldvordering in kort geding zeer aannemelijk. Desalniettemin wordt de vordering niet toegewezen wegens ontbreken voldoende spoedeisend belang en wegens een mogelijke tegenvordering waarmee verrekend zou kunnen worden.”

 

DEM  wint

 

Oktober 2013, juli 2014, 25 maart 2015

 

Advocaat Roger Craver: Paul Olden, NautaDutilh

Advocaat DEM BV (en JKS Holding): Olaf Trojan, Bird & Bird

                                                     Richard de Haan, Allen & Overy

Rechters: Mr. A.J. Wolfs, I.A.M.Telen, M.M.Kruithof

 

Gelijkluidende eisen als in kort geding. DEM wordt terechtgewezen voor gebrekkige informatievoorziening en moet vergoeding aan Craver betalen, te bepalen door een deskundige.

 

DEM verliest

 

5 januari 2016 Ondernemingskamer

 

Advocaat Roger Craver: Paul Olden, NautaDutilh

Advocaten DEM: Ingmar Wassenaar en Flip Wijers van Lemstra van der Korst

JKS: Marjolein Geus en Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird

Stichting Administratiekantoor DEM: Wouter Pors, Bird & Bird

 

Rechters: mr. A.C. Faber, voorzitter, mr. G.C. Makkink en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en drs. P.R. Baart en H. de Munnik

 

Rechters bevelen een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van DEM vanaf 1 januari 2011, benoemen een onderzoeker en een extern bestuurder van DEM, op kosten van DEM.

 

DEM verliest (JKS en STAK eveneens)

 

 

28 april 2016, Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer

 

 

Advocaten Craver: Paul Olden en Bjarni Schim, Nauta Duthil

Advocaten DEM: Ingmar Wassenaar en Flip Wijers van Lemstra van der Korst

JKS Holding: Marjolein Geus en Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird

Stichting Administratiekantoor DEM: Wouter Pors, Bird & Bird

 

Rechters: mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, voorzitter, mr. J. den Boer en mr. G.J. Visser, raadsheren, en prof. dr. mr. F. van der Wel RA en drs. P.G. Boumeester, raden

 

De Ondernemingskamer schorst Hans Nyks als bestuurder van Deus ex Machina (D.E.M.) B.V.;

Wijst het gevraagde ontslag van de eerder benoemde bestuurder van DEM Paul van den Hoek toe en benoemt tot bestuurder Job van der Have

 

De aandelen van JKS Holding, Craver en Stichting Administratiekantoor DEM in DEM worden ten titel van beheer overgedragen aan een nader aan te wijzen persoon;
veroordeelt DEM, JKS en STAK in de kosten van het geding

 

Pretium verliest

 

 

28 juni 2016, Rechtbank Noord-Holland

 

Advocaat DEM BV en JKS Holding BV: Marjolein Geus, Bird & Bird

Advocaat Administratiekantoor DEM (STAK): Wouter Pors, Bird & Bird

 

Dispuut over uitvoering van het deskundigenonderzoek, zoals opgenomen in het tussenvonnis van 25 maart 2015. Wraking van de rechters mr. D.P Ruitinga, mr. J.J. Dijk en mr. M.M. Kruithof. Verzoeksters menen dat de rechtbank partijdig was en dat zij geen eerlijk proces zouden krijgen.

 

De conclusie luidt dat het verzoek tot wraking niet tijdig is gedaan en dat verzoeksters om die reden niet-ontvankelijk zijn in hun verzoek.

 

DEM verliest (JKS en STAK eveneens)

 

 

 

Tegen NRC Handelsblad

 

11 juni 2003, kort geding Rotterdam

(Bron Mediaforum, september 2003)

“Pretium vs. KPN en NRC Handelsblad - Rectificatie
NRC Handelsblad publiceerde een bericht met een onjuistheid over Pretium, die NRC bereid was te rectificeren, maar minnelijk overleg daarover leidde niet tot overeenstemming.

De rectificatie die NRC desalniettemin uit eigen beweging publiceerde wordt door Pretium onvoldoende geacht. De vzr. oordeelt de inhoud van de gevorderde rectificatie nagenoeg gelijkluidend aan de reeds
gepubliceerde en voor het overige bevat de eis mededelingen waarover NRC zich niet had uitgelaten. Ook de plaats, vorm en grootte voldoen aan de eisen die men aan een rectificatie mag stellen.

De eis tegen KPN wordt afgewezen. Dat er procedureregels zijn in verband met ‘slamming’-klachten verhindert niet dat de ene partij bezwaren tegen een andere naar buiten brengt.”

 

Pretium verliest

 

Tegen AD

 

23 augustus 2007, Rotterdam

 

Publicatie van krantenartikel is onrechtmatig. AD heeft het beginsel van hoor en wederhoor en haar journalistieke onderzoeksplicht geschonden.

