Bewaarplicht: Justitie op de wenken bediend

De Tweede Kamer heeft haar omstreden wetsvoorstel inzake de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens van an het kabinet aangenomen met één belangrijke maar door iedereen te voorziene wijziging Poppenkast met een voorspelbaar scenario
Het voorstel voorzag in een termijn van 18 maanden, de Kamer heeft een bewaartermijn van 12 maanden gekozen. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen en daarin is CDA-voorman professor Franke tegen het voorstel. Gezien het maatschappelijk verzet ('digital boterberg') tegen de Bewaarplicht liep de Tweede Kamer ertegen te hoop. PvdA pleitte voor 6 maanden, CDA voor 18 maanden en Christenunie bracht een compromisvoorstel van 12 maanden op tafel. Uiteraard is voor dat compromis gekozen. Justitie blij. Van begin af aan vonden criticasters het vreemd waarom Nederland anders dan andere EU-staten niet voor 6 of 12 maanden koos. Maar Justitie besefte goed dat er beknibbeld ging worden op de termijn. Dus dan zet je hoog in, op 18 maanden. En de kamer deed wat Justitie verwachtte, en kwam dus keurig op 12 maanden uit. Dat was ook de doelstelling. Maar het verzet meent dat iets is gewonnen. Volgens Simon Hania van xs4all is het onduidelijk of mailverkeer via Amerikaanse bedrijven als Google (Gmail) en Microsoft (Hotmail) onder de Nederlandse en Europese regels valt. Zo te zien mpot alleen worden opgeslagen wanneer je gebruik maakt van zo'n dienst. Heb je de hele dag je webmail openstaan, dan wordt dat genoteerd. Immers, deze data over internet moeten volgens het oorspronkelijke voorstel worden bewaard: B. Bij internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie: a. de toegewezen gebruikersidentificatie(s) en de gebruikersidentificatie of telefoonnummer van de beoogde ontvanger(s) van een internettelefoonoproep; b. de gebruikersidentificatie en het telefoonnummer toegewezen aan elke communicatie die het publieke telefoonnetwerk binnenkomt; c. naam en adres van de abonnee of de geregistreerde gebruiker aan wie het IP-adres, de gebruikersidentificatie of het telefoonnummer was toegewezen op het tijdstip van de communicatie en naam (namen) en adres (adressen) van de abonnee(s) of de geregistreerde gebruiker(s) en de gebruikersidentificatie van de beoogde ontvanger van communicatie; d. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een internetsessie gebaseerd op een bepaalde tijdzone, samen met het IP-adres, hetzij statisch, hetzij dynamisch, dat door de aanbieder van een internettoegangsdienst aan een communicatie is toegewezen, en de gebruikersidentificatie van de abonnee of geregistreerde gebruiker; e. datum en tijdstip van de log-in en log-off van een e-maildienst over het internet of internettelefoniedienst gebaseerd op een bepaalde tijdzone; f. de gebruikte internetdienst; g. het inbellende nummer voor een inbelverbinding; h. de digital subscriber line (DSL) of ander eindpunt van de initiatiefnemer van de communicatie.

Dossier

Gepubliceerd

25 mei 2008
Netkwesties
Netkwesties is een webuitgave over internet, ict, media en samenleving met achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen.
Colofon Nieuwsbrief RSS Feed Twitter

Nieuwsbrief ontvangen?

De Netkwesties nieuwsbrief bevat boeiende achtergrondartikelen, beschouwingen, columns en commentaren van een panel van deskundigen o.g.v. internet, ict, media en samenleving.

De nieuwsbrief is gratis. We gaan zorgvuldig met je gegevens om, we sturen nooit spam.

Abonneren Preview bekijken?

Netkwesties © 1999/2024. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring

1
0