We gaan De Digitale Stad archiveren

DDS bestond van 1994 tot 2001, nu tien jaar geleden. Er zijn redenen genoeg om haar voor het nageslacht vast te leggen. Dat gaat niet zomaar.

In 2011 is het 10 jaar geleden dat het internet pioniersproject en de oudste virtuele gemeenschap in Nederland, De Digitale Stad (DDS), uit het publieke domein verdween. Internet bestaat inmiddels 42 jaar en het world wide web 21 jaar. Daarom is het hoog tijd voor de reconstructie van de DDS, om dit unieke digitale historische monument de plek te geven die het verdient, binnen de geschiedenis van Amsterdam, en om de digitale archeologische resten veilig te stellen voor de toekomst in de depots van de verschillende erfgoedinstellingen van de stad.

Het project re:DDS is geboren uit de wens van het Amsterdam Museum (voorheen Amsterdams Historisch Museum), de Waag Society, DDS Holding BV en DDS webarcheologen van het eerste uur om de DDS te behouden voor Amsterdam, en deze op te nemen in de collectie/presentatie van het Amsterdam Museum. Met de start van de DDS op 15 januari 1994 in Amsterdam werd in Nederland voor het eerst het internet toegankelijk voor het grote publiek. DDS is kenmerkend voor het verhaal van Amsterdam en de hedendaagse geschiedenis.

Er zijn verschillende mogelijkheden om DDS te bewaren voor de toekomst, variërend van een minimale variant waarbij materiële overblijfselen worden opgenomen in de collecties (bijv. de publieke terminal ontworpen door Stallinga, kent u m nog?) tot een maximale variant waarin we ook het verhaal van de DDS zichtbaar maken in het museum en op het web (re:DDS.nl), en -als mogelijk- de daadwerkelijke reconstructie van de Digitale Stad.

De doelstellingen van het project re:DDS zijn:

- Het internethistorisch monument DDS behouden;
- Pilot voor netarcheologie: hoe kan je internet geschiedenis reconstrueren, conserveren, ontsluiten en toegankelijk maken op: 1) wetenschappelijk en 2) maatschappelijk niveau?
- Geschiedenis van DDS en e-cultuur in Amsterdam in kaart brengen;
- Opnemen van DDS in collecties van erfgoedinstellingen binnen Amsterdam.

De fasen van het project:

1) Graven: inventariseren
2) Eerste oplevering voor de collecties
3) Reconstructie van DDS
4) Tweede oplevering (de Verdieping) voor de presentatie
5) Afsluiting project: conclusies, evaluatie, documentatie

Partners (tot nu toe):
- Amsterdam Museum
- De Digitale Stad Holding BV
- Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
- Koninklijke Bibliotheek
- Stadsarchief Amsterdam
- Waag Society
- Oud bewoners, (ex) DDS-ers en aan DDS verwante webarcheologen

Oproep: word digitale archeoloog en doe mee

We starten het project met de opening van ze website re:DDS.nl, een levend virtueel museum en open geschiedenis laboratorium. We bevinden ons in fase 1: Graven. We starten nu met het inventariseren van al het materiaal (primaire en secundaire bronnen, soft- en hardware). Vervolgens zullen we beginnen met het reconstrueren van de stad. Dat reconstrueren zal in het begin een taak van de Archeologische Dienst zijn, maar zal op zo snel mogelijke termijn vooral een zaak moeten zijn van jullie, oud-bewoners, oud-medewerkers en webarcheologen. We nodigen daarom iedereen uit die mee wil werken om mee te doen en ons te helpen bij de reconstructie van deze unieke digitale geschiedenis!

Je kunt op vele manieren bijdragen aan dit internet-historisch monument. Hoe?
- Word ook digitaal archeoloog! Help de DDS opgraven!
- Tijdlijn: schrijf mee aan de geschiedenis
- Maak je eigen < WHOIS >
 

Word ook digitaal archeoloog! Help de DDS opgraven!

Wij roepen alle voormalige bewoners van DDS, alle oud-medewerkers, vormgevers, sitebouwers, metrogangers, stamgasten van de KV’s en overige mensen die op een of andere manier bij DDS betrokken zijn geweest op, om eens in het eigen (digitale) archief te duiken. We zijn op zoek naar alle onderdelen van de stad die verloren zijn gegaan, zoals de pleinen, KV’s, zijwegen, kantoren en gebouwen, maar ook alle huizen die zich ooit in de stad hebben bevonden.

Heb je nog een oude versie van je homepage bewaard en wil je die afstaan aan de Archeologische Dienst? Beschik je over logfiles van DDS KV’s die nu nergens te raadplegen zijn? Heb je pleinen, huizenwijken of plattegronden bewaard van de stad? Deel je archeologische opgravingen en plaats ze in het Historisch Depot.

Waar wij ook heel gelukkig van worden zijn fysieke objecten. Heb jij een bijzonder artefact dat je wilt doneren, mail ons en dan nemen wij contact met je op.

Tijdlijn: schrijf mee aan de geschiedenis

We willen het verhaal van een bijzonder stuk geschiedenis, de DDS, vertellen. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt en zal niet de laatste keer zijn. Maar we willen het verhaal vertellen met en door de mensen die de stad bewoonden/bezochten/gebruikten.

In de tijdlijn zie je ruim 40 jaar geschiedenis, waaronder technologische ontwikkelingen en de invloed die deze hadden op cultuur, economie, politiek en maatschappij; en andersom. We vertellen het verhaal in een aantal gebeurtenissen. Maar je ziet hier niet alles. Met een reden. We willen weten wat jij relevant vindt. Ga terug in de tijd en noem de gebeurtenissen, projecten, huizen, pleinen die voor jou bijzonder waren/zijn, misschien die we al kennen of die voor jou persoonlijk van belang zijn, zoals je eerste DDS huis of e-mails die je stuurde. Misschien verrichtte je pionierswerk in de vroege dagen van het internet en wil je daar over vertellen. Welke verhalen of ervaringen dan ook, wij horen er graag over! Schrijf de geschiedenis mee.

Maak je eigen < Whois >

Wie waren de bewoners van de virtuele stad? Wie sloot de modembank aan? Wie schreef de kraakwet? Wie waren de dds.metro.bouwers? Wie bemanden de eerste helpdesk in het vroege internettijdperk? Daarvoor is de rubriek < WHOIS >. Wij roepen iedereen op het formulier in te vullen en te vertellen: wat deed jij? Vul het formulier in. De redactie zal portretten maken en ze in de rubriek < WHOIS > plaatsen.

Bekijk de tijdlijn: geschiedenis van DDS

Gepubliceerd

15 apr 2011
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0