 

Advocaat AD Nieuwsmedia: Olaf Trojan, (toen) Simmons & Simmons

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: E.P. Koster-van der Flier

 

Beslissing:
- wijst de vorderingen van Pretium af;

- veroordeelt Pretium in de kosten van dit kort geding

 

Pretium verliest

 

6 juli 2011, kort geding Den Haag

In januari en februari 2011 zijn in de consumentenrubriek ‘uw geld, vraag & antwoord’ van het AD lezersklachten behandeld over (de verkooptechnieken van) telecombedrijf Pretium. Het bedrijf sommeerde AD met die publicaties te stoppen, wat het AD weigerde.
In april 2011 verscheen een publicatie in het AD waarin aandacht werd besteed aan een aanscherping van de consumentenwetgeving, om misleiding door verkopers harder te kunnen aanpakken. AD noemde Pretium als voorbeeld. Pretium eiste rechtzetting. AD rectificeerde louter een mededeling over boetes die Pretium opgelegd zou hebben gekregen. Pretium vond dit ontoereikend, eist rechtzetting en veroordeling wegens gebrek aan wederhoor.

Advocaat AD Nieuwsmedia: Jens van den Brink, Kennedy van der Laan

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: P.A. Koppen

 

Beslissing:

- wijst de vorderingen af

- veroordeelt Pretium in de kosten

Pretium verliest

Tegen De Telegraaf

3 augustus 2007, kort geding Rotterdam

Pretium vordert De Telegraaf te verbieden onjuiste, onvolledige of misleidende publicaties en/of mededelingen te doen over Pretium, De Telegraaf te gebieden elk negatief bericht omtrent Pretium en elke verwijzing daarnaar van haar website te verwijderen en verwijderd te houden en De Telegraaf te gebieden een rectificatie te plaatsen op haar website en in haar dagblad, op straffe van dwangsommen.

Beslissing:
- wijst de vorderingen van Pretium af;
- veroordeelt Pretium in de kosten van het geding

Pretium verliest

16 september 2008, gerechtshof Den Haag

(hoger beroep van voorgaand kort geding in Rotterdam)

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Telegraaf: Peter von Schmidt auf Altenstadt, Houthoff Buruma
Rechters: J.C. Fasseur-van Santen, W.A.J. van Lierop en Th.G.M. Simons

Beslissing:
- vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen vonnis van 3 augustus 2008;
- gebiedt De Telegraaf het bericht betreffende Pretium onder de kop “KPN-abonnees misleid” en elke verwijzing daarnaar van haar website www.telegraaf.nl te verwijderen en verwijderd te houden, op straffe van een dwangsom van € 25.000 per dag;
- gebiedt De Telegraaf om binnen 48 uur na betekening van dit arrest op blz. 3 van haar dagblad - en niet in de zondagseditie – te rectificeren ter grootte van 1/8 van een pagina;
- veroordeelt De Telegraaf in de kosten van het geding in beide instanties.

Pretium wint

23 juni 2011, kort geding Amsterdam

Rectificatie van een onrechtmatig artikel in een dagblad (De Telegraaf) en verschillende aan dat dagblad gekoppelde digitale media. Moeilijkheden bij digitale rectificatie.

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Telegraaf: Mark de Kemp, Houthoff Buruma

Voorzieningenrechter: J.A.J. Peeters

 

Beslissing:

- gewraakte artikelen verwijderen van websites en uit de index van zoekdiensten als Google, Yahoo en Bing laten verwijderen

- vergaande rectificaties in verschillende uitgaven en op websites

- veroordeelt Telegraaf in de kosten van het geding

Pretium wint

2 augustus 2011, gerechtshof Amsterdam
Hoger beroep van voorgaand geding

Advocaat Telegraaf: Peter Kok, Houthoff Buruma
Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Raadsheren: J.M.J. Chorus, G.C.C. Lewin en J.H. Huijzer De beslissing

Beslissing:
- vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij het meer of anders gevorderde is afgewezen;
- gebiedt Telegraaf enkele rectificatieberichten – opnieuw - op de websites te plaatsen en gedurende één jaar geplaatst te houden;
- onder een dwangsom van € 1.000 per dag, met een maximum van € 200.000;
- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover het niet is vernietigd;
- compenseert de kosten van het principale en incidentele hoger beroep aldus dat iedere partij haar eigen kosten draagt;
- wijst het in hoger beroep over en weer meer of anders gevorderde af.

Pretium wint en verliest

 

Verwant artikel:

Op Boek9

Tegen de Volkskrant

24 mei 2012, kort geding Amsterdam

 

De Volkskrant schreef op 9 maart 2012 een artikel over het telecombedrijf Pretium Telecom getiteld “De klachtenstroom over Pretium houdt maar aan“. Pretium startte daarop een kort geding omdat ze vond dat het artikel onrechtmatig was.

