Overheid, doe kalm aan met internet

Regelmatig wordt geklaagd over de traagheid waarmee de Overheid zijn dienstverlening via het internet regelt. De mening is dan dat er wel een tandje bij kan.

Daar ben ik het niet mee eens. De eerste - principiële - reden daarvoor is, dat het helemaal niet traag gaat. Internet is pas kort geleden doorgedrongen tot de gemiddelde huiskamer. Sinds een jaar of vijf zien we hoe bedrijven - aanvankelijk voorzichtig - ook hun webadres op hun auto's en briefpapier zetten. Nu doet niemand meer zonder, maar iedereen deelt ook nog volop reclame-drukwerk uit, dus er wordt op twee paarden gewed, ook door hen die de kosten van het reclamedrukwerk (of het kranten drukken) kunnen missen als kiespijn.

Dat zal nog geruime tijd zo blijven, zelfs wanneer iedere inwoner een breedbandverbinding heeft.

De tweede - meer praktische - reden is dat de overheid behalve dienstverlener ook werkgever is; de grootste zelfs. Zodra deze werkgever in korte tijd teveel banen af stoot door handig gebruik te maken van internet, ontstaat vanzelf een extra leger aan werklozen dat door diezelfde overheid van een voortbestaan dient te worden worden voorzien. Een beetje kalm aan doen kan dan geen kwaad.

Binnen drie maanden wordt de OV-chipkaart ingevoerd. Hoeveel lokettisten, conducteurs en controleurs zal deze innovatie hun baan kosten? De 'verzelfstandigde' vervoerbedrijven zullen er vast en zeker rendabeler door werken. Maar wie betaalt de kosten die er mee gepaard gaan?

Dat openbaar vervoer wordt er daarom beslist niet goedkoper van. Wel nemen de openbaar-vervoerbedrijven er in waarde door toe, maar dat is alleen profijtelijk voor beleggers. De extra kosten zijn voor de overheid, dus wij allemaal.

De overheid doet er als werkgever daarom verstandig aan niet voorop te willen lopen. Ook om andere redenen is het als burger helemaal niet rampzalig om af en toe naar een overheidsloket te hoeven gaan. Je ziet dan weer eens dat die overheid ook fysiek bestaat en waar jouw ambtenaren huizen. Je leert een gezicht kennen bij de naam en de functie van de ambtenaar. En je kunt een praatje maken waarin jou en passant wordt uitgelegd hoe je het beter zou kunnen aanpakken als je je zin wilt krijgen.

Internet kan ongetwijfeld tienduizenden ambtenaren overbodig maken. De burger heeft zijn zaakjes dan sneller geregeld, maar de werkloosheid neemt er ook door toe. Anderzijds; Wie sneller een verbouwingsvergunning heeft verkregen kan ook sneller een aannemer aan het werk zetten.

Ik ben geen macro-econoom en vraag mij dus af of er economische modellen bestaan waarmee die plussen en minnen, gerelateerd aan de overheid en het internet, nauwkeurig kunnen worden berekend.

[20 oktober 2006 - gecorrigeerd op 24 oktober met weglating van het abusievelijk toeschrijven van claims aan de SP]

Gepubliceerd

20 okt 2006

Registreren en de nieuwsbrief ontvangen?

We gaan zorgvuldig met je gegevens om. Je krijgt ook gelijk toegang tot alle plusartikelen en je kunt reageren op de artikelen.

asdas sdf fs dfsdfsf sdffsd