Netkwesties
Netkwesties 183: Nuances van het Wiv-referendum; Wet Computercriminaliteit III; ePrivacy richtlijn

Netkwesties mail 183 – zondag 5 november 2017
__________________________________________

Een vies woord: nuance

Mag Bits of Freedom het volk misleiden door de sticker 'Kieswijzer' op haar propaganda tegen de 'sleepwet' te plakken? In zo'n tijd leven we nu eenmaal. In de geschiedenis heiligt het doel doorgaans steeds meer de middelen, met een uitkomst die historici kunnen voorspellen.

We blijven het gewoon proberen op Netkwesties: de meningen vóór en tegen de Wiv een podium bieden en tegen elkaar afwegen. En zien dat zowel vóór- en tegenstanders goede argumenten hebben. In elk geval strijden onze experts met open vizier. Artikelen hieronder bevatten de reacties van Nico van Eijk, Jaap van Till, Pieter Cobelens, Christiaan Alberdingk Thijm, Kees Jan Dellebeke en Maurits Kreijveld.

En een vraaggesprek met de studenten die het referendum regelden. Voor hen resteert groot respect dat ze zich inzetten om hun idealen te verwezenlijken. Heel anders dan het machtsmisbruik van Amnesty Nederland, de club die oorspronkelijk schendingen van mensenrechten als nobelst denkbare doel kende.

Trouwens, Jaap Oerlemens bespreekt de Wet Compiutercriminaliteit III en Simon Hania de wetten voor ePrivacy en PSD2. Die eerst is zeker van grotere invloed op het koppel privacy/veiligheid dan de Wiv, maar krijgt nauwelijks publiciteit. Ook dat mag in deze tijd van hypes en willekeur in selectie van 'nieuws' geen verbazing wekken.

Dank aan al degenen die betaalden voor deze uitgave. We zijn u zeer dankbaar. Wil u meedoen: redactie@netkwesties.nl

Jan-Jaap Oerlemans.jpg
Zware bevoegdheden geïntroduceerd in de Wet computercriminaliteit III
Toezicht achteraf nodig voor hacken en take down bevel justitie
door Jan-Jaap Oerlemans
De Wet computercriminaliteit III is nu aanhangig in de Eerste Kamer. Hoewel ik de noodzaak van de introductie van de hackbevoegdheid daarin erken, maar ik mij zorgen over de voorgestelde bevoegdheden om gegevens ontoegankelijk te maken.
 
studenten Sleepwet.jpg
Hoe zal De Telegraaf zich opstellen?
Zin en onzin Wiv-referendum strijden om aandacht
door Peter Olsthoorn
Het valt niet mee om het schip in het midden te houden met debatten. Dat geldt ook voor het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv).
Reactie van:
 
Olsthoorn_ AIVD Zoetermeer.jpg
Praat Kees Verhoeven (D66) met dubbele tong?
CDA, maar ook Regeerakkoord pareert referendum ‘Sleepwet’
door Peter Olsthoorn
CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zegt dat de uitslag van het referendum geen gevolgen heeft voor de nieuwe Wiv. Dat lijkt in lijn met het Regeerakkoord. Dat ook door D66 is getekend.
Reactie van:
 
studenten Sleepwet.jpg
Vraaggesprek met studenten die referendum entameren
‘Wiv tast persoonlijk leven van Nederlanders aan’
door Peter Olsthoorn
Referenda dienen de democratie allerminst, is langzamerhand de opvatting onder politieke partijen. En Arjan Lubach toonde zich de Jan Roos van links. Geen van beide juist, zeggen de studenten die Nederland met het Wiv-referendum aan een goed inhoudelijk debat willen helpen.
Reactie van:
 
De macht van Facebook cover.jpg
Integrale publicatie van boek uit 2011
De macht van Facebook – Hoofdstuk 1
door Peter Olsthoorn
We publiceren het boek De macht van Facebook in hoofdstukken op Netkwesties.nl. Het boek dateert uit 2011, maar veel van de onderwerpen keren juist nu terug in actuele artikelen van bekende titels.
 
PSD2.jpg
Data-overdracht wordt veel te gemakkelijk doorgevoerd
Bankgegevens niet veilig na invoering PSD2
door Simon Hania
Na invoering van de Payment Services Directive versie 2 (PSD2) worden banken verplicht om gegevens over betalingen aan andere bedrijven te verstrekken als de klant van de bank daarvoor toestemming geeft. Gaat dat wel goed straks?
 
Internet of Things Scott Web.jpg
Met zinnige aanpassingen
Meerderheid Europarlement neemt ePrivacy Verordening aan
door Simon Hania
Op donderdag 19 oktober 2017 heeft de LIBE commissie (burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken) van het Europees Parlement de door de Europese Commissie voorgestelde ePrivacy Verordening aangenomen met een aantal amendementen.
 
Internet of Things Scott Web.jpg
Oplossing ligt al besloten in de AVG
ePrivacy en Internet of Things nog geen gelukkige combinatie
door Simon Hania
Begin 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de opvolger van de ePrivacy Richtlijn, als aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Maar zo gaat het verkeerd met de ePrivacy.
 
Eerst uitslag referendum afwachten
Nee-kamp vraagt om uitstel Wiv
door Peter Olsthoorn
De privacylobby eist uitstel invoering nieuwe Wiv tot na referendum, en dus ook tot na de eventuele nieuwe parlementaire behandeling.
 
24 Hans Nyks Pretium Telecom en Anthoinette Hertsenberg.jpg
Afstaan ruwe beelden niet nodig
Weer winst Tros op Pretium voor Hoge Raad
door Peter Olsthoorn
Ook van de Hoge Raad hoeft (Avro)Tros de opnames van Radar gemaakt in een call center dat voor Pretium Telecom werkte, niet af te staan.
 
Netkwesties
E-mail: redactie@netkwesties.nl
Netkwesties © 1999/2017. Alle rechten voorbehouden.