(De Volkskrant publiceerde voorafgaand aan de zaak een rectificatie: “Volgens het artikel liet het televisieprogramma Radar van de TROS zien dat 'de callcentermedewerkers dreigen dat de telefoon wordt afgesloten als er niet wordt ingestemd met een Pretium-abonnement, of dat zij zich voordoen als iemand van KPN die met een speciale aanbieding komt, terwijl het eigenlijk om een nieuw abonnement bij Pretium gaat”. Deze eerste beschuldiging is onjuist en de tweede komt niet in de Radar-uitzending voor.”)

 

Advocaat Pretium: Marjolein Geus en Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Volkskrant: Christien Wildeman, Kennedy van der Laan

 

Beslissing:

- weigert de gevraagde voorzieningen

- veroordeelt Pretium in de kosten van het proces

 

Pretium verliest

 

5 maart 2013 tegen Volkskrant, Hof Amsterdam

Hoger beroep van voorgaand geding

 

Inhoudsindicatie: Kritische publicatie in De Volkskrant over de werkwijze van Pretium Telecom bij het verwerven van klanten, via cold calling, voor een vastnet telefoonabonnement. Hoor-en wederhoor. Botsing van grondrechten: vrijheid van meningsuiting versus eerbiediging van goede naam.

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Volkskrant: Christien Wildeman, Kennedy van der Laan

Raadsheren: M.A. Goslings, R.J.F. Thiessen en A.C. van Schaick

Beslissing:
Het hof:
- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- wijst het meer gevorderde in hoger beroep af;
- veroordeelt Pretium in de kosten van het hoger beroep

Pretium verliest

 

Tegen HDC Media

 

19 juli 2007, kort geding Alkmaar

 

Pretium vordert algeheel verbod voor publicatie van artikel in de krant. Nu het artikel door 'ombudsman' is geschreven dient een verdergaande mate van zorgvuldigheid in acht genomen te worden. Nu het artikel hieraan niet geheel voldoet, kan slechts publicatie van aangepaste versie van het artikel worden toegestaan.

 

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Roeland de Mol, Bird & Bird

Advocaat HDC Media: Rob Wiebosch, Pot Jonker Advocaten

Voorzieningenrechter: L.J.L. Koster

 

Beslissing:

- gebiedt HDC om, indien en voor zover zij tot plaatsing van het artikel over gaat, drie zinsneden uit het conceptartikel te verwijderen;
- gelast HDC om tenminste aan het artikel toe te voegen dat Pretium erop wijst dat KPN, net als andere aanbieders, degene die zichzelf aanmelden als klant weer als zodanig mag aannemen;
- bepaalt dat indien HDC na betekening van dit vonnis niet of niet volledig aan dit vonnis voldoet zij een dwangsom verbeurt van euro 50.000;
- veroordeelt HDC in de kosten van het geding.

 

Pretium wint

 

Tegen De Twentsche Courant Tubantia (Wegener)

 

6 september 2013, kort geding Almelo

 

Motivering van eerder uitgesproken vonnis. Vorderingen: verbod publicatie conceptartikel door Wegener en afgifte van reacties van lezers met daarbij gegevens van de lezers. Journalistieke bronbescherming.

 

Advocaat Pretium: Armand Killan, Bird & Bird

Advocaat Wegener: Tjeerd van Veen

Voorzieningenrechter: M.M. Verhoeven,

 

Beslissing:
- wijst de vorderingen van Pretium af;
- veroordeelt Pretium in de kosten van dit geding

 

Pretium verliest

 

2oktober 2013, kort geding Almelo

 

Pretium vordert verwijdering en rectificatie van een oproep om klachten over Pretium te melden en vijf uit die oproep voortvloeiende artikelen op de website van, en in de krant Twentsche courant Tubantia.

 

Advocaten Pretium: Armand Killan en Lara van Huizen, Bird & Bird

Advocaat Wegener: Antonio Robustella, Van Veen Advocaten te Ede

Voorzieningenrechter:  G.G. Vermeulen

 

Beslissing:

- oproep aan lezers is ondermeer insinuerend en moet worden verwijderd;

- dwangsom van € 1.000 per dag, met een maximum van € 100.000;

- wijst rest van de vordering over artikelen af;

- veroordeelt Wegener tot de proceskosten.

 

Pretium wint en verliest

 

Tegen de KRO

 

8 september 2005, kort geding Rotterdam

(Bron: Mediaforum oktober 2005)

 

“De KRO heeft in Studio KRO Magazine en op haar website een artikel geplaatst onder de kop ‘Telefonische overval’. In het artikel wordt gesuggereerd dat het zeer ingewikkeld is om een abonnement bij Pretium op te zeggen. In de casus die in het artikel wordt beschreven, is het abonnement echter in werkelijkheid zonder problemen opgezegd.

Onmiddellijk na verschijning van het artikel heeft Pretium aan de KRO schriftelijk laten weten dat haar telefonische wervingsactiviteiten conform de regels plaatsvinden en dat de suggestie dat een abonnement bij Pretium minder makkelijk kan worden opgezegd dan bij andere telecomaanbieders, onjuist is.

De voorzieningenrechter overweegt dat de reactie van Pretium voor de KRO op zijn minst aanleiding had moeten zijn om nader te onderzoeken wat nu precies de klacht tegen Pretium behelsde. De enkele gerichte vraag aan de klaagster of en zo ja op welke wijze het abonnement was geëindigd, had het onderhavige geschil kunnen voorkomen.
De KRO wordt onder meer veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie in Studio KRO Magazine en op haar website, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De voorzieningenrechter wijst tevens een voorschot op de schadevergoeding toe.”

 

Pretium wint

 

Tegen de NOS

 

3 december 2008, kort geding Amsterdam

 

Vordering van Pretium Telecom tot preventief verbod op de uitzending van een item over oneerlijke handelspraktijken in NOS Journaal

 

Advocaten Pretium: Olaf Trojan (nog Simmons & Simmons) en Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat NOS: Mark de Kemp, Houthoff Buruma

Voorzieningenrechter: Marion Poelmann

Beslissing:
- weigert de gevraagde voorzieningen;
- veroordeelt Pretium Telecom in de proceskosten

Pretium verliest

 

Tegen Tros (Radar)

 

22 september 2008, kort geding Amsterdam

 

Inhoudsindicatie: Gebod voor Tros om de uitzending van het aangekondigde item over telemarketing bij Tros Radar uit te stellen tot tenminste zeven dagen nadat de Tros gegevens aan Pretium heeft verschaft.

 

Advocaat Tros: Lex Bruinhof, Wieringa Advocaten

Advocaat Pretium: Olaf Trojan, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: Sjoukje Rullmann

 

Beslissing:
- gebiedt Tros de uitzending van het aangekondigde item over telemarketing uit te stellen tot tenminste zeven dagen nadat de Tros aan Pretium heeft verschaft de naam van het callcenter, de naam van de opleider, inzage in de drie ordners met klachten.
- dwangsom € 50.000
- geen verbod op de uitzending en beschuldigingen,
- compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

 

Pretium wint en verliest

 

30 september 2008, kort geding Amsterdam

 

Inhoudsindicatie: Vordering Pretium tot het nogmaals uitstellen van het item over telemarketing van Tros Radar tot tenminste zeven dagen nadat Tros inzage heeft gegeven in klachten waarnaar zij heeft verwezen c.q. zal verwijzen en tot opgave van de naam van de cursusleider van het callcenter.

 

Advocaat Tros: Bertil van Kaam, Van Kaam

Advocaat Pretium: Olaf Trojan, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: Sjoukje Rullmann

De voorzieningenrechter
- weigert de gevraagde voorzieningen,
- veroordeelt Pretium in de proceskosten

Pretium verliest

 

13 februari 2009, kort geding Den Haag

 

Betreft de uitzendingen van het tv-programma Tros Radar van 29 september 2008 en 20 oktober 2008 en een internetcolumn van de presentatrice.

 

Volgens Pretium heeft de TROS een onjuist en misleidend beeld geschetst, zodat de uitingen volgens haar onrechtmatig zijn.

 

Advocaat Tros: Bertil van Kaam, Van Kaam

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: Hans Hofhuis

Beslissing:
- bewoordingen zijn, ofschoon stevig aangezet, niet nodeloos grievend of diffamerend voor Pretium;
- gebruik verborgen camera en het samenstellen van de uitzendingen betrof zorgvuldige journalistiek;
- Pretium heeft in voldoende mate de gelegenheid gekregen om de beelden vooraf te bekijken en nadien in de studio haar weerwoord te geven;
- (tweede) verwijt, te weten dat Pretium zich met name richt op kwetsbare consumenten, ouderen in het bijzonder, is onvoldoende onderbouwd;
- internetcolumn van de presentatrice Antoinette Hertsenberg weghalen en de modelbrief waarin consumenten wordt opgeroepen tot ontbinding van de overeenkomst met Pretium, moet Tros verwijderen;

- rectificatie uitzenden in het tv-programma en op de website;
- dwangsom van € 10.000, met een maximum van € 500.000;
- bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

Pretium wint en verliest

 

21 juli 2009, Gerechtshof Den Haag:

 

beroep op kort geding 13 februari 2009

 

Eisen Pretium ondermeer:

De blijvende verwijdering van het programma Tros Radar van 22 september, 29 september en 20 oktober 2008 van uitzendinggemist.nl en de websites van Tros Radar;

Rectificaties; te verbieden dat Tros in enige uitzending stelt dan wel insinueert dat Pretium zich schuldig maakt aan onfatsoenlijke telemarketing dan wel derden daartoe een platform biedt.

 

Advocaten Tros: Bertil van Kaam en Remco Klöters, Van Kaam

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird Raadsheren: E.J. van Sandick, Th.W.H.E. Schmitz en M.H. van der Woude

 

Beslissing:
- vernietigt het bestreden vonnis;
- en opnieuw rechtdoende in hoger beroep:
- wijst de gevraagde voorzieningen af;
- veroordeelt Pretium in de proceskosten

 

Pretium verliest

 

8 april 2011, Hoge Raad (Parket en Arrest)

Cassatie tegen voorgaand arrest van het gerechtshof van 21 juli 2009

 

De eiseres tot cassatie, Pretium, vordert in deze zaak sancties tegen de verweerster in cassatie, Tros, naar aanleiding van aan Tros verweten uitingen in drie televisie-uitzendingen van het programma Tros Radar, en daarmee in verband gedane uitingen op het internet. Uitzending met verborgen camera opgenomen beeldmateriaal onrechtmatig?

 

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers, Olaf Trojan en Pors Bird & Bird

Advocaten Tros: Klaas Aantjes; Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten

 

Advocaat-Generaal: Toon Huydecoper

Raadsheren: J.B. Fleers, A. Hammerstein, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser

Uitspraak:
Cassatie verworpen

Verwante artikelen: Annotatie Egbert Dommering

 

Pretium verliest

 

2 februari 2011, rechtbank Den Haag

 

Geschil inzake televisieuitzendingen en internetforum van Tros Radar over Pretium Telecom.

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Tros: Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten

Voorzieningenrechter: Henk Wien

De beslissing:
- wijst het gevorderde af;
- veroordeelt Pretium in de kosten van het incident

De rechtbank in het exhibitie-incident:
- gebiedt Tros afschrift van het volledige beeld- en geluidsmateriaal dat zij tijdens de infiltratie van het callcenter in kwestie heeft verkregen af te geven aan Pretium;
- veroordeelt Tros in de kosten van het incident

De rechtbank in de hoofdzaak:
 - verwijst de zaak naar de rol van 16 februari 2011 voor partijberaad

Pretium wint en verliest

25 februari 2011, kort geding Den Haag

Tros vordert, zakelijk weergegeven, Pretium op straffe van een dwangsom te bevelen de executie van het incidenteel vonnis van 2 februari 2011 per direct te staken en gestaakt te houden totdat op het hoger beroep tegen voornoemd vonnis onherroepelijk zal zijn beslist.
Toepassing artikel 10 EVRM

Advocaat Pretium: Olaf Trojan, Bird & Bird

Advocaat Tros: Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten

Voorzieningenrechter: P.A. Koppen

 

Uitspraak:

- beveelt Pretium de executie van het vonnis van 2 februari 2011 per direct te staken en gestaakt te houden totdat op een incidentele vordering als bedoeld in artikel 351 Rv is beslist;
- bepaalt dat voornoemd bevel vervalt indien Tros niet binnen uiterlijk twee weken na de datum van dit vonnis een dergelijke vordering bij het gerechtshof 's-Gravenhage heeft ingesteld;
- veroordeelt Pretium in de kosten van dit geding,

Pretium verliest

 

29 juli 2011, Wrakingskamer Den Haag

 

Schriftelijk verzoek tot wraking van de kant van Pretium van voorzieningenrechter P.A. Koppen gezien een schijn van objectieve partijdigheid omdat deze opnieuw is gevraagd te beslissen over een geschil waarover hij eerder heeft beslist, terwijl inmiddels een hogere rechter een oordeel heeft gegeven dat haaks staat op het oordeel van de voorzieningenrechter.

 

Advocaat Tros: Remko Klöters, Van Kaam Advocaten

Advocaat Pretium: Olaf Trojan, Bird & Bird

Rechters: E. Timmermans, mrs. D. Aarts en J.Th. van Walderveen

 

Uitspraak:

Wrakingsverzoek verworpen

 

Pretium verliest

 

7 september 2011, rechtbank Den Haag

 

Inhoudsindicatie: Tweede exhibitie-incident in de bodemprocedure Pretium / Tros. Zie ook LJN nummers BP4605 en BP6165. Voortgang bodemprocedure, tussenvonnis.

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Tros: Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten

Rechter: Henk Wien

Beslissing:
- gebiedt Pretium van de volledige geluidsopnamen van alle door cursusleider A en infiltrant B gevoerde volledige telefoongesprekken met consumenten tijdens de CPM-cursus voor Pretium op 15 en 16 september 2008 ter beschikking te stellen;
- gebiedt Tros om het volledige beeld- en geluidsmateriaal dat zij heeft opgenomen bij de infiltratie met verborgen camera tijdens de CPM-cursus voor Pretium op 15 en 16 september 2008 ter beschikking te stellen.

Pretium wint en verliest

 

27 oktober 2011, kort geding Amsterdam

 

Executiegeschil

 

Advocaten Tros: Bertil van Kaam en Remco Klöters, Van Kaam

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: Mirjam van Walraven

 

Beslissing:

- heft op de op 14 oktober 2011 ten laste van Tros gelegde beslagen, waaronder de derdenbeslagen gelegd onder de naamloze vennootschap ING Bank N.V., de ABN Amro …en Rabobank
- beveelt Pretium de executie van het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 2 februari 2011 (zaak- en rolnummer: 349720 / HA ZA 09-3472) in het exhibitie-incident per direct te staken en gestaakt te houden, totdat door die rechtbank in die procedure zal zijn beslist over de (omvang van de) verplichting van Pretium tot afgifte van geluidsmateriaal aan Tros en de verschuldigdheid van dwangsommen terzake…
- veroordeelt Pretium in de kosten van dit geding.

 

Pretium verliest


28 september 2012, Hoge Raad (Arrest en Parket)

 

Tros tegen Pretium, Uitspraak n.a.v. de vonnissen van de rechtbank Den Haag van 27 oktober 2010 en 2 februari 2011; de arresten van het gerechtshof Den Haag

Advocaat Tros: Klaas Aantjes, Aantjes Zevenberg Advocaten

Advocaat Pretium: Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird

Beslissing:
- vernietigt de rolbeschikkingen van 5 en 19 april 2011 en het arrest van 21 juni 2011 van het gerechtshof;
- verwijst het geding naar dat gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing;
- veroordeelt Pretium in de kosten van het geding in cassatie

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 409155 / HAZA 11-2819:
- dwangsommen: geldschulden van gelijke omvang tussen partijen over en weer zijn teniet gegaan;
-compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

Verwant artikel:

Op Boek9

 

Pretium verliest

 

11 juli 2012, rechtbank Den Haag

 

Berichtgeving door de Tros in haar tv-programma Tros Radar en op haar website over telefonische werving door Pretium Telecom. In opdracht van de Tros heimelijk gemaakte beeld- en geluidsopnamen tijdens een cursus in een callcenter. Hoor en wederhoor. Dwangsommen, over en weer, verbeurd.

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Tros: Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten

Rechters: mr. H. Wien, mr. F.M. Bus en mr. H.J. Vetter

 

Beslissingen:
De rechtbank

- wijst alle vorderingen van Pretium Telecom af;
-veroordeelt Pretium Telecom in de proceskosten

 

Pretium verliest

 

5 augustus 2015, Rechtbank Den Haag

 

Zaak tegen uitzending Radar van oktober 2014 waarin is getoond dat Pretium de wet overtreedt door het schriftelijkheidsvereiste onjuist in praktijk te brengen. Pretium eist recht om de echtheid van het gesprek en de consumentenklachten voor uitzending te onderzoeken, en eist recht op een studiogesprek.

 

Advocaten Tros: Bertil van Kaam en Remco Klöters, Van Kaam Advocaten

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Rechter: D. Aarts

 

Uitspraak:

- Afwijzing vorderingen

- Pretium veroordeeld tot betaling van de kosten

 

Pretium verliest

28 september 2012, Hoge Raad (Parket en Arrest)

Cassatie Tros tegen weigering Gerechtshof Den Haag (5 april 2011, 19 april 2011 en 21 juni 2011) om appel met pleidooi over Radar in behandeling te nemen, omdat Tros administratief in gebreke zou zijn gebleven. Pretium verzet zich tegen vordering Tros.

 

Advocaat-Generaal: Toon Huydecoper

Raadsheren: F.B. Bakels, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, C.E. Drion en G. Snijders

Conclusie:
- Vernietiging en verwijzing van de zaak als gebruikelijk
- Pretium veroordeeld tot de kosten

Pretium verliest

 

Tegen de Vara (Kassa)

 

7 mei 2009, kort geding, Den Haag

 

In het decembernummer 2008 van het blad Kassa Magazine heeft de Kassa-eindredacteur Renzo Veenstra, en zich uit dien hoofde afficherend als ervaringsdeskundige, in de rubriek “Consumentennieuws” een artikel gepubliceerd met als titel “Aan de bel”. In het artikel wordt o.a. gewag gemaakt van klachten van consumenten die klant waren geworden van Pretium en die zich misleid voelden.

Advocaat Pretium: Olaf Trojan, Bird & Bird
Advocaat Vara: Mark de Kemp, Houthoff Buruma
Rechter: Roel Paris

Beslissing
- verbiedt de Vara en Veenstra het artikel in kwestie op enige wijze verder te openbaren;
- gebiedt de Vara te rectificeren:
- veroordeelt de Vara en Veenstra in de kosten van dit geding

Pretium wint

 

12 januari 2010, gerechtshof, Den Haag

Hoger beroep van 7 mei 2009, aangespannen door Vara

 

Advocaat Vara: Peter von Schmidt auf Altenstadt, Houthoff Buruma

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird

Raadsheren: E.J. van Sandick, M.C.M van Dijk en M.H. van der Woude

Beslissing:
- vernietigt het bestreden vonnis en opnieuw rechtdoende in hoger beroep:
- wijst de gevraagde voorzieningen af;
- veroordeelt Pretium in de proceskosten

Pretium verliest

 

16 december 2011, Hoge Raad (Parket en Arrest)

Op zaken van 7 mei 2009 en 12 januari 2010

 

Advocaten Pretium: Menno Bruning, Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird

Advocaten Vara: Bart van der Wiel en Thijs van Aerde

Raadsheren: J.B. Fleers (voorzitter), J.C. van Oven, W.A.M. van Schendel, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser

De Hoge Raad:
- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Pretium in de kosten van het geding in cassatie,

Pretium verliest

 

29 juni 2009, kort geding Den Haag

 

Tijdens uitzendingen van het televisieprogramma Kassa heeft de Vara zich herhaaldelijk negatief en beschuldigend uitgelaten over de verkoopmethoden van Pretium Telecom. Onzorgvuldig en onrechtmatig handelen?

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Vara: Bas Le Poole, Houthoff Buruma

Voorzieningenrechter: Roel Paris

Beslissing:
- veroordeelt de Vara de uitzendingen van het programma Kassa van 14 februari 2009 en 4 april 2009 voor wat betreft de op Pretium betrekking hebbende onderdelen blijvend te verwijderen en verwijderd te houden, evenals beschrijvingen over die uitzendingen voor zover het Pretium betreft;
- gebiedt de Vara om tijdens de eerstvolgende uitzending van Kassa een rectificatietekst schermvullend en goed leesbaar in beeld te brengen…, zonder daarbij nader commentaar te geven:
- veroordeelt de Vara in de kosten van dit geding

Pretium wint

 

12 januari 2010, Gerechtshof Den Haag

Hoger beroep van kort geding 29 juni 2009

 

Inhoudsindicatie: Hoger beroep kort geding. Tijdens uitzendingen van het televisieprogramma Kassa heeft de Vara zich herhaaldelijk negatief en beschuldigend uitgelaten over de verkoopmethoden van Pretium Telecom. Onzorgvuldig en onrechtmatig handelen?

 

Advocaat Vara: Peter von Schmidt auf Altenstadt, Houthoff Buruma

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird

Rechters: E.J. van Sandick, M.C.M van Dijk en M.H. van der Woude

Beslissing:
- vernietigt het bestreden vonnis en opnieuw rechtdoende in hoger beroep;
- wijst de gevraagde voorzieningen af;
- veroordeelt Pretium in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep

Pretium verliest

 

30 november 2011, Hoge Raad (Parket en Arrest)

Cassatie van bovenstaande zaak

 

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers, Olaf Trojan, Bird & Bird

Advocaten Vara: Bart van der Wiel en Thijs van Aerde

 

Advocaat-Generaal: Toon Huydecoper

Raadsheren: C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth en J.C. van Oven

Uitspraak:
Cassatie verworpen

Pretium verliest

 

12 december 2012, rechtbank Den Haag

 

Vraag of kritische artikelen over klantenwerving van Pretium in het blad Kassa Magazine onrechtmatig zijn jegens Pretium; vrijheid van meningsuiting versus recht op goede naam.

 

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers en Olaf Trojan, Bird & Bird

Advocaat Vara: Bas Le Poole, Houthoff Buruma

Rechters: D.A. Schreuder, mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en mr. J.L.M. Luiten

Beslissing:
- wijst de vorderingen af;
- mag ook schrijven over klachten die nog niet gegrond zijn, met melding daarvan
- wederhoor onnodig
- veroordeelt Pretium in de kosten van het geding

Pretium verliest

 

Verwante artikelen:

Op Boek9

 

20 november 2013, rechtbank Amsterdam

(pas gepubliceerd op 27 juli 2015)

 

Pretium tegen aantijgingen in Vara’s Kassa van 10 maart 2013. Pretium meent dat de (voorbereiding van de) uitzending onrechtmatig
is en vordert schadevergoeding en rectificatie.

 

Advocaat BNN-Vara: Bas Le Poole, Houthoff Buruma

Advocaten Pretium: Armand Killan, Bird & Bird

Rechters: Marion Poelmann, G.H. Marcus, S.E. Sijsma

 

Uitspraak:

Vordering grotendeels afgewezen, met uitzondering van één – zeer ernstige en beeldbepalende – klacht

Vara moet de kosten betalen

 

Pretium wint en verliest

 

31 januari 2014, kort geding Amsterdam

 

Executiegeschil over dwangsommen; technische fout; Vara heeft zich onvoldoende ingespannen om de veroordeling na te leven door na de upload van de hermontage niet op de door haar beheerde media te controleren of het onrechtmatige fragment daadwerkelijk was verwijderd. Zij heeft daarmee dwangsommen verbeurd.

 

Advocaten Vara: Bas Le Poole en Laura Broers, Houthoff Buruma

Advocaten Pretium: Armand Killan en Pauline Kuipers, Bird & Bird

Voorzieningenrechter: R.H.C. Jongeneel

 

De voorzieningenrechter
in conventie:
-
schorst de tenuitvoerlegging uit kracht van het vonnis van 20 november 2013 van het meerdere van € 20.000,00 aan dwangsommen totdat in het door Vara aanhangig gemaakte hoger beroep is beslist;
- veroordeelt Pretium in de proceskosten

in reconventie:
-
weigert de gevraagde voorzieningen;
- veroordeelt Pretium in de proceskosten

 

Pretium verliest

 

9 december 2014, gerechtshof Amsterdam

Beroep van bovenstaand geding

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Vara: Bas Le Poole, Houthoff Buruma

 

Beslissing:

- vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter voor zover daarin de executie van dwangsommen boven € 20.000 is geschorst totdat over het hoger beroep van het bodemvonnis is beslist;

- legt een definitief verbod tot het nemen van verdere executiemaatregelen op;

- verwijst Pretium in de proceskosten van het geding.

 

Pretium verliest

 

21 april 2015, gerechtshof Amsterdam

 

Beroep BNN-Vara tegen vonnis van 20 november 2013,

vanwege de uitzending van 10 maart 2012

 

Advocaat BNN-Vara: Bas Le Poole en Albert Knigge, Houthoff Buruma

Advocaten Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Rechters: R.J.F. Thiessen, W.H.F.M. Cortenraad en L.A.J. Dun

 

Beslissing:

- uitzending over laakbaarheid Pretium bij storing klant was terecht;

- wijst de vorderingen van Pretium af;

- veroordeelt Pretium tot terugbetaling van 20.000, met rente

- veroordeelt Pretium in de kosten van het geding in beide instanties

 

Pretium verliest

 

25 november 2015, Hoge Raad

 

Cassatie Pretium tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam

 

Advocaat BNN-Vara: Thijs van Aerde en Sophie van Kasbergen van Houthoff Buruma

Advocaat Pretium: Evelyn Tjon-En-Fa, Bird & Bird

Rechters: F.B. Bakels, voorzitter, en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, G. de Groot en M.J. Kroeze

 

Beslissing:

- Verwerpt het beroep

- Veroordeelt Pretium in de kosten

 

Pretium verliest

 

Tegen Omroep Max

 

23 april 2008, kort geding Amsterdam

 

In het geding is een uitzending van omroep Max over klachten over de werving voor Pretium Telecom bij een oudere persoon. Pretium vordert dat Max rectificeert, en voortaan juist bericht over Pretium en klachten doorspeelt voor wederhoor. Op straffe van een dwangsom

 

Advocaat Pretium: Pauline Kuipers, Bird & Bird

Advocaat Omroep Max: Kriek Wille, Van Doorne

Voorzieningenrechter: A.J. Beukenhorst

 

Beslissing:

- weigert de gevraagde voorzieningen;

- veroordeelt Pretium Telecom in de proceskosten

 

Pretium verliest

 

Tegen Peter Olsthoorn

 

24 februari 2016, rechtbank Den Haag

 

Aan publicatie voorafgaande fase van journalistieke nieuwsgaring. Onrechtmatige gedragingen (stalking) door journalist jegens Pretium cs? Toetsingskader

 

Advocaat Pretium: Wouter Pors, Bird & Bird

Advocaat Olsthoorn: Mira Herens, NVJ

Rechters: mr. M.J. Alt-van Endt, mr. I.A.M. Kroft en mr. H.F.M. Hofhuis

 

- wijst de vorderingen van Pretium c.s.

- veroordeelt Pretium c.s. in de proceskosten

 

Pretium verliest

 

8 november 2016, kort geding, rechtbank Den Haag

 

Kort geding van Pretium Telecom en directeur-eigenaar Hans Nyks dat ertoe strekt publicaties te verbieden. Alle vorderingen afgewezen. Vrijheid van meningsuiting prevaleert.

 

Advocaat Pretium: Wouter Pors, Bird & Bird

Advocaat Olsthoorn: Otto Volgenant, Boekx Advocaten

Voorzieningenrechter: mr. G.P. van Ham

 

- wijst het gevorderde af;

- veroordeelt Pretium en Nyks in de kosten van dit geding

 

Pretium verliest

Tegen toezichthouders

 

8 mei 2007, kort geding Den Haag

 

Op 7 april 2007 sprak een medewerkster van de Consumentenautoriteit in Vara-programma Kassa over marketingactiviteiten van Pretium en publiceerde de Consumentenautoriteit op Consuwijzer.nl een ‘infoflits’ naar aanleiding van vragen van consumenten over Pretium Telecom. Volgens Pretium waren de uitingen onrechtmatig.

 

Advocaten Pretium: Marjolein Geus en Pauline Kuipers, Bird & Bird

Procureur Consumentenautoriteit: Arnoud Boorsma, Pels Rijcken

Voorzieningenrechter: Roel Paris

 

Beslissing:
- de Consumentenautoriteit heeft te voortvarend gehandeld met deze uitingen daar zij naliet te melden dat zij nog onderzoek doet naar de klachten over Pretium;

- verwijdering berichten;
- rectificatie op Consuwijzer.nl en Consumentenautoriteit.nl en in de eerstvolgende zaterdageditie van drie landelijke dagbladen

Gepubliceerd

25 nov 2016

Wat is jouw mening?

 
De aanmelding is succesvol afgerond.

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief. We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen.

 
Netkwesties © 1999/2016. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring
1
0